Teoria i zasady rachunkowości, Edycja 81

Teoria i zasady rachunkowości, Edycja 81

Liczba godzin:
72 godz. lekcyjnych zajęć + w tym 6 godzin zajęć powtórzeniowych przed egzaminem (online)
Rodzaj szkolenia:
 • szkolenie w sali
 • szkolenie online
Cena:
 • szkolenie online: 2250 ,- PLN
 • szkolenie stacjonarne: 2250 ,- PLN
 • informacja o dofinansowaniu szkolenia Ten kurs może być dofinansowany – sprawdź
Termin:
czerwiec-sierpień 2024

Cel kursu:

Celem zajęć jest przygotowanie uczestników kursu do egzaminu pisemnego PIBR  na biegłego rewidenta z przedmiotu “Teoria i zasady rachunkowości”.

Kurs składa się z wykładu oraz części praktycznej, gdzie rozwiązywane są zadania, testy oraz analizowane kazusy.

Podczas szkolenia:

 • zdobędziesz wiedzę teoretyczną z zakresu wymaganego na egzaminie PIBR 
 • nauczysz się rozwiązywać problemy, podobne do tych, które spotkasz w zadaniach egzaminacyjnych
 • przygotujesz się do egzaminu pod okiem eksperta z zakresu rachunkowości – doświadczonego wykładowcy oraz praktyka, który ma za sobą egzaminy na biegłego rewidenta
 • nauczysz się posługiwać aktami prawnymi.

Zapewniamy:

 • niezbędne do nauki materiały szkoleniowe, ustawy i rozporządzenia
  • najważniejszy materiał otrzymasz w formie wydruku, dzięki temu łatwiej przygotujesz się do egzaminu,
  • niektóre akty prawne zabierzesz na egzamin.
 • zadania do samodzielnego rozwiązywania podczas przerwy w zajęciach w wakacje,
 • egzamin symulacyjny na zakończenie zajęć
 • W przypadku zmiany przepisów po zrealizowaniu zajęć, ale w trakcie sesji egzaminacyjnej przesyłamy uczestnikom, wyciągi ze zmienionych przepisów.

Egzaminy n biegłego rewidenta PIBR

 

Liczba godzin:

72 godz. dydaktyczne zajęć, w tym 6 godzin zajęć powtórzeniowych przed egzaminem

Terminy zajęć:

I zjazd: czerwiec 2024 r.
II zjazd: czerwiec 2024 r.
III zjazd: lipiec 2024 r.

Zajęcia powtórzeniowe (online):

sierpień 2024 r. 

Wszystkie zajęcia odbywać się będą:

w piątki w godz. 16:00-21:00
w soboty w godz. 09:00-16:00
w niedziele w godz. 09:00-16:00

Wykładowcy:

od 20 lat współpracują z nami biegli rewidenci i pracownicy państwowych wyższych uczelni. Są to specjaliści, którzy łączą ogromną wiedzę praktyczną z bogatym doświadczeniem dydaktycznym. Do omawianych zagadnień przygotowywane są materiały autorskie poparte licznymi zadaniami i pytaniami testowymi wzorowanymi na dotychczas publikowanych zbiorach egzaminacyjnych. Jest to materiał niezwykle cenny, albowiem odzwierciedla wymagania egzaminacyjne i pozwala odpowiednio przygotować słuchaczy.

Płatności:

Koszt zajęć: 2250 zł (VAT zw)

Istnieje możliwość rozłożenia płatności na dwie nieoprocentowane raty.
Sprawdź również możliwości dofinansowania kursu.

Prowadząc od wielu lat kursy na biegłego rewidenta, wiemy, że czasem na egzaminie może coś się nie udać. Dlatego, w razie niepowodzenia na egzaminiekażdy uczestnik ma możliwość jednorazowego powtórzenia całego przedmiotu z kolejną grupą z 50% rabatem (patrz zakładka “Rabat”).

Firma Centrum Edukacji Ekspert wpisana jest do Ewidencji Szkół i Placówek Niepublicznych pod nr 738K. Zgodnie z § 22 ust.3 i 4 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej (MEN) z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, po zakończeniu nauki uczestnicy otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu (Dz. U. z 2019 r. poz. 652).

Terminy egzaminów w PIBR w 2023/2024 r.:

I.     31 sierpnia 2023 r.
II.   12 października 2023 r.
III.   7 marca 2024 r.

 

Program kursu: TEORIA I ZASADY RACHUNKOWOŚCI 

 1. Przedmiot, zakres i zasady rachunkowości
 2. Bilans, rachunek zysków i strat oraz rachunek przepływów pieniężnych wg ustawy o rachunkowości
 3. Zdarzenia gospodarcze (w tym operacje gospodarcze), zasady ich dokumentowania oraz ewidencji
 4. Prowadzenie ksiąg rachunkowych, w tym z zastosowaniem  technologii informacyjnych i systemów komputerowych
 5. Inwentaryzacja
 6. Elementy organizacji rachunkowości (dokumentacja i stosowanie)

Szczegółowy program 

Opinie uczestników

50000+
godzin zajęć
18000+
wystawionych zaświadczeń
20 lat
doświadczenia

Copyright © 2024 Centrum Edukacji Ekspert CEE. Wszelkie prawa zastrzeżone

Kurs księgowości, Szkolenia podatkowe