Zaawansowane problemy wyceny wg ustawy o rachunkowości z uwzględnieniem MSR i przepisów prawa podatkowego-środki trwałe

Zaawansowane problemy wyceny wg ustawy o rachunkowości z uwzględnieniem MSR i przepisów prawa podatkowego-środki trwałe

Liczba godzin:
16 godz. lekcyjnych
Rodzaj szkolenia:
 • szkolenie w sali
 • szkolenie online
Cena:
 • szkolenie online: 1200 ,- PLN + 23% VAT
 • szkolenie stacjonarne: 1500 ,- PLN + 23% VAT
Termin:
maj 2024

Adresaci szkolenia:

Oferta skierowana jest do osób, zajmujących się księgowością, które chcą uporządkować swoją wiedzę, oraz zapoznać się ze zmianami wprowadzonymi przez ustawę o rachunkowości i odnieść się do regulacji wynikających z MSR i MSSF. Prezentowane zagadnienia przedstawiane będą w ujęciu księgowym i podatkowym.

Koszt szkolenia:

1500 zł + 23% VAT.

Terminy zajęć:

maj 2024 r.

Zajęcia będą się odbywać w godzinach:

09:00-15:45

Miejsce szkolenia:

Warszawa, ul. Grażyny 15

Zapewniamy uczestnikom:

 • wszystkie niezbędne do nauki materiały: akty prawne i materiały autorskie przygotowane przez wykładowców
 • serwis kawowy.

Program szkolenia:

Dzień 1

 1. Istota pojęcia środki trwałe w prawie bilansowym i prawie podatkowym
 2. Wycena początkowa środków trwałych w zależności od sposobu pozyskania
  • w szczególności koszty finansowania
  • środki trwałe zakupione poza granicami RP
 3. Zwiększenia wartości początkowej środków trwałych
 4. Zasady amortyzacji bilansowej versus podatkowej wybranych grup środków trwałych
 5. Środki trwałe w budowie
 6. Środki trwałe własne czy outsourcing rzeczowych aktywów trwałych – konsekwencje podatkowe i bilansowe zakupu, leasingu czy wynajmu
 7. Prezentacja środków trwałych w sprawozdaniu finansowym z uwzględnieniem zakresu informacji do ujawnienia

Dzień 2

 1. Środki trwałe a podatek dochodowy
  • problemy amortyzacji podatkowej
  • ulepszenie i modernizacja w świetle interpretacji podatkowych
  • środki trwałe i koszty uzyskania przychodu
  • samochody osobowe w świetle przepisów PIT I CIT
 2. Środki trwałe a Podatek VAT
  • zasady odliczania VAT przy zakupach środków trwałych
  • jednoczesne wykonywanie działalności zwolnionej i opodatkowanej w świetle przepisów VAT.

 

Zapewniamy uczestnikom:
wszystkie niezbędne do nauki materiały:
akty prawne i materiały autorskie przygotowane przez wykładowców do danego zagadnienia oraz serwis kawowy.

Firma Centrum Edukacji Ekspert wpisana jest do Ewidencji Szkół i Placówek Niepublicznych pod nr 738K. Zgodnie z § 22 ust.3 i 4 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej (MEN) z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, po zakończeniu nauki uczestnicy otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu (Dz. U. z 2019 r. poz. 652).

Opinie uczestników

50000+
godzin zajęć
18000+
wystawionych zaświadczeń
20 lat
doświadczenia

Copyright © 2024 Centrum Edukacji Ekspert CEE. Wszelkie prawa zastrzeżone

Kurs księgowości, Szkolenia podatkowe