Środki trwałe w prawie podatkowym i bilansowym

Środki trwałe w prawie podatkowym i bilansowym

Liczba godzin:
7 godz. lekcyjnych zajęć
Rodzaj szkolenia:
  • szkolenie w sali
  • szkolenie online
Cena:
  • szkolenie online: 550 ,- PLN + 23% VAT
  • szkolenie stacjonarne: 550 ,- PLN + 23% VAT
Termin:
wrzesień 2024

Adresaci szkolenia:

Oferta skierowana jest do osób które już pracują w działach finansowo-księgowych i posiadają podstawową wiedzę
z zakresu klasyfikacji środków trwałych w prawie bilansowym i podatkowym. Zajęcia prowadzone są w oparciu o praktyczne przykłady i ćwiczenia opracowane przez wykładowcę.

Celem szkolenia jest:

Omówienie metod postępowania przy określaniu wartości początkowej środka trwałego, poprzez jego ulepszenie, amortyzację i zbycie w aspekcie prawa bilansowego i podatkowego.

Koszt szkolenia:

550 zł + 23% VAT.

Terminy zajęć:

wrzesień 2024 r.

Zajęcia będą się odbywać w godzinach:

09:00-15:00

Miejsce szkolenia:

Warszawa, ul. Grażyny 15

Zapewniamy uczestnikom:

  • wszystkie niezbędne do nauki materiały: akty prawne i materiały autorskie przygotowane przez wykładowców
  • serwis kawowy

Wykładowca:

Zajęcia prowadzi biegły rewident, główny księgowy, doświadczony dydaktyk od lat współpracujący z Centrum Edukacji Ekspert. Począwszy od 1996r. uczestniczy  przy badaniu sprawozdań finansowych najpierw jako asystent a  potem  jako biegły rewident. W centrum Edukacji Ekspert prowadzi zajęcia z zakresu rachunkowości i podatków na kursach dla kandydatów na biegłych rewidentów, na usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych i dla kandydatów na doradców podatkowych.

Program szkolenia:

1. Środki trwałe w prawie bilansowym

a) definicja środka trwałego
b) wartość początkowa środka trwałego

– cena nabycia
– koszt wytworzenia środka trwałego

c) wartości niematerialne i prawne
d) środki trwałe w budowie
e) obce środki trwałe przyjęte do używania
f) grunty a prawo wieczystego użytkowania gruntu
g) koszty zakończonych prac rozwojowych

2. Metody amortyzacji

– liniowa
– degresywna
– progresywna
– naturalna

3. Aktualizacja środków trwałych

4. Ulepszenie środków trwałych

5. Zbycie środków trwałych

6. Dokumentacja środków trwałych

7.Środki trwałe w prawie podatkowym

a) definicja środka trwałego
b) środki trwałe
c) wartości niematerialne i prawne
d) różnice między prawem bilansowym a prawem podatkowym

8. Metody amortyzacji

– liniowa i jej odmiany
– degresywna
– jednorazowa
– indywidualna

9. Odpisy amortyzacyjne a koszt uzyskania przychodu

10. Wartość początkowa środka trwałego

11. Trwałe odłączenie i przyłączenie części składowej i peryferyjnej

12. Różnice między ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych i fizycznych
w aspekcie środków trwałych.

Opinie uczestników

50000+
godzin zajęć
18000+
wystawionych zaświadczeń
20 lat
doświadczenia

Copyright © 2024 Centrum Edukacji Ekspert CEE. Wszelkie prawa zastrzeżone

Kurs księgowości, Szkolenia podatkowe