Teoria i zasady rachunkowości online na zamówienie

Teoria i zasady rachunkowości online na zamówienie

Liczba godzin:
66 godz. lekcyjnych zajęć + + 6 dodatkowych bezpłatnych godzin zajęć przed egzaminem
Rodzaj szkolenia:
 • szkolenie online
Cena:
 • szkolenie online: 1900 ,- PLN
Termin:
10/07/2020

Cel kursu:

Celem zajęć jest przygotowanie uczestników kursu do egzaminu pisemnego w PIBR  na biegłego rewidenta z przedmiotu “Teoria i zasady rachunkowości”. Kurs składa się z wykładu oraz części praktycznej, gdzie rozwiązywane są zadania, testy oraz analizowane kazusy. Podczas szkolenia uczestnik zdobędzie wiedzę teoretyczną z zakresu wymaganego na egzaminie oraz nauczy się rozwiązywać zadania i posługiwać aktami prawnymi.

Liczba godzin:

66 godz. lekcyjnych zajęć 

Terminy zajęć:

I zjazd: 10-12 lipca 2020 r.

II zjazd: 24-26 lipca 2020 r.

III zjazd: 31 lipca – 2 sierpnia 2020 r.

Zajęcia odbywać się będą:

w piątki w godz. 16:00-21:00
w soboty w godz. 09:00-15:45
w niedziele w godz. 09:00-15:45

Wykładowcy:

Zapewniamy doświadczoną kadrę wykładowców dydaktyków – praktyków. Od 20 lat współpracujemy z biegłymi rewidentami oraz pracownikami państwowych uczelni wyższych. Do omawianych zagadnień przygotowywane są materiały autorskie poparte licznymi zadaniami i pytaniami testowymi wzorowanymi na dotychczas publikowanych zbiorach egzaminacyjnych. Materiał odzwierciedla wymagania egzaminacyjne i pozwala właściwie przygotować uczestników.

Płatność:

Istnieje możliwość rozłożenia płatności na trzy nieoprocentowane raty.
Cena nie obejmuje kosztów przesyłki kurierskiej materiałów szkoleniowych, która kalkulowana jest w zależności od ich wagi.

Forma kursu:

Kurs odbędzie się w formie transmisji online na żywo oraz e-learningu.

Zapewniamy:

 • Profesjonalnie przygotowane materiały szkoleniowe,
 • akty prawne (ustawy i rozporządzenia).
 • zadania do samodzielnego rozwiązywania podczas przerwy w zajęciach w wakacje
 • egzamin symulacyjny na zakończenie zajęć.

W przypadku zmiany przepisów po zrealizowaniu zajęć, ale w trakcie sesji egzaminacyjnej przesyłamy uczestnikom

 • wyciągi ze zmienionych przepisów,
 • nowe materiały autorskie dotyczące istotnych zmian.

W przypadku niepowodzenia na egzaminie, każdy uczestnik ma możliwość jednorazowego powtórzenia całego przedmiotu z kolejną grupą z 50% rabatem (patrz zakładka “Rabat”).

Terminy egzaminów w PIBR:

po opublikowaniu przez PIBR.

Firma Centrum Edukacji Ekspert posiada Akredytację Mazowieckiego Kuratora Oświaty oraz wpisana jest do Ewidencji Szkół i Placówek Niepublicznych pod nr 738K. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, po zakończeniu nauki uczestnicy otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu wg wzoru z załącznika Nr 5 do Rozporządzenia.

Program kursu: TEORIA I ZASADY RACHUNKOWOŚCI 

 1. Przedmiot, zakres i zasady rachunkowości
 2. Bilans, rachunek zysków i strat oraz rachunek przepływów pieniężnych wg ustawy o rachunkowości
 3. Zdarzenia gospodarcze (w tym operacje gospodarcze), zasady ich dokumentowania oraz ewidencji
 4. Prowadzenie ksiąg rachunkowych, w tym z zastosowaniem  technologii informacyjnych i systemów komputerowych
 5. Inwentaryzacja
 6. Elementy organizacji rachunkowości (dokumentacja i stosowanie)

Szczegółowy program 

Opinie uczestników

50000+
godzin zajęć
18000+
wystawionych zaświadczeń
20 lat
doświadczenia

Copyright © 2024 Centrum Edukacji Ekspert CEE. Wszelkie prawa zastrzeżone

Kurs księgowości, Szkolenia podatkowe