Środki trwałe wg KSR 11, leasing wg KSR 5

Środki trwałe wg KSR 11, leasing wg KSR 5

Liczba godzin:
6 godz. lekcyjne
Prowadzący:
dr Katarzyna Trzpioła
Rodzaj szkolenia:
 • szkolenie online
Cena:
 • szkolenie online: 450 ,- PLN + 23% VAT
Termin:
31/01/2024

Krajowe Standardy Rachunkowości (KSR)

KSR są stosowane przez jednostki, które prowadzą księgi rachunkowe zgodnie z ustawą o rachunkowości. Objaśniają i ilustrują przykładami regulacje ustawy.

Cel spotkania

Omówienie polityki rachunkowości i jej zmian oraz zdarzeń po dniu bilansowym według Krajowego Standardu Rachunkowości nr 11 oraz omówienie leasingu wg KSR 5 i pokazanie, w jaki sposób stosowanie przepisów prawa bilansowego może stać się prostsze. Moduł omawia na przykładach kluczowe zagadnienia z punktu widzenia stosowania Krajowego Standardu Rachunkowości.

Adresaci szkolenia

Szkolenie dedykujemy do osób prowadzących lub zamierzających prowadzić księgowość, pracowników działów księgowości, osób prowadzących usługową działalność w zakresie rachunkowości i osób zatrudnionych w biurach rachunkowych, a także doradców podatkowych.

Kurs online na żywo

Poza tradycyjną formą stacjonarną, kurs prowadzony będzie również online w czasie rzeczywistym 

Koszt szkolenia:

Cena: 450 zł + 23% VAT

Czas szkolenia :

6 godz. lekcyjnych – 09:00-14:00

Wykładowca:

dr KATARZYNA TRZPIOŁA – doktor nauk ekonomicznych, członek Komitetu Standardów Rachunkowości przy Ministerstwie Finansów. Pracownik Uniwersytetu Warszawskiego Katedry Finansów i Rachunkowości  – ceniony dydaktyk z wieloletnią praktyką. Współpracownik biegłego rewidenta. W dorobku  publikacje z zakresu rachunkowości finansowej i zarządczej, min. książki „MSR 10 Zdarzenia po dniu bilansowym”. Posiada bogate doświadczenie dydaktyczne i trenerskie w zakresu rachunkowości, MSSF i prawa podatkowego. Wykładowca na kursach i szkoleniach dla kandydatów na biegłych rewidentów oraz na szkoleniach otwartych i zamkniętych realizowanych na zlecenia firm.

Certyfikat

Po zakończeniu nauki uczestnicy otrzymają zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia.

Sprawdź pozostałe moduły Akademii Krajowych Standardów Rachunkowości

Program szkolenia:

Środki trwałe wg KSR 11

 1. Co uszczegóławia w zakresie środków trwałych KSR 11 – ujmowanie i części składowe
 2. Ustalanie wartości początkowej
 3. Zmiany wartości początkowej i nakłady ponoszone w trakcie użytkowania
 4. Amortyzacja i zasady jej naliczania
 5. Wyłączanie środka trwałego z ksiąg
 6. Dokumentowanie i inwentaryzacja

Leasing wg KSR 5

 1. Ujmowanie umów leasingu operacyjnego oraz umów najmu i dzierżawy – przykłady w tym opłata wstępna
 2. Ujmowanie umów leasingu finansowego – kalkulacja i rozliczenie księgowe vs podatki
 3. Prezentacja danych w sprawozdaniach finansowych

Opinie uczestników

50000+
godzin zajęć
18000+
wystawionych zaświadczeń
20 lat
doświadczenia

Copyright © 2024 Centrum Edukacji Ekspert CEE. Wszelkie prawa zastrzeżone

Kurs księgowości, Szkolenia podatkowe