Zmiany w podatku VAT w 2022/2023 r.

Zmiany w podatku VAT w 2022/2023 r.

Liczba godzin:
7 godz. lekcyjnych
Prowadzący:
Magdalena Jaworska
Rodzaj szkolenia:
 • szkolenie w sali
 • szkolenie online
Cena:
 • szkolenie stacjonarne: 520 ,- PLN + 23% VAT
 • szkolenie online: 520 ,- PLN + 23% VAT
 • informacja o dofinansowaniu szkolenia Ten kurs może być dofinansowany – sprawdź
Termin:
15/12/2022

Szkolenie “Zmiany w podatku VAT w 2022/2023 r.”

Szkolenie ma na celu omówienie zmian w ustawie VAT zarówno ostatnio wprowadzonych, jak i planowanych w 2023 r.  Przedstawione zostaną m.in. zmiany w zakresie krajowego systemu e-faktur. Ponadto szkolenie pomoże wyjaśnić wątpliwości w zakresie wprowadzonych i planowanych zmian dotyczących pakietu Slim Vat oraz wybranych zagadnień dotyczących rozliczenia towaru obrotu międzynarodowego w ramach UE. 

Termin szkolenia

15 grudnia 2022 r. w godzinach: 09:00-15:00.

Cena szkolenia

 520 zł + 23% VAT.

Miejsce szkolenia

Warszawa, ul. Grażyny 15

lub

Szkolenie w formie transmisji online na żywo

W czasie szkolenia uczestnicy widzą i słyszą wykładowcę oraz mają możliwość zadania pytania wykładowcy głosowo oraz poprzez czat. Dzięki zastosowaniu interaktywnej tablicy uczestnicy szkoleń online widzą wyraźnie co wykładowca pisze na tablicy oraz pokazuje na ekranie. Sprzęt stosowany przez nas w trakcie szkolenia online sprawia, że uczestnicy mogą poczuć się jak osoby siedzące na sali w pierwszym rzędzie.

Wykładowca

Magdalena Jaworska doradca podatkowy, radca prawny, specjalista w zakresie podatku VAT, doświadczony wykładowca i manager zespołu VAT w polskiej firmie doradztwa podatkowego. Współautorka książki “obowiązkowy split payment”, Beck, 2020 oraz autorka licznych publikacji w prasie branżowej. 
Specjalizuje się w doradztwie podatkowym w zakresie podatku od towarów i usług  na rzecz polskich i zagranicznych spółek z różnych branż (m.in. produkcyjnej, FMCG, retail, branży nieruchomościowej, finansowej). Pracując w działach doradztwa podatkowego od 2005 roku m.in. w KPMG i Deloitte uczestniczyła w wielu kompleksowych projektach obejmujących przegląd rozliczeń podatkowych spółek z różnych branż oraz koordynowała na ich rzecz bieżące doradztwo podatkowe (VAT, CIT, PIT, podatki międzynarodowe, odpowiedzialność karna skarbowa)

Uczestnikom zapewniamy:

 • profesjonalnie przygotowane autorskie materiały szkoleniowe, akty prawne.
 • serwis kawowy,
 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

Uczestnicy szkoleń Online otrzymają materiały do zajęć pocztą elektroniczną.

Szkolenie “Zmiany w  podatku VAT w 2022/2023 r. ” jest realizowane w ramach naszej oferty na szkolenia podatkowe.

Szkolenie jest realizowane w siedzibie Centrum Edukacji Ekspert ul. Grażyny 15, lok 107, piętro I, 02-548 Warszawa oraz w trybie online.

Program Szkolenia 

1.Krajowy System e-faktur (KSEF)

 • KSEF – system dobrowolny i obowiązkowy.
 • Faktury korygujące, noty korygujące, różne typy faktur, faktury pro-forma.
 • Faktury elektroniczne a KSEF (w tym omówienie bieżącej praktyki elektronicznego obiegu i archiwizowania faktur elektronicznych i różnicy faktur z KSEF).
 • Wystawianie faktury ustrukturyzowanej.
 • Anulowanie faktur.
 • Jakie warunki musi spełniać faktura ustrukturyzowana.
 • Jakie skutki wywołuje wystawienie oraz otrzymanie faktury w ramach KSeF.
 • Korzyści wystawcy i odbiorcy faktury ustrukturyzowanej.

2. Planowane zmiany w ramach pakietu Slim VAT 3

 • Założenia pakietu „SLIM VAT 3.
 • Kursy przeliczeniowe dla faktur korygujących – dotychczasowa praktyka, omówienie zmian w aspekcie faktur korygujących in plus, in minus, faktur zbiorczych.
 • Zmiany w fakturowaniu – faktury zaliczkowe.
 • Uproszczenia w zakresie rozliczenia WDT.
 • Rozliczenie WNT w aspekcie momentu otrzymania faktur zakupowych.
 • Wiążące informacje stawkowe – zmiany dotyczące wydawania, uchylania, zmiany WIS, ochrony podatników.
 • Modyfikacja warunków zwrotu VAT.
 • Współczynnik VAT / prewspółczynnik VAT – uzgodnienia z naczelnikiem, wysokość odliczenia (obowiązki korekty rocznej).
 • Sankcje VAT – kierunek zmian i ich ocena, możliwości obniżenia sankcji VAT, bieżąca praktyka i kierunek zmian.
 • Rachunek VAT – nowe możliwości przelewów (możliwość przelewania innych niż dotychczas podatków z rachunku VAT, rozliczenia pomiędzy członkami grupy VAT, uwolnienie się od odpowiedzialności solidarnej – zmiana faktora).
 • Pozostałe zmiany (m.in. zmiana limitu małego podatnika; rozszerzenie zwolnień VAT na usługi związane z zarządzeniem funduszami z siedzibą w UE, alokacja transportu przy dostawie łańcuchowej, zmiany w ustawie o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, import towarów, zmiany w rozliczeniach procedur OSS/ IOSS, zmiany dotyczące dokumentacji z kas fiskalnych).

3. Wybrane zagadnienia dotyczące rozliczenia towarowego obrotu międzynarodowego w ramach UE i poza UE

 • Rozliczenia WNT (szyk zwarty i rozwarty raportowania w ramach odwrotnego obciążenia – zmiany i praktyka).
 • Rozliczenia WDT (moment fakturowania, obrona stawki 0% w wywozie, bieżąca praktyka w aspekcie. pakietu QUICK FIXES, gdzie zabezpieczać ryzyka).
 • Transakcje łańcuchowe.
 • Eksport / import towarów [opcjonalnie].

4. Rozliczenia usług w obrocie międzynarodowym (import usług; eksport usług)

 • Moment powstania obowiązku (w ramach różnego typu usług – licencje, usługi ciągłe, zaliczki)
 • Sposób dokumentacji.
 • Zabezpieczenie ryzyk w aspekcie miejsca świadczenia usług (stałe miejsce prowadzenia działalności dla celów VAT-FE).

5. Faktury korygujące – bieżąca praktyka w aspekcie zmian SLIM VAT

 • Konieczność posiadania uzgodnień warunków obniżenia podstawy opodatkowania dla faktur korygujących in minus a praktyczne podejście.
 • Doprecyzowania korekty in plus (korekta wsteczna lub bieżąca w zależności od przyczyn korekty).
 • Zasady ujęcia faktur korygujących po stronie nabywcy („oderwanie” obowiązku dokonania korekty od faktu otrzymania faktury korygującej).
 • Uprawnienie do korekty podatku naliczonego w całym okresie prawa do odliczenia (4 mc).
 • Rozliczenia usług marketingowych i rabatów (rabaty pośrednie / rabaty bezpośrednie) – gdzie jest istota problemu i dlaczego to ciągle tak ważne.

Opinie uczestników

50000+
godzin zajęć
18000+
wystawionych zaświadczeń
20 lat
doświadczenia

Copyright © 2022 Centrum Edukacji Ekspert CEE. Wszelkie prawa zastrzeżone

Kurs księgowości, Szkolenia podatkowe