Umowy o niezakończone usługi, ujęcie rachunkowe oraz procedury badania

Umowy o niezakończone usługi, ujęcie rachunkowe oraz procedury badania

Liczba godzin:
8 godz. lekcyjnych zajęć
Prowadzący:
Dr nauk ekon. Biegły Rewident Dorota Mikulska
Rodzaj szkolenia:
  • szkolenie online
Cena:
  • szkolenie online: 400 ,- PLN + 23% VAT
Termin:
04/12/2023

Umowy o niezakończone usługi, ujęcie rachunkowe oraz procedury badania

Cel zajęć

  • Przedstawienie aspektów rachunkowych (rozliczanie, ujęcie w księgach rachunkowych, prezentacja w sprawozdania finansowym) związanych z umowami o niezakończone usługi.
  • Przedstawienie procedur badania związanych z realizacją umów o niezakończone usługi przez badaną jednostkę.
  • Przekazanie praktycznej wiedzy umożliwiającej merytoryczną weryfikację rozwiązań zastosowanych przez badaną jednostkę
    i zaplanowanie oraz przeprowadzenie badania w tym obszarze.

Szkolenie obejmuje 8 godzin obligatoryjnego doskonalenia zawodowego dla biegłych rewidentów w 2023 r. 4 godziny z bloku rachunkowość i 4 godziny z bloku rewizja finansowa.

Realizowane jest w ramach naszej oferty – Szkolenia obligatoryjne dla biegłych rewidentów.

Termin zajęć

4 grudnia 2023 r. w godz. 9:00-16:15. 

Płatności

Koszt szkolenia:  400 zł + 23% VAT

Forma zajęć

Szkolenie odbędzie się w formie webinaru czyli transmisji online w czasie rzeczywistym.  Jest to forma prowadzenia zajęć, dzięki której na żywo, na jednym ekranie wyświetlany jest wykładowca prowadzący zajęcia, prezentacja oraz czat. Dzięki interaktywnej tablicy, można na żywo obserwować proces rozwiązywania zadań, tak jak na sali wykładowej. W trakcie szkolenia, uczestnicy swoje pytania kierują do wykładowcy werbalnie lub wykorzystują do tego celu czat. Szkolenie prowadzone będzie poprzez platformę do obsługi szkoleń online.

Wykładowca

Dr nauk ekon. Biegły Rewident Dorota Mikulska – ekonomista, biegły rewident, członek Regionalnej Rady RO PIBR w Lublinie, wieloletni wykładowca uczelni wyższych, biegły sądowy, autor licznych publikacji z zakresu rachunkowości i rewizji finansowej, ekspert wydawnictwa Wolters Kluwer SA. Posiada bogate doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych oraz prowadzeniu szkoleń, w tym obligatoryjnych dla biegłych rewidentów. Prowadzi własną kancelarię audytorską

Zapewniamy

• komplet profesjonalnie przygotowanych materiałów szkoleniowych,
• sprawdzian nabytych umiejętności.

Informacje

Centrum Edukacji Ekspert współpracuje z Ecovis Poland w zakresie organizacji szkoleń dla biegłych rewidentów.
Zgłoszenie na szkolenie następuje poprzez przekierowanie na stronę Ecovis Poland. 

Program szkolenia obligatoryjnego dla biegłych rewidentów

Wprowadzenie do tematu szkolenia
• Cel stosowania przedmiotowego rozwiązania.
• Zakres usług (m.in. budowlane, informatyczne, projektowe, itd.).
• Specyficzne definicje.
• Rodzaje umów oraz ich łączenie i dzielenie.

Metody ustalania przychodów i kosztów z niezakończonych umów o usługę
• Metody pomiaru stopnia zaawansowania prac.
• Ustalanie przychodów i kosztów.
• Globalny budżet przychodów i kosztów.
• Spodziewane straty na umowach.
• Podatek dochodowy bieżący i odroczony.
• Zaangażowanie pracowników zajmujących się różnymi obszarami działalności jednostki w proces wyceny
   umów o niezakończone usługi.
• Zagadnienia sytuacyjne.

Ujęcie w księgach rachunkowych i prezentacja w sprawozdaniu finansowym
• Przykłady ujęcia w księgach rachunkowych.
• Opis zasad rachunkowości we wprowadzeniu.
• Prezentacja w bilansie oraz rachunku zysków i strat.
• Nota w dodatkowych informacjach i objaśnieniach.
• Przykłady liczbowe.

Badanie przez biegłego rewidenta
• Identyfikacja ryzyk badania.
• Weryfikacja globalnego budżetu przychodów i kosztów.
• Weryfikacja rozliczania i ujęcia w księgach rachunkowych.
• Badanie szacunków.
• Przykładowe procedury badania.
• Dokumentacja badania.
• Zagadnienia sytuacyjne.

Sprawdzian wiadomości
• Test wyboru i/ lub zadania sytuacyjne.

Opinie uczestników

50000+
godzin zajęć
18000+
wystawionych zaświadczeń
20 lat
doświadczenia

Copyright © 2024 Centrum Edukacji Ekspert CEE. Wszelkie prawa zastrzeżone

Kurs księgowości, Szkolenia podatkowe