Ubezpieczenia społeczne w świetle prawa pracy i podatku dochodowego od osób fizycznych – warsztaty

Ubezpieczenia społeczne w świetle prawa pracy i podatku dochodowego od osób fizycznych – warsztaty

Liczba godzin:
7 godz. lekcyjnych zajęć
Prowadzący:
Andrzej Radzisław
Rodzaj szkolenia:
  • szkolenie w sali
  • szkolenie online
Cena:
  • szkolenie stacjonarne: 420 ,- PLN + 23% VAT
  • szkolenie online: 420 ,- PLN + 23% VAT
  • informacja o dofinansowaniu szkolenia Ten kurs może być dofinansowany – sprawdź
Termin:
listopad 2022 r.

Cel szkolenia “Ubezpieczenia społeczne w świetle prawa pracy i podatku dochodowego od osób fizycznych”:

Celem szkolenia jest praktyczne omówienie zagadnień związanych z rozliczeniem wynagrodzeń  pod kątem obowiązków związanych z ZUS-em i US z uwzględnieniem najnowszych interpretacji ZUS, US i wyroków sądów.

Podczas spotkania przedstawione zostaną zasady naliczania składek oraz podatków od wynagrodzeń i zasiłków, a także omówione zostaną obowiązki płatnika związane z ustaleniem i wypłatą świadczeń chorobowych.

CEE Ubezpieczenia społeczne w świetle prawa pracy i podatku dochodowego od osób fizycznych - warsztaty

Wykładowca:

Andrzej Radzisław – jest radcą prawnym i ekspertem z 20-letnim doświadczeniem w zakresie spraw dot. ubezpieczeń społecznych oraz ponad 15-letnim stażem pracy w Centrali ZUS w Departamencie Ubezpieczeń i Składek.  Pracując w ZUS brał udział w opiniowaniu aktów prawnych związanych z ubezpieczeniami oraz analizował wydawane przez ZUS interpretacje w zakresie ich zgodności z przepisami, kontrolował jednostki terenowe ZUS.

Prowadził wykłady z prawa ubezpieczeń społecznych w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu na studiach dla kierowników jednostek terenowych ZUS oraz dla aplikantów w ramach szkoleń organizowanych przez Okręgową Izbę Radców prawnych w Warszawie. Wykładowca na studiach podyplomowych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Trener z 20 letnim doświadczeniem w przeprowadzaniu szkoleń dla służb kadrowo płacowych, w tym również dla pracowników Oddziałów ZUS. Prowadzi zajęcia w ujęciu interdyscyplinarnym, co oznacza, że zagadnienia ujmowane są kompleksowo w aspekcie prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, cywilnego  i podatkowego.

Zajęcia będą się odbywać w godzinach:

9:00 – 15:00

Uczestnikom zapewniamy:

akty prawne i autorskie materiały szkoleniowe, konsultacje z wykładowcą, serwis kawowy.

Szkolenie “Ubezpieczenia społeczne w świetle prawa pracy i podatku dochodowego od osób fizycznych – warsztaty” jest realizowane w ramach naszej oferty na kursy kadry i płace.

Kurs jest realizowany w siedzibie Centrum Edukacji Ekspert ul. Grażyny 15, lok 107, piętro I, 02-548 Warszawa.

Program:

1.Ubezpieczenia społeczne:
a) przydatne definicje w praktyce, definicja pracownika, płatnika składek, ubezpieczonego
b) tytuły podlegające składkom na ubezpieczenia społeczne,
c) podstawa wymiaru składek za pracowników i zleceniobiorców- przychody zwolnione od składek,
d) obowiązkowe a dobrowolne podleganiu ubezpieczeniom społecznym,
e) obowiązki płatnika związane z osobami którym udzielił urlopu wychowawczego, którym
wypłaca zasiłki macierzyńskie
e) zbieg tytułów do ubezpieczeń,
f) jedna a klika umów cywilnoprawnych- analiza przypadków
g) odroczenie terminu płatności składek,
h) dokumenty zgłoszeniowe i rozliczeniowe przekazywane przez płatnika składek,
i) składki na FP, FGŚP
j) składki na PPK, a rozliczenia z ZUS-em i US

2. Świadczenia z ubezpieczenia społecznego:

a) wynagrodzenie za czas choroby, zasiłek chorobowy, zasiłek macierzyński – zasady ustalania i wypłaty
b) okres wyczekiwania na prawo do zasiłków,
c) okres zasiłkowy,
d) podstawa wymiaru świadczeń zasiłkowych,
e) premie, miesięczne, kwartalne, roczne w podstawie wymiaru zasiłków,
f) składniki uzupełniane i przyjmowane w kwocie faktycznie wypłaconej,
g) zmiana wymiaru czasu pracy, a podstawa wymiaru zasiłków, składniki przysługujące do określonego terminu
h) zasiłek opiekuńczy
i) świadczenie rehabilitacyjne,

3. Ustawa o  Podatku dochodowym od osób fizycznych:
a) źródła przychodów w korespondencji z ustawą o ubezpieczeniach społecznych,
b) zwolnienia przedmiotowe a wyłączenia z podstawy składek,
c) rozliczenia wynagrodzenia i zasiłków w jednym miesiącu,
d) składka zdrowotna a zaliczka na podatek dochodowy.

4. Przykłady sporządzania:
a) listy płac,
b) umów cywilnoprawnych,
c) rachunków do umów cywilnoprawnych.

5. Odpowiedzi na pytania

Opinie uczestników

50000+
godzin zajęć
18000+
wystawionych zaświadczeń
20 lat
doświadczenia

Copyright © 2022 Centrum Edukacji Ekspert CEE. Wszelkie prawa zastrzeżone

Kurs księgowości, Szkolenia podatkowe