Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne

Liczba godzin:
7 godz. lekcyjnych zajęć
Rodzaj szkolenia:
  • szkolenie w sali
  • szkolenie online
Cena:

Termin:

do uzgodnienia

Liczba godzin:

7 godzin lekcyjnych

Wykładowca:

Dr nauk ekonomicznych, katedra rachunkowości Szkoły Głównej Handlowej autorka lub współautorka książek (“Rachunkowość finansowa w przykładach”) i artykułów z zakresu rachunkowości i sprawozdawczości finansowej, dydaktyk z wieloletnią praktyką.

Cena:

do uzgodnienia

Program:

1. Definicja środków trwałych w ustawie o rachunkowości i przepisach podatkowych, klasyfikacja środków trwałych. Podobieństwa i różnice.

2. Definicja wartości niematerialnych i prawnych w ustawie o rachunkowości i przepisach podatkowych. Podobieństwa i różnice.

3. Wartość początkowa środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych według prawa bilansowego i podatkowego.

4. Zwiększenie wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

  • ulepszenie
  • aktualizacja wartości,

5. Zmniejszenie wartości środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

  • amortyzacja,
  • odpisy z tytułu trwałej utraty wartości

6. Zmiana stanu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych:

  • sprzedaż,
  • likwidacja,
  • aport,
  • darowizna.

7. Prezentacja tych zdarzeń w sprawozdaniu finansowym oraz wpływ na podstawę opodatkowania.

8. Podatek odroczony wynikający z różnic w prawie bilansowym i podatkowym w zakresie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Opinie uczestników

50000+
godzin zajęć
18000+
wystawionych zaświadczeń
20 lat
doświadczenia

Copyright © 2024 Centrum Edukacji Ekspert CEE. Wszelkie prawa zastrzeżone

Kurs księgowości, Szkolenia podatkowe