Szkolenie: Mechanizm podzielonej płatności i biała lista

Szkolenie: Mechanizm podzielonej płatności i biała lista

Liczba godzin:
3 godz. lekcyjne zajęć
Prowadzący:
Magdalena Jaworska
Rodzaj szkolenia:
 • szkolenie online
Cena:
 • szkolenie online: 190 ,- PLN + 23% VAT
 • informacja o dofinansowaniu szkolenia Ten kurs może być dofinansowany – sprawdź
Termin:
29/01/2020

Cel szkolenia:

Z dniem 1 listopada 2019 r. weszły w życie regulacje w zakresie obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności (split payment). Dotyczą one branż narażonych na nadużycia podatkowe m.in. branża budowlana, paliwa, węgiel, części samochodowe, złom, stal czy elektronika. Wprowadzono limit kwotowy nakazujący stosowanie mechanizmu podzielonej płatności w kwocie 15 000 zł.

Od 1 stycznia 2020 weszły w życie ograniczenia w zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodów płatności powyżej 15 000 zł na rachunki inne niż wykazane na białej liście VAT lub z pominięciem Mechanizmu Podzielonej Płatności. Do tego dochodzi ryzyko solidarnej odpowiedzialności z kontrahentem za zobowiązania VAT. 

Z uwagi na konsekwencje nieprawidłowego stosowania przepisów, znajomość zagadnień związanych ze podzieloną płatnością oraz wykazem podatników VAT jest istotna dla księgowych oraz osób odpowiedzialnych za obszary finansowo – podatkowe w firmach.

Termin szkolenia:

29.01.2020 r. w godzinach: 09:00-11:15.

Koszt szkolenia:

190 zł + 23% VAT.

Szkolenie w formie transmisji online na żywo

W czasie szkolenia uczestnicy widzą i słyszą wykładowcę oraz mają możliwość zadania pytania wykładowcy poprzez czat. Czat umożliwia również kontakt z innymi uczestnikami szkolenia. Dzięki zastosowaniu interaktywnej tablicy uczestnicy szkoleń przez Internet widzą wyraźnie co wykładowca pisze na tablicy oraz pokazuje na ekranie.

Technologia zastosowana przy szkoleniach przez Internet sprawia, że uczestnicy mogą poczuć się jak osoby siedzące na sali w pierwszym rzędzie.

Wykładowca:

Szkolenie “Mechanizm podzielonej płatności i biała lista” poprowadzi Magdalena Jaworska: doradca podatkowy, radca prawny, specjalista w zakresie podatku VAT, doświadczony wykładowca i manager zespołu VAT w polskiej firmie doradztwa podatkowego. Współautorka książki “obowiązkowy split payment”, Beck, 2020 oraz publikacji w prasie branżowej. 
Specjalizuje się w doradztwie podatkowym w zakresie podatku od towarów i usług  na rzecz polskich i zagranicznych spółek z różnych branż (m.in. produkcyjnej, FMCG, retail, branży nieruchomościowej, finansowej).
Pracując w działach doradztwa podatkowego od 2005 roku m.in. w KPMG i Deloitte uczestniczyła w wielu kompleksowych projektach obejmujących przegląd rozliczeń podatkowych spółek z różnych branż oraz koordynowała na ich rzecz bieżące doradztwo podatkowe (VAT, CIT, PIT, podatki międzynarodowe, odpowiedzialność karna skarbowa).

Uczestnikom zapewniamy:

 • autorskie materiały szkoleniowe, akty prawne.
 • serwis kawowy,
 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

Uczestnicy szkoleń transmitowanych online otrzymają materiały do zajęć pocztą elektroniczną.

Szkolenie “Mechanizm podzielonej płatności i biała lista VAT ” jest realizowany w ramach naszej oferty na szkolenia podatkowe.

Szkolenie jest realizowane w trybie transmisji online.

Szkolenie z podatku VAT:

Mechanizm podzielonej płatności i biała lista VAT

 1. Mechanizm podzielonej płatności 

 • Zakres przedmiotowy, omówienie załącznika nr 15 do ustawy o VAT – omówienie branżowe (w tym sposób klasyfikacji towarów / usług do MPP)
 • Zakres podmiotowy, płatności na rzecz podmiotów zagranicznych, podatnicy zwolnieni a obowiązek stosowania obligatoryjnego MPP
 • Płatności w walutach obcych a obligatoryjny MPP
 • Nowe obowiązki sprzedawcy i nabywcy towarów z załącznika nr 15
 • Sankcje i kary za niestosowanie obligatoryjnego MPP
 • Dokonywanie płatności kartami kredytowymi, przekazem, wekslem
 • Płatności na rzecz komorników/ w ramach postępowań egzekucyjnych/ płatności w ramach likwidacji szkód
 • Faktoring a split payment / płatności na rzecz podmiotów innych niż dostawca (na rzecz pośredników)
 • Potrącenia / kompensaty
 • Płatności zaliczkowe
 • Płatności zbiorcze
 • Rozliczenie faktur korygujących
 • Rozliczenia w okresie przejściowym
 • Zmiany w zakresie solidarnej odpowiedzialności
 • Wykorzystanie i zarządzanie środkami na rachunkach VAT
 • Omówienie wątpliwości, które nie znalazły się w objaśnieniach MF ws obligatoryjnego MPP

2. Biała lista VAT

 • Zakres danych w wykazie
 • Rachunki wirtualne / wewnętrzne banków/ płatności faktoringowe/ spłaty kredytów / rachunki powiernicze/ płatności na rzecz pośredników/ płatności kartą
 • Płatności na rzecz podmiotów zagranicznych
 • Sankcje i kary za niestosowanie Białej Listy (w tym wpływ na należytą staranność, NKUPy, solidarna odpowiedzialność)
 • Jak się zabezpieczyć w przypadku braku płatności na rachunki spoza Białej Listy
 • Moment sprawdzenia kontrahenta w wykazie

Opinie uczestników

50000+
godzin zajęć
18000+
wystawionych zaświadczeń
20 lat
doświadczenia

Copyright © 2024 Centrum Edukacji Ekspert CEE. Wszelkie prawa zastrzeżone

Kurs księgowości, Szkolenia podatkowe