Środki trwałe i ich amortyzacja – wprowadź zmiany

Środki trwałe i ich amortyzacja – wprowadź zmiany

Liczba godzin:
7 godz. lekcyjnych zajęć
Prowadzący:
dr Katarzyna Trzpioła
Rodzaj szkolenia:
 • szkolenie w sali
 • szkolenie online
Cena:
 • szkolenie online: 550 ,- PLN + 23% VAT
 • szkolenie stacjonarne: 550 ,- PLN + 23% VAT
Termin:
26/04/2024

Cel szkolenia “Środki trwałe i ich amortyzacja”: 

Omówienie na praktycznych przykładach liczbowych zasad ujmowania rzeczowych aktywów trwałych oraz sposobów zoptymalizowania kosztów działalności odpowiednio dobierając metodę i stawkę amortyzacji.
Oferta skierowana jest do pracowników działów księgowości w przedsiębiorstwach oraz jednostkach budżetowych, przedsiębiorców, pracowników działów organizacyjo-administracyjnych zajmujących się środkami trwałymi, właścicieli i pracowników biur rachunkowych oraz wszystkich osób zainteresowanych poszerzeniem wiedzy w zakresie zagadnień podatkowych i rachunkowych związanych ze środkami trwałymi.

Termin zajęć

26 kwietnia 2024 r.  w godzinach 9:00 -15:00

Cena szkolenia

Cena: 550 zł  +23% VAT

*Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych. 
Uczestników, których dot. zwolnienie z VAT prosimy o wypełnienie oświadczenia.

transmisja online lub sala wykładowa

Kurs online na żywo

Poza tradycyjną formą stacjonarną, kurs prowadzony będzie również online w czasie rzeczywistym – jest to forma prowadzenia zajęć dzięki której na żywo, na jednym ekranie wyświetlany jest wykładowca prowadzący zajęcia, prezentacja oraz czat. Dzięki interaktywnej tablicy można na żywo obserwować proces rozwiązywania zadań, tak jak na sali wykładowej i na bieżąco komunikować się z wykładowcą za pomocą mikrofonu lub czatu. Szkolenie prowadzone będzie poprzez platformę do obsługi szkoleń online.

Kurs stacjonarny jest realizowany w siedzibie Centrum Edukacji Ekspert w Warszawie.

Wykładowca

dr Katarzyna Trzpioła – doktor nauk ekonomicznych na Wydziale Zarządzania UW. Członek Komitetu Standardów Rachunkowości przy Ministerstwie Finansów. Pracownik Uniwersytetu Warszawskiego Katedry Finansów i Rachunkowości  – ceniony dydaktyk z wieloletnią praktyką. Współpracownik biegłego rewidenta. W dorobku  publikacje z zakresu rachunkowości finansowej i zarządczej, w tym m.in. książki „MSR 10 Zdarzenia po dniu bilansowym”. Posiada bogate doświadczenie dydaktyczne i trenerskie w zakresu rachunkowości, MSSF i prawa podatkowego. Wykładowca na kursach i szkoleniach dla kandydatów na biegłych rewidentów oraz na szkoleniach otwartych i zamkniętych realizowanych na zlecenia firm.

Zapewniamy

 • wszystkie niezbędne do nauki materiały,
 • akty prawne,
 • możliwość skorzystania ze szkolenia w formie transmisji online na żywo z możliwością zadawania pytań.

Program

Pojęcie i klasyfikacja środków trwałych:

 • w świetle ustawy o rachunkowości i KSR 11,
 • w świetle ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych,
 • w świetle Klasyfikacji Środków Trwałych – KŚT 2016.
 • Środki trwałe własne i obce – zasady ich ujmowania, wyceny i inwentaryzacji.

Ustalanie wartości początkowej środków trwałych.

 • Nakłady tworzące wartość początkową w przypadku nabycia i wytworzenia.
 • Środki trwałe w budowie  – rozliczenie inwestycji.
 • Części składowe, peryferyjne i dodatkowe środków trwałych.
 • Ulepszenie, remont i konserwacja środka trwałego – skutki właściwego ujęcia.
 • Likwidacja środków trwałych i jej etapy – wycofanie z użytkowania i fizyczna likwidacja.
 • Wycena środków trwałych – aktualizacja wyceny, odpisy z tytułu trwałej utraty wartości środków trwałych.

Amortyzacja – możliwości wyboru i optymalizacji

 • Najczęściej stosowane metody amortyzacyjne.
 • Amortyzacja w prawie bilansowym a amortyzacja podatkowa.
 • Amortyzacja liniowa, jako podstawowa metoda amortyzacji podatkowej – przykłady zastosowania.
 • Amortyzacja przyspieszona nabytych fabrycznie nowych środków trwałych.
 • Amortyzacja przyspieszona dla małych podatników oraz podatników rozpoczynających działalność.
 • Amortyzacja degresywna (degresywno-liniowa), jako jedna z metod amortyzacji podatkowej.
 • Amortyzacja firmowych samochodów osobowych 

Opinie uczestników

50000+
godzin zajęć
18000+
wystawionych zaświadczeń
20 lat
doświadczenia

Copyright © 2024 Centrum Edukacji Ekspert CEE. Wszelkie prawa zastrzeżone

Kurs księgowości, Szkolenia podatkowe