Teoria i zasady rachunkowości, Edycja 79

Teoria i zasady rachunkowości, Edycja 79

Liczba godzin:
72 godz. lekcyjnych zajęć + w tym 6 godzin zajęć powtórzeniowych przed egzaminem (online)
Rodzaj szkolenia:
 • szkolenie w sali
 • szkolenie online
Cena:
 • szkolenie stacjonarne: 2150 ,- PLN
 • szkolenie online: 2150 ,- PLN
 • informacja o dofinansowaniu szkolenia Ten kurs może być dofinansowany – sprawdź
Termin:
10/06/2022

Cel kursu:

Celem zajęć jest przygotowanie uczestników kursu do egzaminu pisemnego w PIBR  na biegłego rewidenta z przedmiotu “Teoria i zasady rachunkowości”. Kurs składa się z wykładu oraz części praktycznej, gdzie rozwiązywane są zadania, testy oraz analizowane kazusy. Podczas szkolenia uczestnik zdobędzie wiedzę teoretyczną z zakresu wymaganego na egzaminie oraz nauczy się rozwiązywać zadania i posługiwać aktami prawnymi.

Egzaminy n biegłego rewidenta PIBR

 

Liczba godzin:

72 godz. dydaktyczne zajęć, w tym 6 godzin zajęć powtórzeniowych przed egzaminem

Terminy zajęć:

I zjazd:  10-12 czerwca 2022 r.
II zjazd: 24-26 czerwca 2022 r.
III zjazd:  8-10 lipiec 2022 r.

Zajęcia powtórzeniowe (online):

 sierpień 2022 r. 

Wszystkie zajęcia odbywać się będą:

w piątki w godz. 16:00-21:00
w soboty w godz. 09:00-16:00
w niedziele w godz. 09:00-16:00

Wykładowcy:

od 20 lat współpracują z nami biegli rewidenci i pracownicy państwowych wyższych uczelni. Są to specjaliści, którzy łączą ogromną wiedzę praktyczną z bogatym doświadczeniem dydaktycznym. Do omawianych zagadnień przygotowywane są materiały autorskie poparte licznymi zadaniami i pytaniami testowymi wzorowanymi na dotychczas publikowanych zbiorach egzaminacyjnych. Jest to materiał niezwykle cenny, albowiem odzwierciedla wymagania egzaminacyjne i pozwala odpowiednio przygotować słuchaczy.

Płatności:

Koszt zajęć: 2150 zł (VAT zw)

Istnieje możliwość rozłożenia płatności na dwie nieoprocentowane raty.

Zapewniamy:

Wszystkie potrzebne materiały szkoleniowe, książki, ustawy i rozporządzenia. Uczestnicy otrzymują zadania do samodzielnego rozwiązywania podczas przerwy w zajęciach w wakacje, a także egzamin symulacyjny na zakończenie zajęć.

W przypadku zmiany przepisów po zrealizowaniu zajęć, ale w trakcie sesji egzaminacyjnej przesyłamy uczestnikom, wyciągi ze zmienionych przepisów.

W przypadku niepowodzenia na egzaminie, każdy uczestnik ma możliwość jednorazowego powtórzenia całego przedmiotu z kolejną grupą z 50% rabatem (patrz zakładka “Rabat”).

Firma Centrum Edukacji Ekspert wpisana jest do Ewidencji Szkół i Placówek Niepublicznych pod nr 738K. Zgodnie z § 22 ust.3 i 4 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej (MEN) z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, po zakończeniu nauki uczestnicy otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu (Dz. U. z 2019 r. poz. 652).

Terminy egzaminów w PIBR w 2021 r.:

I.  – 26.08.2021 r.
II.  – 14.10.2021 r.
III.  – 25.11.2021 r.

Terminy egzaminów na 2022 rok zostaną zamieszczone po opublikowaniu ich przez PIBR. 

Program kursu: TEORIA I ZASADY RACHUNKOWOŚCI 

 1. Przedmiot, zakres i zasady rachunkowości
 2. Bilans, rachunek zysków i strat oraz rachunek przepływów pieniężnych wg ustawy o rachunkowości
 3. Zdarzenia gospodarcze (w tym operacje gospodarcze), zasady ich dokumentowania oraz ewidencji
 4. Prowadzenie ksiąg rachunkowych, w tym z zastosowaniem  technologii informacyjnych i systemów komputerowych
 5. Inwentaryzacja
 6. Elementy organizacji rachunkowości (dokumentacja i stosowanie)

Szczegółowy program 

Opinie uczestników

50000+
godzin zajęć
18000+
wystawionych zaświadczeń
20 lat
doświadczenia

Copyright © 2022 Centrum Edukacji Ekspert CEE. Wszelkie prawa zastrzeżone

Kurs księgowości, Szkolenia podatkowe