JPK_VAT i faktura VAT w 2021 roku

JPK_VAT i faktura VAT w 2021 roku

Liczba godzin:
7 godz. lekcyjnych zajęć
Prowadzący:
Magdalena Jaworska
Rodzaj szkolenia:
  • szkolenie w sali
  • szkolenie online
Cena:
  • szkolenie stacjonarne: 460 ,- PLN + 23% VAT
  • szkolenie online: 460 ,- PLN + 23% VAT
Termin:
12/10/2021

Cel szkolenia:

Wdrożenie obsługi plików JPK w nowej schemie JPK_V7M lub JPK_V7K, która obowiązuje od 1 października 2020 r. to skomplikowany proces będący wyzwaniem nie tylko od strony technicznej ale przede wszystkim merytorycznej.

Część ewidencyjna pliku JPK uległa znaczącemu rozbudowaniu, w szczególności poprzez dodanie specyficznych oznaczeń dla rodzajów towarów i usług będących przedmiotem sprzedaży (tzw. GTU) czy oznaczeń tzw. procedur dotyczących rodzaju samej transakcji. Co więcej, pojawiły się także dodatkowe oznaczenia mające zastosowanie do szczególnych rodzajów dokumentów stanowiących podstawę wpisów w pliku JPK. Takie nawarstwienie zmian powoduje wiele wątpliwości, które są potęgowane przez niejasne przepisy rozporządzenia wprowadzającego nowy JPK.

Obserwując trudności z jakimi spotykają się podatnicy wdrażający obsługę plików JPK w nowej schemie a także dostawcy narzędzi informatycznych umożliwiających tę obsługę, pragniemy zaoferować Państwu dedykowane szkolenie podatkowe mające na celu wsparcie Państwa w procesie wdrożenia obsługi plików JPK.

Planowane zmiany w VAT oprócz tego, że dotykają przede wszystkim sposobu prowadzenia ewidencji dla celów VAT, to są również związane z prawidłowym fakturowaniem i dokumentowaniem zdarzeń dla celów VAT. Dlatego właśnie planujemy, by podczas szkolenia spojrzeć szczerzej na wchodzące w życie zmiany i omówić z Państwem nie tylko nowe wymagania co do kodów towarów/ usług/ transakcji/ dokumentów ale również odnieść się do aktualnej praktyki oraz wpływu zmian na prawidłowe wystawianie faktur.

Termin szkolenia:

12 października 2021 r. w godzinach: 09:00-15:00.

Koszt szkolenia:

460 zł + 23% VAT

Szkolenie w formie stacjonarnej w Warszawie lub transmisji online na żywo

W czasie szkolenia uczestnicy widzą i słyszą wykładowcę oraz mają możliwość zadania pytania wykładowcy poprzez czat. Czat umożliwia również kontakt z innymi uczestnikami szkolenia. Dzięki zastosowaniu interaktywnej tablicy uczestnicy szkoleń przez Internet widzą wyraźnie co wykładowca pisze na tablicy oraz pokazuje na ekranie.

Technologia zastosowana przy szkoleniach przez Internet sprawia, że uczestnicy mogą poczuć się jak osoby siedzące na sali w pierwszym rzędzie.

Wykładowca:

Szkolenie “Faktura VAT” poprowadzi Magdalena Jaworska: doradca podatkowy, radca prawny, specjalista w zakresie podatku VAT, doświadczony wykładowca i manager zespołu VAT w polskiej firmie doradztwa podatkowego. Współautorka książki “obowiązkowy split payment”, Beck, 2020 oraz publikacji w prasie branżowej. 
Specjalizuje się w doradztwie podatkowym w zakresie podatku od towarów i usług  na rzecz polskich i zagranicznych spółek z różnych branż (m.in. produkcyjnej, FMCG, retail, branży nieruchomościowej, finansowej).
Pracując w działach doradztwa podatkowego od 2005 roku m.in. w KPMG i Deloitte uczestniczyła w wielu kompleksowych projektach obejmujących przegląd rozliczeń podatkowych spółek z różnych branż oraz koordynowała na ich rzecz bieżące doradztwo podatkowe (VAT, CIT, PIT, podatki międzynarodowe, odpowiedzialność karna skarbowa).

Uczestnikom zapewniamy:

  • autorskie materiały szkoleniowe, akty prawne.
  • serwis kawowy,
  • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

Uczestnicy szkoleń transmitowanych online otrzymają materiały do zajęć pocztą elektroniczną.

 

Szkolenie “Nowy JPK VAT i faktura VAT w 2020/2021 roku ” jest realizowane w ramach naszej oferty na szkolenia podatkowe.

Szkolenie jest realizowane w sali wykładowej oraz w trybie transmisji online.

Program szkolenia

1. Budowa JPK_VAT:
a) część ewidencyjna i deklaracyjna,
b) spójność ewidencji i sposób dokonywania korekt poszczególnych części JPK_VAT.

2. Które załączniki/ deklaracje/ informacje podatkowe zostają zlikwidowane (VAT-7, VAT-7K, VAT-27 wraz załącznikami VAT-ZZ, VAT-ZD, VAT-ZT) a które pozostają?

3. Nowe schemy JPK_V7M i JPK_V7K a zakres podmiotowy – kogo dotyczą nowe obowiązki?

4. Nagłówek części ewidencyjnej i deklaracyjnej nowego JPK_VAT – jak wypełniać prawidłowo.

5. Szczegółowe omówienie wszystkich kodów towarów i usług (GTU klasyfikacja branżowa) – przykłady.

6. Szczegółowe omówienie wszystkich kodów transakcji w tym w szczególności:
a) dodatkowe kody/oznaczenia identyfikujące powiązania pomiędzy kontrahentami,
b) dodatkowe kody/oznaczenia dla transakcji międzynarodowych,
c) dodatkowe kody/oznaczenia dla transakcji objętych mechanizmem podzielonej płatności,
d) dodatkowe kody/oznaczenia dla transakcji dot. bonów jednego i różnego przeznaczenia,
e) faktura do paragonu (ujęcie w ewidencji VAT),
f) faktura uproszczona w nowym JPK_VAT.

7. Stosowanie oznaczenia dowodów sprzedaży.

8. Stosowanie oznaczenia dowodów zakupu.

9. Dlaczego/czy/ kiedy oznaczenia na fakturach (sprzedażowych/ zakupowych) mają znaczenie (w tym szczegółowe omówienie obowiązku stosowania w ewidencji oznaczenia MPP i narzędzi do wdrożenia w celu uchronienia się przed ryzykiem w zakresie transakcji objętych mechanizmem podzielonej płatności).

10. Zakres danych zbiorczo wykazywanych w ewidencji VAT w części deklaracyjnej:
a) zbiorcze prezentowanie podstawy opodatkowania i podatku należnego dla poszczególnych rodzajów transakcji,
b) zbiorcze prezentowanie wartości netto oraz wysokości podatku naliczonego,
c) zapłata, przeniesienie, zwrot oraz zaliczenie na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych – jak wykazać w części deklaracyjnej nowego JPK_VAT?
d) uzasadnienie korekty części deklaracyjnej.

11. Błędy, pomyłki, zmiany danych w ewidencji VAT – obowiązek niezwłocznej korekty.

12. Sankcja 500 zł za błąd w ewidencji VAT (nowe regulacje w specustawie dot. Tarczy antykryzysowej). Omówienie procedury nałożenia kary.

13. Pozostałe sankcje podatkowe, karnoskarbowe i karne za naruszenie nowych przepisów.

14. Pozostałe zmiany związane z ewidencją VAT w zakresie białej listy podatników VAT (status kontrahenta i numer rachunku rozliczeniowego).

15. Faktury do paragonów w aspekcie zmian od 2020 r. – problemy i ryzyka.

16. Puste faktury – kiedy występują i jakie są sankcje i kary?

Opinie uczestników

50000+
godzin zajęć
18000+
wystawionych zaświadczeń
20 lat
doświadczenia

Copyright © 2021 Centrum Edukacji Ekspert CEE. Wszelkie prawa zastrzeżone

Kurs księgowości, Szkolenia podatkowe