Środki trwałe i ich amortyzacja

Środki trwałe i ich amortyzacja

Liczba godzin:
7 godz. lekcyjnych zajęć
Prowadzący:
dr Katarzyna Trzpioła
Rodzaj szkolenia:
 • szkolenie w sali
 • szkolenie online
Cena:
 • szkolenie stacjonarne: 420 ,- PLN + 23% VAT
 • szkolenie online: 420 ,- PLN + 23% VAT
 • informacja o dofinansowaniu szkolenia Ten kurs może być dofinansowany – sprawdź
Termin:
21/10/2020

Cel szkolenia “Środki trwałe i ich amortyzacja”: 

Omówienie na praktycznych przykładach liczbowych zasad ujmowania rzeczowych aktywów trwałych oraz sposobów zoptymalizowania kosztów działalności odpowiednio dobierając metodę i stawkę amortyzacji.
Oferta skierowana jest do pracowników działów księgowości w przedsiębiorstwach oraz jednostkach budżetowych, przedsiębiorców, pracowników działów organizacyjo-administracyjnych zajmujących się środkami trwałymi, właścicieli i pracowników biur rachunkowych oraz wszystkich osób zainteresowanych poszerzeniem wiedzy w zakresie zagadnień podatkowych i rachunkowych związanych ze środkami trwałymi.

Termin zajęć

21 października 2020 r.  w godzinach 9:30 -15:30

Cena szkolenia

Cena promocyjna:  420 zł + VAT przy zgłoszeniu do 09.10.2020 r. i udzieleniu zgód marketingowych
Cena regularna: 460 zł  + VAT

*Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych. 
Uczestników, których dot. zwolnienie z VAT prosimy o wypełnienie oświadczenia.

transmisja online lub sala wykładowa

Forma zajęć

Poza tradycyjną formą stacjonarną, szkolenie “środki trwałe i ich amortyzacja” prowadzone będzie również w formie transmisji online w czasie rzeczywistym – jest to nowoczesna forma prowadzenia zajęć, dzięki której na żywo, na jednym ekranie wyświetlany jest wykładowca prowadzący zajęcia, prezentacja oraz czat. Dzięki interaktywnej tablicy można na żywo obserwować proces rozwiązywania zadań, tak jak na sali wykładowej. Szkolenie prowadzone będzie poprzez platformę do obsługi szkoleń online.

Kurs stacjonarny jest realizowany w siedzibie Centrum Edukacji Ekspert w Warszawie.

Wykładowca

Dr Katarzyna Trzpioła – doktor nauk ekonomicznych na Wydziale Zarządzania UW. Członek Komitetu Standardów Rachunkowości przy Ministerstwie Finansów. Pracownik Uniwersytetu Warszawskiego Katedry Finansów i Rachunkowości  – ceniony dydaktyk z wieloletnią praktyką. Współpracownik biegłego rewidenta. Autorka wielu  publikacji z zakresu rachunkowości finansowej i zarządczej, w tym m.in. książki „MSR 10 Zdarzenia po dniu bilansowym”. Posiada bogate doświadczenie dydaktyczne i trenerskie w zakresu rachunkowości, MSSF i prawa podatkowego. Wykładowca na kursach i szkoleniach dla kandydatów na biegłych rewidentów oraz na szkoleniach otwartych i zamkniętych realizowanych na zlecenia firm.

Zapewniamy

 • wszystkie niezbędne do nauki materiały,
 • akty prawne,
 • możliwość skorzystania ze szkolenia w formie transmisji online na żywo z możliwością zadawania pytań.

Program

Pojęcie i klasyfikacja środków trwałych:

 • w świetle ustawy o rachunkowości i KSR 11,
 • w świetle ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych,
 • w świetle Klasyfikacji Środków Trwałych – KŚT 2016.
  Środki trwałe własne i obce – zasady ich ujmowania, wyceny i inwentaryzacji.

Ustalanie wartości początkowej środków trwałych.

 • Nakłady tworzące wartość początkową w przypadku nabycia i wytworzenia.
 • Środki trwałe w budowie  – rozliczenie inwestycji.
 • Części składowe, peryferyjne i dodatkowe środków trwałych.
 • Ulepszenie, remont i konserwacja środka trwałego – skutki właściwego ujęcia.
 • Likwidacja środków trwałych i jej etapy – wycofanie z użytkowania i fizyczna likwidacja.
 • Wycena środków trwałych – aktualizacja wyceny, odpisy z tytułu trwałej utraty wartości środków trwałych.

Amortyzacja – możliwości wyboru i optymalizacji

 • Najczęściej stosowane metody amortyzacyjne.
 • Amortyzacja w prawie bilansowym a amortyzacja podatkowa.
 • Amortyzacja liniowa, jako podstawowa metoda amortyzacji podatkowej – przykłady zastosowania.
 • Amortyzacja przyspieszona nabytych fabrycznie nowych środków trwałych.
 • Amortyzacja przyspieszona dla małych podatników oraz podatników rozpoczynających działalność.
 • Amortyzacja degresywna (degresywno-liniowa), jako jedna z metod amortyzacji podatkowej.
 • Amortyzacja firmowych samochodów osobowych od 2019 r.

Opinie uczestników

50000+
godzin zajęć
18000+
wystawionych zaświadczeń
20 lat
doświadczenia

Copyright © 2020 Centrum Edukacji Ekspert CEE. Wszelkie prawa zastrzeżone

Kurs księgowości, Szkolenia podatkowe

realizacja: estinet.pl