Szkolenie: Faktura VAT, najnowsze przepisy i aktualna praktyka – transmisja online

Szkolenie: Faktura VAT, najnowsze przepisy i aktualna praktyka – transmisja online

Liczba godzin:
7 godz. lekcyjnych zajęć
Prowadzący:
Magdalena Jaworska
Rodzaj szkolenia:
 • szkolenie w sali
 • szkolenie online
Cena:
 • szkolenie stacjonarne: 390 ,- PLN + 23% VAT
 • szkolenie online: 390 ,- PLN + 23% VAT
 • informacja o dofinansowaniu szkolenia Ten kurs może być dofinansowany – sprawdź
Termin:
09/10/2020

Cel szkolenia:

Szkolenie: “Faktura VAT” ma na celu kompleksowe omówienie obowiązków związanych z fakturowaniem z uwzględnieniem aktualnej praktyki oraz nowych obowiązków w zakresie Białej Listy VAT, split paymentu i obowiązku umieszczania NIP na paragonach.

Podczas skulenia zostaną omówione m.in. zasady wystawiania faktur VAT, not i faktur korygujących, refakturowanie, sankcje za błędne fakturowanie, warunki i zasady wystawiania duplikatów faktur VAT.

Termin szkolenia:

9 października 2020 r. w godzinach: 09:00-15:00.

Koszt szkolenia:

390 zł +23% VAT  – cena promocyjna przy zgłoszeniu do 25.09.2020 r. 

430 zł + 23% VAT. – cena regularna

Szkolenie w formie transmisji online na żywo

W czasie szkolenia uczestnicy widzą i słyszą wykładowcę oraz mają możliwość zadania pytania wykładowcy poprzez czat. Czat umożliwia również kontakt z innymi uczestnikami szkolenia. Dzięki zastosowaniu interaktywnej tablicy uczestnicy szkoleń przez Internet widzą wyraźnie co wykładowca pisze na tablicy oraz pokazuje na ekranie.

Technologia zastosowana przy szkoleniach przez Internet sprawia, że uczestnicy mogą poczuć się jak osoby siedzące na sali w pierwszym rzędzie.

Wykładowca:

Szkolenie “Faktura VAT” poprowadzi Magdalena Jaworska: doradca podatkowy, radca prawny, specjalista w zakresie podatku VAT, doświadczony wykładowca i manager zespołu VAT w polskiej firmie doradztwa podatkowego. Współautorka książki “obowiązkowy split payment”, Beck, 2020 oraz publikacji w prasie branżowej. 
Specjalizuje się w doradztwie podatkowym w zakresie podatku od towarów i usług  na rzecz polskich i zagranicznych spółek z różnych branż (m.in. produkcyjnej, FMCG, retail, branży nieruchomościowej, finansowej).
Pracując w działach doradztwa podatkowego od 2005 roku m.in. w KPMG i Deloitte uczestniczyła w wielu kompleksowych projektach obejmujących przegląd rozliczeń podatkowych spółek z różnych branż oraz koordynowała na ich rzecz bieżące doradztwo podatkowe (VAT, CIT, PIT, podatki międzynarodowe, odpowiedzialność karna skarbowa).

Uczestnikom zapewniamy:

 • autorskie materiały szkoleniowe, akty prawne.
 • serwis kawowy,
 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

Uczestnicy szkoleń transmitowanych online otrzymają materiały do zajęć pocztą elektroniczną.

 

Szkolenie “Faktura VAT – najnowsze przepisy i aktualna praktyka” jest realizowane w ramach naszej oferty na szkolenia podatkowe.

Szkolenie jest realizowane w sali wykładowej oraz w trybie transmisji online.

Program szkolenia

1.     Przepisy dotyczące fakturowania oraz zasady dotyczące faktur i fakturowania (rodzaje, treść faktur, terminy) w tym w szczególności omówienie:

 1. czynności podlegających VAT, które podlegają fakturowaniu,
 2. podatnik VAT czynny i zwolniony-różnice w aspekcie fakurowania,  
 3. obowiązku wystawienia faktury i wyjątki,
 4. terminów wystawiania faktur a moment powstania obowiązku podatkowego,
 5. faktur w walucie i zasad zaokrąglania,
 6. informacji widniejących na fakturze (w tym dane dodatkowe na fakturze),
 7. faktur zaliczkowych (dane, sposób rozliczenia, terminy wystawienia i ryzyko w aspekcie ich niedotrzymania).

2.     Praktyczne aspekty wystawiania faktur korygujących:

 1. anulowanie faktury a korygowanie faktury (terminy, dokumenty zbiorcze),
 2. ujmowanie faktur korygujących (po stronie sprzedawcy i nabywcy; faktury in minus a in plus).

3.     Faktury w postaci elektronicznej (pojęcie, zasady wystawiania, zgoda na wystawianie, warunki e-fakturowania).

4.     Zasady przechowywania faktur.

5.     Duplikaty faktur (dane, sposób wystawiania, warunki).

6.     Faktura pro forma (konsekwencje wystawienia, przechowywania, sposób wystawienia).

7.     Zasady wystawiania not korygujących.

8.     Refakturowanie.

9.     Odliczenie podatku a znaczenie faktury.

10.  Sankcje i kary związane z błędnym fakturowaniem, faktury puste, faktury wadliwe i nierzetelne (w tym nowe regulacje dotyczące NIPu na paragonie).

11.  Split payment i nowe zasady fakturowania oraz oznaczania faktur (dane z faktury, faktura pro forma, zaliczka, obsługa rachunku VAT).

12.  Biała lista a fakturowanie.

Opinie uczestników

opinia o szkoleniu
50000+
godzin zajęć
18000+
wystawionych zaświadczeń
20 lat
doświadczenia

Copyright © 2020 Centrum Edukacji Ekspert CEE. Wszelkie prawa zastrzeżone

Kurs księgowości, Szkolenia podatkowe

realizacja: estinet.pl