Sprawozdanie Finansowe – Sprawdź czy dobrze sporządziłeś

Sprawozdanie Finansowe – Sprawdź czy dobrze sporządziłeś

Liczba godzin:
3 godz. lekcyjnych zajęć
Prowadzący:
dr Katarzyna Trzpioła
Rodzaj szkolenia:
  • szkolenie online
Cena:
  • szkolenie online: 170 ,- PLN + 23% VAT
Termin:
17/03/2020

Cel zajęć

Zwrócenie uwagi na najważniejsze aspekty związane z przygotowaniem sprawozdania finansowego za 2019 r. Syntetyczne zestawienie obowiązków, rozwianie wątpliwości dotyczących nowej formy i zasad składania sprawozdań.

Adresaci szkolenia

Osoby prowadzące lub zamierzające prowadzić księgowość, pracownicy działów księgowości, osoby prowadzące usługową działalność w zakresie rachunkowości, osoby zatrudnione w biurach rachunkowych, a także doradcy podatkowi.

Szkolenie online na żywo

Zajęcia prowadzone będą w nowej wygodnej formule  spotkań online na żywo dla “zapracowanych”.
W czasie szkolenia uczestnicy widzą i słyszą wykładowcę oraz mają możliwość zadania pytania wykładowcy poprzez czat. Czat umożliwia również kontakt z innymi uczestnikami szkolenia. Dzięki zastosowaniu interaktywnej tablicy uczestnicy szkolenia przez Internet widzą wyraźnie co wykładowca pisze na tablicy oraz pokazuje na ekranie. Technologia zastosowana przy szkoleniach przez Internet sprawia, że uczestnicy mogą poczuć się jak osoby siedzące na sali w pierwszym rzędzie.

Termin zajęć

17.03.2020 r. w godzinach: 09:30-11:45 (3 godziny lekcyjne)

Koszt szkolenia

Cena: 170 zł + 23% VAT

Wykladowca

dr KATARZYNA TRZPIOŁA – doktor nauk ekonomicznych, członek Komitetu Standardów Rachunkowości przy Ministerstwie Finansów. Pracownik Uniwersytetu Warszawskiego Katedry Finansów i Rachunkowości  – ceniony dydaktyk z wieloletnią praktyką. Współpracownik biegłego rewidenta. W dorobku  publikacje z zakresu rachunkowości finansowej i zarządczej, min. książki „MSR 10 Zdarzenia po dniu bilansowym”. Posiada bogate doświadczenie dydaktyczne i trenerskie w zakresu rachunkowości, MSSF i prawa podatkowego. Wykładowca na kursach i szkoleniach dla kandydatów na biegłych rewidentów oraz na szkoleniach otwartych i zamkniętych realizowanych na zlecenia firm.

Program szkolenia:

  1. Co musimy zweryfikować przed sporządzeniem sprawozdanie?
  2. Na co zwrócić uwagę przy wycenie aktywów i pasywów, ustalaniu przychodów i kosztów.
  3. Jakie zdarzenia z 2020 roku ująć w sprawozdaniu za 2019 rok?
  4. Jaki załącznik nas obowiązuje ?
  5. Czy sprawozdanie musi mieć 5 elementów, jeśli jest badane przez biegłego rewidenta.
  6. Forma sprawozdania finansowego, – kogo obowiązują schematy a kogo nie.
  7. Składanie sprawozdania do KRS, US, – jakie tu nastąpiły zmiany – zasady sporządzania i składania e -sprawozdań za 2019 r po zmianach przepisów ( kto w 2019 r.  stosuje JPK, a kto nie, co można złożyć skanem a co w pliku podpisanym e-podpisem).
  8. Sprawozdanie z działalności a sprawozdanie finansowe.

Opinie uczestników

50000+
godzin zajęć
18000+
wystawionych zaświadczeń
20 lat
doświadczenia

Copyright © 2024 Centrum Edukacji Ekspert CEE. Wszelkie prawa zastrzeżone

Kurs księgowości, Szkolenia podatkowe