Teoria i zasady rachunkowości – intensywny kurs przed drugim terminem egzaminu

Teoria i zasady rachunkowości – intensywny kurs przed drugim terminem egzaminu

Liczba godzin:
32 godz. dydaktyczne zajęć
Rodzaj szkolenia:
 • szkolenie online
Cena:
 • szkolenie online: 1090 ,- PLN
 • informacja o dofinansowaniu szkolenia Ten kurs może być dofinansowany – sprawdź
Termin:
07/09/2021

Cel kursu:

Przygotowanie uczestników kursu do drugiego terminu egzaminu pisemnego w PIBR  na biegłego rewidenta z przedmiotu “Teoria i zasady rachunkowości” (14 października 2021 r.). Kurs składa się z wykładu oraz części praktycznej, gdzie rozwiązywane są zadania, testy oraz analizowane kazusy. Podczas szkolenia uczestnik zdobędzie wiedzę teoretyczną z zakresu wymaganego na egzaminie oraz nauczy się rozwiązywać zadania i posługiwać aktami prawnymi.  Intensywny kurs skupia się na najważniejszych i najtrudniejszych zagadnieniach egzaminacyjnych oraz zachęca do systematycznych ćwiczeń w domu z zakresu omawianego podczas zajęć. 

Liczba godzin:

32 godz. lekcyjne zajęć 

Terminy zajęć:

Wszystkie zajęcia odbywać się będą we wtorki i czwartki w godz. 17:30 -21:00.

7, 9 września 2021 r. 

14, 16 września 2021 r. 

21, 23 września 2021 r. 

28, 30 września 2021 r.

Wykładowcy:

od 20 lat współpracują z nami biegli rewidenci i pracownicy państwowych wyższych uczelni. Są to specjaliści, którzy łączą ogromną wiedzę praktyczną z bogatym doświadczeniem dydaktycznym. Do omawianych zagadnień przygotowywane są materiały autorskie poparte licznymi zadaniami i pytaniami testowymi wzorowanymi na dotychczas publikowanych zbiorach egzaminacyjnych. Jest to materiał niezwykle cenny, albowiem odzwierciedla wymagania egzaminacyjne i pozwala odpowiednio przygotować słuchaczy.

Płatności:

Cena regularna: 1090  zł 

Cena nie obejmuje kosztów przesyłki kurierskiej materiałów szkoleniowych, która kalkulowana jest w zależności od ich wagi.

Zapewniamy:

Wszystkie potrzebne materiały szkoleniowe, ustawy i rozporządzenia. Uczestnicy otrzymują zadania do samodzielnego rozwiązywania , a także egzamin symulacyjny na zakończenie zajęć.

W przypadku zmiany przepisów po zrealizowaniu zajęć, ale w trakcie sesji egzaminacyjnej przesyłamy uczestnikom

 • wyciągi ze zmienionych przepisów,
 • nowe materiały autorskie dotyczące istotnych zmian.

W przypadku niepowodzenia na egzaminie, każdy uczestnik ma możliwość jednorazowego powtórzenia całego przedmiotu z kolejną grupą z 50% rabatem (patrz zakładka “Rabat”).

Terminy egzaminów w PIBR:

I.  26.08.2021 r.
II.  14.10.2021 r.
III.  25.11.2021 r.

Firma Centrum Edukacji Ekspert posiada Akredytację Mazowieckiego Kuratora Oświaty oraz wpisana jest do Ewidencji Szkół i Placówek Niepublicznych pod nr 738K. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, po zakończeniu nauki uczestnicy otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu wg wzoru z załącznika Nr 5 do Rozporządzenia.

Program kursu: TEORIA I ZASADY RACHUNKOWOŚCI 

 1. Przedmiot, zakres i zasady rachunkowości
 2. Bilans, rachunek zysków i strat oraz rachunek przepływów pieniężnych wg ustawy o rachunkowości
 3. Zdarzenia gospodarcze (w tym operacje gospodarcze), zasady ich dokumentowania oraz ewidencji
 4. Prowadzenie ksiąg rachunkowych, w tym z zastosowaniem  technologii informacyjnych i systemów komputerowych
 5. Inwentaryzacja
 6. Elementy organizacji rachunkowości (dokumentacja i stosowanie)

Opinie uczestników

50000+
godzin zajęć
18000+
wystawionych zaświadczeń
20 lat
doświadczenia

Copyright © 2022 Centrum Edukacji Ekspert CEE. Wszelkie prawa zastrzeżone

Kurs księgowości, Szkolenia podatkowe