Ubezpieczenia społeczne w świetle prawa pracy i podatku dochodowego od osób fizycznych – warsztaty

Ubezpieczenia społeczne w świetle prawa pracy i podatku dochodowego od osób fizycznych – warsztaty

Liczba godzin:
7 godz. lekcyjnych zajęć
Prowadzący:
Andrzej Radzisław
Rodzaj szkolenia:
  • szkolenie w sali
  • szkolenie online
Cena:
  • szkolenie online: 550 ,- PLN + 23% VAT
  • szkolenie stacjonarne: 550 ,- PLN + 23% VAT
  • informacja o dofinansowaniu szkolenia Ten kurs może być dofinansowany – sprawdź
Termin:
11/06/2024

Cel szkolenia “Ubezpieczenia społeczne w świetle prawa pracy i podatku dochodowego od osób fizycznych”:

Celem szkolenia jest praktyczne omówienie zagadnień związanych z rozliczeniem wynagrodzeń  pod kątem obowiązków związanych z ZUS-em i US z uwzględnieniem najnowszych interpretacji ZUS, US i wyroków sądów.

Podczas spotkania przedstawione zostaną zasady naliczania składek oraz podatków od wynagrodzeń i zasiłków, a także omówione zostaną obowiązki płatnika związane z ustaleniem i wypłatą świadczeń chorobowych.

Forma zajęć

Szkolenie stacjonarne/transmisja online.

Poza tradycyjną formą stacjonarną, Kurs “Ubezpieczenia społeczne w świetle prawa pracy i podatku dochodowego od osób fizycznych – warsztaty” prowadzony będzie również online w czasie rzeczywistym – jest to forma prowadzenia zajęć dzięki której na żywo, na jednym ekranie wyświetlany jest wykładowca prowadzący zajęcia, prezentacja oraz czat. Dzięki interaktywnej tablicy można na żywo obserwować proces rozwiązywania zadań, tak jak na sali wykładowej. Szkolenie prowadzone będzie poprzez platformę do obsługi szkoleń online.

CEE Ubezpieczenia społeczne w świetle prawa pracy i podatku dochodowego od osób fizycznych - warsztaty

Wykładowca:

Andrzej Radzisław – jest radcą prawnym i ekspertem z 20-letnim doświadczeniem w zakresie spraw dot. ubezpieczeń społecznych oraz ponad 15-letnim stażem pracy w Centrali ZUS w Departamencie Ubezpieczeń i Składek.  Pracując w ZUS brał udział w opiniowaniu aktów prawnych związanych z ubezpieczeniami oraz analizował wydawane przez ZUS interpretacje w zakresie ich zgodności z przepisami, kontrolował jednostki terenowe ZUS.

Prowadził wykłady z prawa ubezpieczeń społecznych w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu na studiach dla kierowników jednostek terenowych ZUS oraz dla aplikantów w ramach szkoleń organizowanych przez Okręgową Izbę Radców prawnych w Warszawie. Wykładowca na studiach podyplomowych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Trener z 20 letnim doświadczeniem w przeprowadzaniu szkoleń dla służb kadrowo płacowych, w tym również dla pracowników Oddziałów ZUS. Prowadzi zajęcia w ujęciu interdyscyplinarnym, co oznacza, że zagadnienia ujmowane są kompleksowo w aspekcie prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, cywilnego  i podatkowego.

Zajęcia będą się odbywać w godzinach:

9:00 – 15:00

Uczestnikom zapewniamy:

akty prawne i autorskie materiały szkoleniowe, konsultacje z wykładowcą, serwis kawowy.

Szkolenie “Ubezpieczenia społeczne w świetle prawa pracy i podatku dochodowego od osób fizycznych – warsztaty” jest realizowane w ramach naszej oferty na kursy kadry i płace.

Kurs jest realizowany w siedzibie Centrum Edukacji Ekspert ul. Grażyny 15, lok 107, piętro I, 02-548 Warszawa.

Program:

1.Ubezpieczenia społeczne:
a) przydatne definicje w praktyce, definicja pracownika, płatnika składek, ubezpieczonego
b) tytuły podlegające składkom na ubezpieczenia społeczne,
c) podstawa wymiaru składek za pracowników i zleceniobiorców- przychody zwolnione od składek,
d) obowiązkowe a dobrowolne podleganiu ubezpieczeniom społecznym,
e) obowiązki płatnika związane z osobami którym udzielił urlopu wychowawczego, którym
wypłaca zasiłki macierzyńskie
e) zbieg tytułów do ubezpieczeń,
f) jedna a klika umów cywilnoprawnych- analiza przypadków
g) odroczenie terminu płatności składek,
h) dokumenty zgłoszeniowe i rozliczeniowe przekazywane przez płatnika składek,
i) składki na FP, FGŚP
j) składki na PPK, a rozliczenia z ZUS-em i US

2. Świadczenia z ubezpieczenia społecznego:

a) wynagrodzenie za czas choroby, zasiłek chorobowy, zasiłek macierzyński – zasady ustalania i wypłaty
b) okres wyczekiwania na prawo do zasiłków,
c) okres zasiłkowy,
d) podstawa wymiaru świadczeń zasiłkowych,
e) premie, miesięczne, kwartalne, roczne w podstawie wymiaru zasiłków,
f) składniki uzupełniane i przyjmowane w kwocie faktycznie wypłaconej,
g) zmiana wymiaru czasu pracy, a podstawa wymiaru zasiłków, składniki przysługujące do określonego terminu
h) zasiłek opiekuńczy
i) świadczenie rehabilitacyjne,

3. Ustawa o  Podatku dochodowym od osób fizycznych:
a) źródła przychodów w korespondencji z ustawą o ubezpieczeniach społecznych,
b) zwolnienia przedmiotowe a wyłączenia z podstawy składek,
c) rozliczenia wynagrodzenia i zasiłków w jednym miesiącu,
d) składka zdrowotna a zaliczka na podatek dochodowy.

4. Przykłady sporządzania:
a) listy płac,
b) umów cywilnoprawnych,
c) rachunków do umów cywilnoprawnych.

5. Odpowiedzi na pytania

Opinie uczestników

50000+
godzin zajęć
18000+
wystawionych zaświadczeń
20 lat
doświadczenia

Copyright © 2024 Centrum Edukacji Ekspert CEE. Wszelkie prawa zastrzeżone

Kurs księgowości, Szkolenia podatkowe