Teoria i zasady rachunkowości – Edycja 74

Teoria i zasady rachunkowości – Edycja 74

Liczba godzin:
66 godz. lekcyjnych zajęć + 6 dodatkowych bezpłatnych godzin zajęć przed egzaminem (tylko online)
Rodzaj szkolenia:
 • szkolenie w sali
 • szkolenie online
Cena:
 • szkolenie stacjonarne: 1900 ,- PLN
 • szkolenie online: 2116 ,- PLN
 • informacja o dofinansowaniu szkolenia Ten kurs może być dofinansowany – sprawdź
Termin:
czerwiec 2020

Cel kursu:

Celem zajęć jest przygotowanie uczestników kursu do egzaminu pisemnego w PIBR  na biegłego rewidenta z przedmiotu “Teoria i zasady rachunkowości”.Kurs składa się z wykładu oraz części praktycznej, gdzie rozwiązywane są zadania, testy oraz analizowane kazusy. Podczas szkolenia uczestnik zdobędzie wiedzę teoretyczną z zakresu wymaganego na egzaminie oraz nauczy się rozwiązywać zadania i posługiwać aktami prawnymi.

Liczba godzin:

66 godz. lekcyjnych zajęć + 6 dodatkowych godzin zajęć przed egzaminem

Terminy zajęć:

 • I zjazd: czerwiec 2020 r.
 • II zjazd: czerwiec 2020 r.
 • III zjazd: lipiec 2020 r.

Zajęcia powtórzeniowe:

sierpień 2020 r.

Wszystkie zajęcia odbywać się będą:

w piątki w godz. 16:00-21:00
w soboty w godz. 09:00-15:45
w niedziele w godz. 09:00-15:45

Wykładowcy:

od 20 lat współpracują z nami biegli rewidenci i pracownicy państwowych wyższych uczelni. Są to specjaliści, którzy łączą ogromną wiedzę praktyczną z bogatym doświadczeniem dydaktycznym. Do omawianych zagadnień przygotowywane są materiały autorskie poparte licznymi zadaniami i pytaniami testowymi wzorowanymi na dotychczas publikowanych zbiorach egzaminacyjnych. Jest to materiał niezwykle cenny, albowiem odzwierciedla wymagania egzaminacyjne i pozwala odpowiednio przygotować słuchaczy.

Płatności:

Istnieje możliwość rozłożenia płatności na trzy nieoprocentowane raty.

Dodatkowa opłata za dostęp do platformy internetowej: 3 zł za każdą godz. lekcyjną zajęć (66 zł za zjazd)

Zapewniamy:

Wszystkie potrzebne materiały szkoleniowe, książki, ustawy i rozporządzenia. Uczestnicy otrzymują zadania do samodzielnego rozwiązywania podczas przerwy w zajęciach w wakacje, a także egzamin symulacyjny na zakończenie zajęć.

W przypadku zmiany przepisów po zrealizowaniu zajęć, ale w trakcie sesji egzaminacyjnej przesyłamy uczestnikom

 • wyciągi ze zmienionych przepisów,
 • nowe materiały autorskie dotyczące istotnych zmian.

W przypadku niepowodzenia na egzaminie, każdy uczestnik ma możliwość jednorazowego powtórzenia całego przedmiotu z kolejną grupą z 50% rabatem (patrz zakładka “Rabat”).

Terminy egzaminów w PIBR:

1: 29 sierpnia 2019 r.
2: 17 października 2019 r.
3: 12 grudnia 2019 r.

Firma Centrum Edukacji Ekspert posiada Akredytację Mazowieckiego Kuratora Oświaty oraz wpisana jest do Ewidencji Szkół i Placówek Niepublicznych pod nr 738K. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, po zakończeniu nauki uczestnicy otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu wg wzoru z załącznika Nr 5 do Rozporządzenia.

Program kursu: TEORIA I ZASADY RACHUNKOWOŚCI 

 1. Przedmiot, zakres i zasady rachunkowości
 2. Bilans, rachunek zysków i strat oraz rachunek przepływów pieniężnych wg ustawy o rachunkowości
 3. Zdarzenia gospodarcze (w tym operacje gospodarcze), zasady ich dokumentowania oraz ewidencji
 4. Prowadzenie ksiąg rachunkowych, w tym z zastosowaniem  technologii informacyjnych i systemów komputerowych
 5. Inwentaryzacja
 6. Elementy organizacji rachunkowości (dokumentacja i stosowanie)

Szczegółowy program 

Opinie uczestników

Centrum Edukacji Ekspert - opinia
Kasia D.

CEE polecam wszystkim znajomym, którzy robią albo zamierzają robić biegłego. Jesteście jakością samą w sobie.

Centrum Edukacji Ekspert - opinia
Izabela L.

Dziękuję bardzo za opiekę podczas zdawania egzaminu w KIBR .Udało mi się go zdać, dzięki Państwa podpowiedziom jak i czego się uczyć. Na pewno jeszcze skorzystam z kursów organizowanych przez Państwa.

Centrum Edukacji Ekspert - opinia
Agnieszka F.

Witam, dziękuję za pomoc w przygotowaniu do egzaminów semestru pierwszego. Chciałabym wziąć udział w organizowanym przez Państwa kursie Przygotowanie do egzaminu na biegłego rewidenta sem II. Pozdrawiam.

Centrum Edukacji Ekspert - opinia
K.A.

Chciałam się z Państwem podzielić tym, iż udało mi się zaliczyć ekonomię. Bez wątpienia pomogło mi w tym uczestnictwo w Państwa kursach. Ponieważ na ten czas mam zaliczoną i rachunkowość i ekonomię chciałam się zapisać na kolejny II semestr.

50000+
godzin zajęć
18000+
wystawionych zaświadczeń
20 lat
doświadczenia

Copyright © 2019 Centrum Edukacji Ekspert CEE. Wszelkie prawa zastrzeżone

Kursy księgowości, Szkolenia podatkowe

realizacja: estinet.pl