Teoria i zasady rachunkowości – intensywny kurs przed drugim terminem egzaminu

Teoria i zasady rachunkowości – intensywny kurs przed drugim terminem egzaminu

Liczba godzin:
32 godz. dydaktyczne zajęć
Rodzaj szkolenia:
 • szkolenie online
Cena:
 • szkolenie online: 1400 ,- PLN
 • informacja o dofinansowaniu szkolenia Ten kurs może być dofinansowany – sprawdź
Termin:
12/09/2023 - 05/10/2023

Cel kursu:

Przygotowanie uczestników kursu do drugiego terminu egzaminu pisemnego w PIBR  na biegłego rewidenta z przedmiotu “Teoria i zasady rachunkowości” (12 października 2023 r.).

Intensywny kurs skupia się na najważniejszych i najtrudniejszych zagadnieniach egzaminacyjnych oraz zachęca do systematycznych ćwiczeń w domu z zakresu omawianego podczas zajęć. 

Podczas szkolenia:

 • zdobędziesz wiedzę teoretyczną z zakresu wymaganego na egzaminie PIBR 
 • nauczysz się rozwiązywać problemy, podobne do tych, które spotkasz w zadaniach egzaminacyjnych
 • przygotujesz się do egzaminu pod okiem eksperta z zakresu rachunkowości – doświadczonego wykładowcy oraz praktyka, który ma za sobą egzaminy na biegłego rewidenta
 • nauczysz się posługiwać aktami prawnymi.

Zapewniamy:

 • niezbędne do nauki materiały szkoleniowe, ustawy i rozporządzenia
  • najważniejszy materiał otrzymasz w formie wydruku, dzięki temu łatwiej przygotujesz się do egzaminu,
  • niektóre akty prawne zabierzesz na egzamin.
 • egzamin symulacyjny na zakończenie zajęć
 • W przypadku zmiany przepisów po zrealizowaniu zajęć, ale w trakcie sesji egzaminacyjnej przesyłamy uczestnikom, wyciągi ze zmienionych przepisów

Liczba godzin:

32 godz. lekcyjne zajęć 

Terminy zajęć:

Wszystkie zajęcia odbywać się będą w godz. 17:30 -20:45 w następujących terminach:

12, 14 września 2023 r. (wtorek, czwartek)

20, 21 września 2023 r. (środa, czwartek)

26, 28 września 2023 r. (wtorek, czwartek)

3, 5 października 2023 r. (wtorek, czwartek) – zajęcia powtórzeniowe

Wykładowcy:

od 20 lat współpracują z nami biegli rewidenci i pracownicy państwowych wyższych uczelni. Są to specjaliści, którzy łączą ogromną wiedzę praktyczną z bogatym doświadczeniem dydaktycznym. Do omawianych zagadnień przygotowywane są materiały autorskie poparte licznymi zadaniami i pytaniami testowymi wzorowanymi na dotychczas publikowanych zbiorach egzaminacyjnych. Jest to materiał niezwykle cenny, albowiem odzwierciedla wymagania egzaminacyjne i pozwala odpowiednio przygotować słuchaczy.

Płatności:

Cena regularna: 1400  zł.

W przypadku niepowodzenia na egzaminie, każdy uczestnik ma możliwość jednorazowego powtórzenia całego przedmiotu z kolejną grupą z 50% rabatem (patrz zakładka “Rabat”).

Terminy egzaminów w PIBR w 2023/2024 r.:

I.     31 sierpnia 2023 r.
II.   12 października 2023 r.
III.   7 marca 2024 r.

Firma Centrum Edukacji Ekspert wpisana jest do Ewidencji Szkół i Placówek Niepublicznych pod nr 738K. Zgodnie z § 22 ust.3 i 4 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej (MEN) z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, po zakończeniu nauki uczestnicy otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu (Dz. U. z 2019 r. poz. 652).

Program kursu: TEORIA I ZASADY RACHUNKOWOŚCI 

 1. Przedmiot, zakres i zasady rachunkowości
 2. Bilans, rachunek zysków i strat oraz rachunek przepływów pieniężnych wg ustawy o rachunkowości
 3. Zdarzenia gospodarcze (w tym operacje gospodarcze), zasady ich dokumentowania oraz ewidencji
 4. Prowadzenie ksiąg rachunkowych, w tym z zastosowaniem  technologii informacyjnych i systemów komputerowych
 5. Inwentaryzacja
 6. Elementy organizacji rachunkowości (dokumentacja i stosowanie)

Opinie uczestników

50000+
godzin zajęć
18000+
wystawionych zaświadczeń
20 lat
doświadczenia

Copyright © 2024 Centrum Edukacji Ekspert CEE. Wszelkie prawa zastrzeżone

Kurs księgowości, Szkolenia podatkowe