Sprawozdania finansowe ubezpieczycieli – powtórzenie materiału przed egzaminem, III termin, 20 maja 2021

Sprawozdania finansowe ubezpieczycieli – powtórzenie materiału przed egzaminem, III termin, 20 maja 2021

Liczba godzin:
8 godz. lekcyjnych zajęć
Rodzaj szkolenia:
  • szkolenie online
Cena:
  • szkolenie online: 295 ,- PLN + 23% VAT
Termin:
17/04/2021

Podczas zajęć zrealizowany zostanie program powtórzeniowy przed egzaminem w PIBR, ze Sprawozdań Finansowych i ich analizy  

Koszt zajęć:

295 zł +23% VAT – dla uczestników kursów w Centrum Edukacji Ekspert
320 zł + 23% VAT- dla pozostałych osób.

Zajęcia odbędą się tylko w trybie on-line w godz. 09:30-16:15 (8 godz. lekcyjnych).

Materiały do zajęć powtórzeniowych zostaną przesłane pocztą elektroniczną.

Sprawdź:

Program szkolenia:

Sprawozdania finansowe zakładów ubezpieczeń 

  1. Sporządzanie wszystkich elementów rocznego sprawozdania finansowego zakładu ubezpieczeń (bilansu, technicznego rachunku ubezpieczeń, ogólnego rachunku zysków i strat, sprawozdania z przepływu środków pieniężnych, zmian w kapitale własnym).
  2. Określanie powiązań danych w poszczególnych pozycji bilansu, technicznego rachunku i ogólnego rachunku zysków i strat z danymi księgi głównej i ksiąg pomocniczych.
  3. Ujęcie korekt z lat poprzednich w sprawozdaniu finansowym zakładu ubezpieczeń.
  4. Omówienie informacji dodatkowej do sprawozdania rocznego.
  5. Sprawozdanie finansowe zakładów ubezpieczeń wg MSSF, ujmowanie różnic wynikających ze stosowania przepisów ustawy o rachunkowości i MSSF.
  6. Specyfika sprawozdania finansowego zakładu ubezpieczeń a kwestie podatkowe.
  7. Specyfika sprawozdania o wypłacalności i kondycji finansowej zakładu ubezpieczeń.

Opinie uczestników

50000+
godzin zajęć
18000+
wystawionych zaświadczeń
20 lat
doświadczenia

Copyright © 2024 Centrum Edukacji Ekspert CEE. Wszelkie prawa zastrzeżone

Kurs księgowości, Szkolenia podatkowe