Tarcza antykryzysowa i prawo pracy – szkolenie online

Tarcza antykryzysowa i prawo pracy – szkolenie online

Liczba godzin:
7 godz. lekcyjnych zajęć
Prowadzący:
Renata Majewska
Rodzaj szkolenia:
 • szkolenie online
Cena:
 • szkolenie online: 280 ,- PLN + 23% VAT
Termin:
retransmisja z 20.04.2020 r.

Tarcza antykryzysowa i prawo pracy –  szkolenie online – retransmisja

“Tarcza antykryzysowa i prawo pracy”- szkolenie online ma na celu przygotowanie działów kadrowych, płacowych i finansowych pracodawców do radzenia sobie z kwestiami personalnymi w dobie kryzysu.

 • Wykładowca dokładnie omówi sposoby na walkę z koronawirusem w miejscu pracy w celu zachowania stanu zatrudnienia.
 • Przedstawi założenia, jakie przedstawia Tarcza antykryzysowa w zakresie utrzymania zatrudnienia. Szkolenie pomoże podjąć decyzję co zrobić, aby przetrwać kwarantannę i jak najmniej na tym stracić.
 • Szkolenie uwzględnia zmiany związane z wprowadzeniem tarczy 2.0 ogłoszone 17.04.2020 r.
 • Szczegółowo przedstawi zasady wdrożenia pracy zdalnej, przestoju, czy odsunięcia od pracy z powodu BHP oraz zasady ustalania wynagrodzenia w tych sytuacjach. Określi także zasady przeprowadzania zwolnień z powodu pandemii oraz wypłacania odpraw z tego tytułu.

Tarcza antykryzysowa szkolenie

Koszt zajęć

Cena: 280 zł + VAT

Forma zajęć

Tarcza antykryzysowa – szkolenie online – retransmisja z dnia 20.04.2020 r. 

Wykładowca

Renata Majewska – prawnik, wykładowca, dydaktyk, szkoleniowiec. Niezależny ekspert prawa pracy prowadzący od wielu lat szkolenia i warsztaty z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych i zasiłków (ZUS). Wśród uczestników szkoleń i specjalistycznych warsztatów przeprowadzonych przez Panią Renatę Majewską można znaleźć tysiące pracowników działów kadrowo-płacowych wielu firm, przedsiębiorstw, urzędów  i instytucji.

Autorka kilkudziesięciu publikacji z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń i ZUS. Jedne z nowszych pozycji jej autorstwa to np. „Potrącenia z wynagrodzeń i zasiłków”, „Regulamin wynagradzania pracowników samorządowych”, „Podróże pracowników i innych Grup zawodowych – skutki podatkowe i składkowe”.

Renata Majewska ujmuje zagadnienia interdyscyplinarnie – problem wyjaśnia kompleksowo w aspekcie prawa pracy, cywilnego, ubezpieczeń społecznych i podatkowego.

 Zapewniamy

 • wszystkie niezbędne do nauki materiały
 • akty prawne,
 • możliwość uczestnictwa w szkoleniu w formie transmisji online na żywo
 • certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia .

“Tarcza antykryzysowa i prawo pracy w obliczu koronawirusa”- szkolenie program:

1) Czy ograniczenia życia publicznego, stosowane w walce z koronawirusem, działają na miejsca pracy?

 • zamknięcie szkół, przedszkoli innych placówek oświatowych
 • zagrożenie epidemiczne oraz stan epidemii – o co chodzi i jakie ma skutki
 • zamknięcie i kontrola granic dla cudzoziemców, zawieszenie ruchu lotniczego pozakrajowego – od 15.03.2020
 • znaczne ograniczenie otwarcia galerii handlowych o powierzchni ponad 2000 m2, z wyłączeniem sklepów spożywczych, banków, aptek, drogerii i pralni – od godz. 24.00 z piątku na sobotę 13/14.03.2020
 • zawieszenie działalności klubów, dyskotek, siłowni, basenów, restauracji i kawiarni
 • zakaz zgromadzeń publicznych do 2 osób;

2) Jak szybko i sprawnie przejść na pracę zdalną?

 • czy wymaga wypowiedzenia zmieniającego
 • polecenie pracy zdalnej
 • okres jej powierzenia
 • formalne ramy wprowadzenia pracy zdalnej
 • zasady organizowania pracy zdalnej i raportowania jej wyników
 • odwołanie z pracy zdalnej – czy jest dopuszczalne;

3) Tarcza antykryzysowa – jakie oferuje dofinansowania do pracowników?

 • uproszczona definicja przedsiębiorcy w kryzysie
 • dofinansowania i refundacje składek z FGŚP do przestoju ekonomicznego i ograniczonego wymiaru czasu pracy
 • dofinansowanie przez starostę części wynagrodzeń i składek pracowników
 • procedury ubiegania się, wnioski i załączniki,
 • podwyższenie dopłat za pracowników niepełnosprawnych
 • możliwość wykorzystania zfron na ratowanie miejsc pracy niepełnosprawnych
 • pomoc dla zakładów aktywności zawodowej;

4) Na co mogą liczyć mali i średni przedsiębiorcy podczas epidemii

 • świadczenie postojowe
 • świadczenie postojowe dla wykonawców cywilnych (w tym umów o dzieło)
 • 3-miesięczna abolicja składkowa
 • dofinansowanie kosztów działalności samozatrudnionego ze spadkiem obrotów
 • tani kredyt z FP do 5 tys. zł dla mikroprzedsiębiorcy;

5) Bezpieczeństwo i higiena pracy w dobie pandemii

 • przedłużenie mocy orzeczeń lekarskich wydanych w ramach wstępnych, okresowych i kontrolnych badań lekarskich, które straciły ważność po 7.03.2020 – maksymalnie do upływu 60 dni po odwołaniu stanu epidemii,
 • zawieszenie podczas zagrożenie epidemicznego i stanu epidemii obowiązku realizacji okresowych badań lekarskich pracowników oraz kierowania na wszystkie badania
 • zawieszenie obowiązku wykonywania badań lekarskich dla stanowiska kierowcy oraz badań psychologicznych kierowców wykonujących przewóz drogowy
 • zawieszenie obowiązku wykonywania okresowych i psychologicznych badań maszynisty
 • możliwość wykonywania niektórych szkoleń BHP on-line
 • obowiązek zwolnienia z pracy młodocianych
 • ochrona w trakcie podróży służbowej
 • odmowa wyjazdu w delegację służbową w rejony zagrożone epidemią
 • praca wraca do pracy z symptomami choroby – czy wolno go odsunąć od pracy
 • szczególne zasady BHP podczas pandemii (zalecenia inspekcji sanitarnej);

6) Jakie są sposoby na zachowanie miejsc pracy podczas epidemii?

 • praca zdalna
 • zlecenie innych obowiązków na 3 miesiące
 • jak zarządzić przestój i ile za niego zapłacić
 • praca zastępcza podczas przestoju
 • zmiana warunków pracy i/lub płacy za porozumieniem lub wypowiedzeniem zmieniającym;

7) Sporządzanie listy płac podczas kryzysu pandemicznego

 • odroczenie terminu płatności zaliczek PIT za pracowników i zleceniobiorców
 • zwiększenie limitów zwolnień podatkowych dla świadczeń z zfśs i zapomóg losowych
 • możliwość wstrzymania administracyjnych postępowań egzekucyjnych na mocy rozporządzenia RM
 • zmiany w egzekucji zasiłków
 • obowiązek zgłaszania do ZUS faktu zawarcia umowy o dzieło
 • rozliczanie na liście płac dofinansowań z FGŚP i FP przyznanych na podstawie tarczy antykryzysowej
 • przedłużenie terminów na wdrożenie PPK przez podmioty 50+;

8) Dla kogo i kiedy świadczenie chorobowe podczas pandemii?

 • świadczenia za czas kwarantanny (w tym kwarantanny granicznej) – na podstawie decyzji i oświadczenia
 • zasiłek opiekuńczy
 • dodatkowy zasiłek opiekuńczy na niepełnosprawnych;

9) W jaki sposób przeprowadzić zwolnienia z pracy z powodu koronawirusa?

 • wręczenie wypowiedzenia i sposób uzasadnienia
 • kto i kiedy musi wypłacić odprawę organizacyjną
 • pracownicy szczególnie chronieni;

10) Zatrudnianie cudzoziemców podczas epidemii, w tym wydłużenie ważności zezwoleń na pracę

11) Co po pandemii – jak nadrobić zaległości w pracy

 • ograniczenie nieprzerwanego odpoczynku
 • wydłużanie doby roboczej
 • łatwiejsze pogorszenie warunków zatrudnienia;

12) Sesja pytań i odpowiedzi

Opinie uczestników

50000+
godzin zajęć
18000+
wystawionych zaświadczeń
20 lat
doświadczenia

Copyright © 2024 Centrum Edukacji Ekspert CEE. Wszelkie prawa zastrzeżone

Kurs księgowości, Szkolenia podatkowe