Wpływ ryzyka zniekształcenia sprawozdania finansowego drogą oszustwa

Wpływ ryzyka zniekształcenia sprawozdania finansowego drogą oszustwa

Liczba godzin:
8 godz. lekcyjnych zajęć
Prowadzący:
Dr nauk ekon. Dorota Mikulska
Rodzaj szkolenia:
  • szkolenie online
Cena:
  • szkolenie online: 340 ,- PLN + 23% VAT
  • szkolenie stacjonarne: 340 ,- PLN + 23% VAT
Termin:
11/12/2020

Wpływ ryzyka zniekształcenia sprawozdania finansowego drogą oszustwa na proces akceptacji badania i jego przebieg – aspekty praktyczne i formalnoprawne

Cel zajęć

  • Omówienie wymogów prawnych dotyczących identyfikacji i oszacowania ryzyka oszustwa oraz reakcji biegłego rewidenta.
  • Pogłębienie praktycznych umiejętności identyfikacji i oszacowania ryzyka oszustwa reakcji biegłego rewidenta podczas badania.
Szkolenie jest realizowane w ramach naszej oferty na Szkolenia obligatoryjne dla biegłych rewidentów.

Termin zajęć

11 grudnia 2020 r. w godz. 9:00-16:15

Płatności

Koszt szkolenia: 340 zł + 23% VAT (418,20 PLN brutto)

Forma zajęć

Szkolenie odbędzie się  w formie transmisji online w czasie rzeczywistym – jest to nowatorska forma prowadzenia zajęć dzięki której na żywo, na jednym ekranie wyświetlany jest wykładowca prowadzący zajęcia, prezentacja oraz czat. Dzięki interaktywnej tablicy można na żywo obserwować proces rozwiązywania zadań, tak jak na sali wykładowej. Szkolenie prowadzone będzie poprzez platformę do obsługi szkoleń online.

Wykładowca

Dr nauk ekon. Biegły Rewident Dorota Mikulska – ekonomista, biegły rewident, członek Regionalnej Rady RO PIBR w Lublinie, wieloletni wykładowca uczelni wyższych, biegły sądowy, autor licznych publikacji z zakresu rachunkowości i rewizji finansowej, ekspert wydawnictwa Wolters Kluwer SA. Posiada bogate doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych oraz prowadzeniu szkoleń, w tym obligatoryjnych dla biegłych rewidentów. Prowadzi własną kancelarię audytorską.

Zapewniamy

• komplet profesjonalnie przygotowanych materiałów szkoleniowych,
• sprawdzian nabytych umiejętności.

Informacje

Prosimy o podanie w formularzu zgłoszeniowym, w rubryce komentarz, numeru biegłego rewidenta. 

Dokonując zgłoszenia na szkolenie wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Firmę Ecovis System Rewident Sp. z o.o., w zakresie niezbędnym do zgłoszenia Państwa uczestnictwa w szkoleniu do PIBR.

Program szkolenia:

1.Aspekty prawne
• Definicja oszustwa.
• Różnica pomiędzy oszustwem a błędem.
• Wymogi prawnymi w zakresie identyfikacji i oszacowania ryzyka oszustwa w procesie badania sprawozdania finansowego.

2. Trójkąt oszustw
• Główne czynniki powodujące oszustwa w sprawozdawczości finansowej

3. Sprawozdanie finansowe jako obszar oszustwa:
• Obszary najbardziej i najczęściej narażone na oszukańczą sprawozdawczość finansową.

4. Metody badania nakierowane na wykrycie oszustwa:
• Procedury badania nakierowane na wykrywanie oszustw w sprawozdaniu finansowym
• Oszacowanie ryzyka
• Reakcja na ryzyko
• Sprawozdawczość biegłego rewidenta.

5. Dokumentowanie
• Metody dokumentacji ryzyka oszustw.
• Przykładowa karty badania dotycząca identyfikacji możliwych scenariuszy oszustw w badaniu sprawozdania finansowego.

6. Kontrola wewnętrzna
• Procedury kontroli wewnętrznej ograniczające wystąpienie oszustw w sprawozdaniu finansowym.

7. Test końcowy
• Test sprawdzający.

Opinie uczestników

50000+
godzin zajęć
18000+
wystawionych zaświadczeń
20 lat
doświadczenia

Copyright © 2024 Centrum Edukacji Ekspert CEE. Wszelkie prawa zastrzeżone

Kurs księgowości, Szkolenia podatkowe