JPK_VAT i faktura VAT w 2022 roku

JPK_VAT i faktura VAT w 2022 roku

Liczba godzin:
7 godz. lekcyjnych zajęć
Prowadzący:
Magdalena Jaworska
Rodzaj szkolenia:
 • szkolenie w sali
 • szkolenie online
Cena:
 • szkolenie online: 460 ,- PLN + 23% VAT
 • szkolenie stacjonarne: 460 ,- PLN + 23% VAT
Termin:
27/01/2022

Cel szkolenia:

Wdrożenie obsługi plików JPK w nowej schemie JPK_V7M lub JPK_V7K, która obowiązuje od 1 października 2020 r. to skomplikowany proces będący wyzwaniem nie tylko od strony technicznej ale przede wszystkim merytorycznej.

Część ewidencyjna pliku JPK uległa znaczącemu rozbudowaniu, w szczególności poprzez dodanie specyficznych oznaczeń dla rodzajów towarów i usług będących przedmiotem sprzedaży (tzw. GTU) czy oznaczeń tzw. procedur dotyczących rodzaju samej transakcji. Co więcej, pojawiły się także dodatkowe oznaczenia mające zastosowanie do szczególnych rodzajów dokumentów stanowiących podstawę wpisów w pliku JPK. Takie nawarstwienie zmian powoduje wiele wątpliwości, które są potęgowane przez niejasne przepisy rozporządzenia wprowadzającego nowy JPK.

Obserwując trudności z jakimi spotykają się podatnicy wdrażający obsługę plików JPK w nowej schemie a także dostawcy narzędzi informatycznych umożliwiających tę obsługę, pragniemy zaoferować Państwu dedykowane szkolenie podatkowe mające na celu wsparcie Państwa w procesie wdrożenia obsługi plików JPK.

Planowane zmiany w VAT oprócz tego, że dotykają przede wszystkim sposobu prowadzenia ewidencji dla celów VAT, to są również związane z prawidłowym fakturowaniem i dokumentowaniem zdarzeń dla celów VAT. Dlatego właśnie planujemy, by podczas szkolenia spojrzeć szczerzej na wchodzące w życie zmiany i omówić z Państwem nie tylko nowe wymagania co do kodów towarów/ usług/ transakcji/ dokumentów ale również odnieść się do aktualnej praktyki oraz wpływu zmian na prawidłowe wystawianie faktur.

Termin szkolenia:

27 stycznia 2022 r. w godzinach: 09:00-15:00.

Koszt szkolenia:

460 zł + 23% VAT

Szkolenie w formie stacjonarnej w Warszawie lub transmisji online na żywo

W czasie szkolenia uczestnicy widzą i słyszą wykładowcę oraz mają możliwość zadania pytania wykładowcy poprzez czat. Czat umożliwia również kontakt z innymi uczestnikami szkolenia. Dzięki zastosowaniu interaktywnej tablicy uczestnicy szkoleń przez Internet widzą wyraźnie co wykładowca pisze na tablicy oraz pokazuje na ekranie.

Technologia zastosowana przy szkoleniach przez Internet sprawia, że uczestnicy mogą poczuć się jak osoby siedzące na sali w pierwszym rzędzie.

Wykładowca:

Szkolenie “Faktura VAT” poprowadzi Magdalena Jaworska: doradca podatkowy, radca prawny, specjalista w zakresie podatku VAT, doświadczony wykładowca i manager zespołu VAT w polskiej firmie doradztwa podatkowego. Współautorka książki “obowiązkowy split payment”, Beck, 2020 oraz publikacji w prasie branżowej. 
Specjalizuje się w doradztwie podatkowym w zakresie podatku od towarów i usług  na rzecz polskich i zagranicznych spółek z różnych branż (m.in. produkcyjnej, FMCG, retail, branży nieruchomościowej, finansowej).
Pracując w działach doradztwa podatkowego od 2005 roku m.in. w KPMG i Deloitte uczestniczyła w wielu kompleksowych projektach obejmujących przegląd rozliczeń podatkowych spółek z różnych branż oraz koordynowała na ich rzecz bieżące doradztwo podatkowe (VAT, CIT, PIT, podatki międzynarodowe, odpowiedzialność karna skarbowa).

Uczestnikom zapewniamy:

 • autorskie materiały szkoleniowe, akty prawne.
 • serwis kawowy,
 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

Uczestnicy szkoleń transmitowanych online otrzymają materiały do zajęć pocztą elektroniczną.

 

Szkolenie “Nowy JPK VAT i faktura VAT w 2020/2021 roku ” jest realizowane w ramach naszej oferty na szkolenia podatkowe.

Szkolenie jest realizowane w sali wykładowej oraz w trybie transmisji online.

Program szkolenia

 1. Zmiany w zakresie pakietów SLIM VAT 1 i SLIM VAT 2 
 • Korekty i faktury korygujące – rewolucyjne zmiany i kształtująca się praktyka 
 • Zmiany w zakresie ulgi na złe długi
 • Rozliczanie odwrotnego obciążenia w aspekcie szyku rozstawnego (m.in. import usług, WNT), w tym rozliczanie faktur korygujących
 • Nowe terminy odliczania podatku naliczonego 
 • Transakcje łańcuchowe i przypisanie transportu 
 • Nowe regulacje dotyczące split paymentu i bieżąca praktyka w aspekcie sposobu fakturowania i prowadzenia ewidencji 
 • Omówienie pozostałych zmian wprowadzonych pakietem SLIM VAT 1 i SLIM VAT 2 
 1. Nowelizacja reguł w zakresie JPK obowiązująca od 1 lipca 2021 r.:
 • Przepisy przejściowe dotyczące stosowania zmian w JPK
 • Zmiany dotyczące niektórych kodów GTU oraz ich doprecyzowanie
 • Nowe kody transakcyjne
 • Nowelizacja w oznaczaniu kodem TP
 • Likwidacja kodu MPP
 • Zmiany dotyczące ujmowania w JPK tzw. faktur uproszczonych
 • Zmiany w zakresie JPK a kwestia składania czynnego żalu przy korektach JPK
 • Pozostałe praktyczne kwestie związane z JPK (m.in. kara za błąd 500 zł)
 1. Zmiany dotyczące faktur ustrukturyzowanych – jak się przygotować i czy warto?
 • Wprowadzenie Krajowego Systemu e-Faktur (tzw. KSeF)
 • Faktura ustrukturyzowana jako rodzaj faktury elektronicznej
 • Konieczność uzyskania akceptacji odbiorcy
 • Określenie momentu wystawienia i otrzymania faktury ustrukturyzowanej
 • Korygowanie faktur ustrukturyzowanych
 • Zniesienie uciążliwych warunków dla faktur korygujących w zakresie posiadania dokumentacji uzgodnieniowej
 • Duplikaty oraz noty, faktury korygujące po nowemu
 • Sposób autoryzacji w systemie KSeF
 • Przyspieszony zwrot VAT w przypadku stosowania faktur ustrukturyzowanych.
 • Ułatwienia w zakresie zapewnienia autentyczności, integralności oraz czytelności
 1. Wprowadzenie od 1 lipca 2021 r. pakietu E-commerce 
 • Implementacja do polskiego porządku prawnego przepisów dyrektywy Rady (UE) 2017/2455 oraz dyrektywy Rady (UE) 2019/1995 dotyczących tzw. pakietu VAT e-Commerce
 • Zmiana zasad sprzedaży wysyłkowej – ujednolicenie progu na terenie całej UE
 • Wprowadzenie nowej definicja transakcji – wewnątrzwspólnotowa sprzedaż towarów na odległość (WSTO), sprzedaż na odległość towarów importowanych (SOTI)
 • Zasady fakturowania 
 • Wprowadzenie szczegółowych zasad rozliczenia podatku w ramach OSS, IOSS oraz USZ
 • Nowa rola platform – na co w praktyce zwracać uwagę
 • Nowe zasady a rozliczanie usług świadczonych drogą elektroniczną 
 • Planowane zmiany w zakresie podatkowej grupy kapitałowej
 • Planowane zmiany w zakresie opodatkowania usług finansowych (pożyczki, gwarancje w grupie).

Opinie uczestników

50000+
godzin zajęć
18000+
wystawionych zaświadczeń
20 lat
doświadczenia

Copyright © 2024 Centrum Edukacji Ekspert CEE. Wszelkie prawa zastrzeżone

Kurs księgowości, Szkolenia podatkowe