Sprawozdania finansowe przedsiębiorstw – powtórzenie materiału przed egzaminem, III termin, 20 maja 2021

Sprawozdania finansowe przedsiębiorstw – powtórzenie materiału przed egzaminem, III termin, 20 maja 2021

Liczba godzin:
8 godz. lekcyjnych zajęć
Rodzaj szkolenia:
  • szkolenie online
Cena:
  • szkolenie online: 295 ,- PLN + 23% VAT
Termin:
25/04/2021

Podczas zajęć zrealizowany zostanie program powtórzeniowy przed egzaminem ze Sprawozdań Finansowych i ich analizy w PIBR 

Koszt zajęć:

295 zł +23% VAT – dla uczestników kursów w Centrum Edukacji Ekspert
320 zł + 23% VAT- dla pozostałych osób.

Zajęcia odbędą się tylko w trybie on-line w godz. 09:30-16:15 (8 godz. lekcyjnych).

Materiały do zajęć powtórzeniowych zostaną przesłane pocztą elektroniczną.

Sprawdź:

Program szkolenia:

  1. Rachunek przepływów pieniężnych.
  2. Sprawozdanie z zysków i strat oraz innych całkowitych dochodów.
  3. Zestawienie zmian w kapitale własnym.
  4. Wpływ wybranych zdarzeń na poszczególne elementy sprawozdania finansowego.
  5. Odroczony podatek dochodowy.
  6. Wpływ wybranych zdarzeń na rachunek zysków i strat i sprawozdanie z całkowitych dochodów.

Opinie uczestników

50000+
godzin zajęć
18000+
wystawionych zaświadczeń
20 lat
doświadczenia

Copyright © 2024 Centrum Edukacji Ekspert CEE. Wszelkie prawa zastrzeżone

Kurs księgowości, Szkolenia podatkowe