Zmiany w podatku VAT i bieżąca praktyka podatkowa w 2023 r.

Zmiany w podatku VAT i bieżąca praktyka podatkowa w 2023 r.

Liczba godzin:
7 godz. lekcyjnych
Prowadzący:
Magdalena Jaworska
Rodzaj szkolenia:
 • szkolenie w sali
 • szkolenie online
Cena:
 • szkolenie online: 490 ,- PLN + 23% VAT
 • szkolenie stacjonarne: 490 ,- PLN + 23% VAT
 • informacja o dofinansowaniu szkolenia Ten kurs może być dofinansowany – sprawdź
Termin:
wrzesień 2023 r.

Szkolenie “Zmiany w podatku VAT i praktyka podatkowa 2023 r.”

Szkolenie ma na celu omówienie zmian w ustawie VAT zarówno ostatnio wprowadzonych, jak i planowanych w 2023 r. 

 • Przedstawione zostaną m.in. zmiany w zakresie krajowego systemu e-faktur KSeF, który stanie się obowiązkowy w 2024 roku.
 • Omówiony zostanie pakiet przepisów SLIM VAT 3, który ma uprościć rozliczenie VAT
 • Zaprezentowane zostaną zasady funkcjonowania Grup VAT, które zaczęły funkcjonować od 2023 r. umożliwiając neutralne rozliczanie podatku od towarów i usług wśród członków danej grupy.
 • Omówiona zostanie bieżąca praktyka w VAT oraz tarcza antyinflacyjna.

Termin szkolenia

wrzesień 2023 r. w godzinach: 09:00-15:00.

Cena szkolenia

 490 zł + 23% VAT.

Miejsce szkolenia

Warszawa, ul. Grażyny 15

lub

Szkolenie w formie transmisji online na żywo

W czasie szkolenia uczestnicy widzą i słyszą wykładowcę oraz mają możliwość zadania pytania wykładowcy głosowo oraz poprzez czat. Dzięki zastosowaniu interaktywnej tablicy uczestnicy szkoleń online widzą wyraźnie co wykładowca pisze na tablicy oraz pokazuje na ekranie. Sprzęt stosowany przez nas w trakcie szkolenia online sprawia, że uczestnicy mogą poczuć się jak osoby siedzące na sali w pierwszym rzędzie.

Wykładowca

Magdalena Jaworska doradca podatkowy, radca prawny, specjalista w zakresie podatku VAT, doświadczony wykładowca i partner w polskiej firmie doradztwa podatkowego. Współautorka książki “obowiązkowy split payment”, Beck, 2020 oraz autorka licznych publikacji w prasie branżowej. 
Specjalizuje się w doradztwie podatkowym w zakresie podatku od towarów i usług  na rzecz polskich i zagranicznych spółek z różnych branż (m.in. produkcyjnej, FMCG, retail, branży nieruchomościowej, finansowej). Pracując w działach doradztwa podatkowego od 2005 roku m.in. w KPMG i Deloitte uczestniczyła w wielu kompleksowych projektach obejmujących przegląd rozliczeń podatkowych spółek z różnych branż oraz koordynowała na ich rzecz bieżące doradztwo podatkowe (VAT, CIT, PIT, podatki międzynarodowe, odpowiedzialność karna skarbowa).

Wyróżniona w World Tax Ranking zestawieniu ITR (International Tax Review) jako Highly Regarded Practitioner w VAT w 2021 r i 2022 r.

Uczestnikom zapewniamy:

 • profesjonalnie przygotowane autorskie materiały szkoleniowe, akty prawne.
 • serwis kawowy,
 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

Uczestnicy szkoleń Online otrzymają materiały do zajęć pocztą elektroniczną.

Szkolenie “Zmiany w  podatku VAT w 2022/2023 r. ” jest realizowane w ramach naszej oferty na szkolenia podatkowe.

Szkolenie jest realizowane w siedzibie Centrum Edukacji Ekspert ul. Grażyny 15, lok 107, piętro I, 02-548 Warszawa oraz w trybie online.

Program Szkolenia

1.Zmiany w ramach pakietu Slim VAT 3

 • Założenia pakietu „SLIM VAT 3.
 • Kursy przeliczeniowe dla faktur korygujących – dotychczasowa praktyka, omówienie zmian w aspekcie faktur korygujących in plus, in minus, faktur zbiorczych, omówienie wątpliwości jakie nowe regulacje mogę powodować.
 • Zmiany w fakturowaniu – faktury zaliczkowe.
 • Uproszczenia w zakresie rozliczenia WDT.
 • Rozliczenie WNT w aspekcie otrzymania faktur zakupowych.
 • Wiążące informacje stawkowe – zmiany dotyczące wydawania, uchylania, zmiany WIS, ochrony podatników.
 • Modyfikacja warunków zwrotu VAT.
 • Współczynnik VAT / prewspółczynnik VAT – uzgodnienia z naczelnikiem, wysokość odliczenia, obowiązki korekty współczynnika.
 • Sankcje VAT – kierunek zmian i ich ocena, możliwości obniżenia sankcji VAT, bieżąca praktyka i kierunek zmian, jak się przygotować do nowych regulacji.
 • Rachunek VAT – nowe możliwości przelewów (możliwość przelewania innych niż dotychczas podatków z rachunku VAT, rozliczenia pomiędzy członkami grupy VAT, uwolnienie się od odpowiedzialności solidarnej – zmiana faktora).
 • Zmiany dotyczące kas fiskalnych.
 • Pozostałe zmiany (m.in. zmiana limitu małego podatnika; rozszerzenie zwolnień VAT na usługi związane z zarządzeniem funduszami z siedzibą w UE, alokacja transportu przy dostawie łańcuchowej, zmiany w rozliczeniach procedur OSS/ IOSS).

2.Krajowy System e-faktur (KSEF)

 • KSEF – system dobrowolny i obowiązkowy.
 • Założenia i sposób działania systemu.
 • Faktury korygujące, noty korygujące, różne typy faktur w KSeF, faktury pro-forma, duplikaty itp.
 • Faktury elektroniczne a KSEF (w tym omówienie bieżącej praktyki elektronicznego obiegu i archiwizowania faktur elektronicznych i różnicy faktur z KSEF).
 • Wystawianie faktury ustrukturyzowanej.
 • Anulowanie faktur w KSeF.
 • Jakie warunki musi spełniać faktura ustrukturyzowana, omówienie elementów faktury ustrukturyzowanej.
 • Jakie skutki wywołuje wystawienie oraz otrzymanie faktury w ramach KSeF.
 • Korzyści wystawcy i odbiorcy faktury ustrukturyzowanej.

3.Grupy VAT

 Zasady opodatkowania wewnątrz grupy.

 • Stosowanie proporcji odliczania VAT od zakupów mieszanych.
 • Mechanizm podzielonej płatności.
 • Dokumentacja transakcji wewnątrz i poza grupą VAT.
 • Rejestracja GV i przesłanki do założenia Grupy VAT.
 • Zwroty VAT.
 • Odpowiedzialność poszczególnych członków GV za zobowiązania Grupy.

4.Bieżąca praktyka podatkowa w ramach VAT

4.1. Najem lokalu do celów mieszkalnych.

4.2. Sprzedaż konsumencka a możliwość korekty VAT.

4.3. Stałe miejsce prowadzenia działalności w aspekcie miejsca opodatkowania VAT.

4.4. Faktury korygujące –praktyka w aspekcie zmian SLIM VAT:

 • Konieczność posiadania uzgodnień warunków obniżenia podstawy opodatkowania dla faktur korygujących in minus a praktyczne podejście.
 • Doprecyzowania korekty in plus (korekta wsteczna lub bieżąca w zależności od przyczyn korekty).
 • Zasady ujęcia faktur korygujących po stronie nabywcy („oderwanie” obowiązku dokonania korekty od faktu otrzymania faktury korygującej).
 • Uprawnienie do korekty podatku naliczonego w całym okresie prawa do odliczenia (4 mc).
 • Rozliczenia usług marketingowych i rabatów (rabaty pośrednie / rabaty bezpośrednie) – gdzie jest istota problemu i dlaczego to ciągle tak ważne.

 5.Tarcza antyinflacyjna

Opinie uczestników

50000+
godzin zajęć
18000+
wystawionych zaświadczeń
20 lat
doświadczenia

Copyright © 2023 Centrum Edukacji Ekspert CEE. Wszelkie prawa zastrzeżone

Kurs księgowości, Szkolenia podatkowe