Wycena przedsiębiorstw

Wycena przedsiębiorstw

Liczba godzin:
14 godz. lekcyjnych zajęć
Rodzaj szkolenia:
 • szkolenie w sali
 • szkolenie online
Cena:

Termin:

do uzgodnienia

Liczba godzin:

14 godzin lekcyjnych

Wykładowca:

Doktor nauk ekonomicznych, Szkoła Główna Handlowa. Wykładowca przedmiotów: podstawy finansów,
analiza finansowa, finanse przedsiębiorstw, wycena przedsiębiorstw. Dyrektor Instytutu Finansów i
Rachunkowości w Wyższej Szkole Zarządzania w Warszawie (The Polish Open University) oraz wykładowca
przedmiotów: zarządzanie finansami, finanse i wycena przedsiębiorstw, rachunek kosztów i rachunkowość
zarządcza. Aktualnie niezależny trener-konsultant zajmujący się szkoleniami i doradztwem gospodarczym w
zakresie finansów i wyceny przedsiębiorstw od 1990 roku. Zajmuje się problematyką szeroko rozumianych
finansów przedsiębiorstw.

Cena:

do uzgodnienia

Program:

1. Funkcja celu przedsiębiorstwa a wartość przedsiębiorstwa

2. Podstawy prawne wyceny

3. Źródła finansowania, planowanie i prognozowanie w przedsiębiorstwie

 • Źródła finansowania działalności przedsiębiorstwa
 • Planowanie finansowe w przedsiębiorstwie
 • Prognozowanie zdarzeń gospodarczych
 • Proste modele prognostyczne, stosowane przy prognozowaniu danych finansowych

4. Wartość pieniądza w czasie

 • Wartość przyszła (procent składany)
 • Wartość obecna (bieżąca, dyskonto)
 • Płatność roczna (annuity)
 • Renta wieczysta (dożywotnia, perpetuity)

5. Metody oceny zdyskontowanych przepływów pieniężnych

 • Zaktualizowana wartość netto – NPV
 • Zdyskontowany okres zwrotu
 • Wewnętrzna stopa zwrotu – IRR
 • Określanie ryzyka w działalności przedsiębiorstwa

6. Koszt i struktura kapitału w przedsiębiorstwie

 • Metody ustalania kosztu kapitału przedsiębiorstwa
 • Mechanizm korzyści podatkowej
 • Model CAPM (model wyceny aktywów kapitałowych, model Sharpe’a)
 • Dźwignia operacyjna i finansowa
 • Optymalizacja struktury kapitałowej przedsiębiorstwa

7. Analiza sytuacji finansowej przedsiębiorstwa w aspekcie wyceny

 • Ogólna ocena sprawozdań finansowych
 • Analiza wskaźnikowa
 • Analiza z wykorzystaniem wskaźników rynku kapitałowego
 • Przewidywanie bankructwa przedsiębiorstwa

8. Zasady przeprowadzania wyceny przedsiębiorstw

 • Cel wyceny
 • Metody wyceny przedsiębiorstw
  • Księgowa
  • Odtworzeniowa
  • Likwidacyjna
  • Ogólnej siły nabywczej pieniądza
  • Dochodowa
  • Stopy pomnażania wartości
  • Średniej wartości
  • Z zyskiem dodatkowym
  • Mnożnikowa
  • Porównawcza
  • Z opóźnieniem czasowym
  • Wyceny przedsiębiorstw nierentownych
  • Inne

9. Kryteria doboru metod wyceny przedsiębiorstw

Opinie uczestników

50000+
godzin zajęć
18000+
wystawionych zaświadczeń
20 lat
doświadczenia

Copyright © 2024 Centrum Edukacji Ekspert CEE. Wszelkie prawa zastrzeżone

Kurs księgowości, Szkolenia podatkowe