Zajęcia powtórzeniowe “Teoria i zasady rachunkowości”

Zajęcia powtórzeniowe “Teoria i zasady rachunkowości”

Liczba godzin:
6 godz. lekcyjnych
Prowadzący:
Janusz Budzyński
Rodzaj szkolenia:
  • szkolenie online
Cena:
  • szkolenie online: 225 ,- PLN
Termin:
23/08/2019

Program zajęć powtórzeniowych “Teoria i zasady rachunkowości”, będzie ściśle powiązany z zakresem tematycznym obowiązującym na egzaminie.

Wykładowca:

Janusz Budzyński – biegły rewident, wieloletni dyrektor finansowy w polskim przedsiębiorstwie, doświadczony dydaktyk i praktyk od lat współpracujący z Centrum Edukacji Ekspert. Począwszy od 1996r. uczestniczy przy badaniu sprawozdań finansowych. W Centrum Edukacji Ekspert prowadzi zajęcia z zakresu rachunkowości i podatków na kursach dla kandydatów na biegłych rewidentów, na usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych oraz dla kandydatów na doradców podatkowych.

Koszt zajęć:

bezpłatny dla uczestników tegorocznej edycji kursu “Teoria i zasady rachunkowości” w CEE,
225 zł dla pozostałych osób.  

Zajęcia odbędą się tylko w formie on-line w czasie rzeczywistym w godz. 16.00-21.00 (6 godzin lekcyjnych)

Autorskie materiały do zajęć przygotowane przez wykładowcę uczestnicy otrzymają e-mailem

Dla osób które po raz pierwszy będą podchodzić do egzaminów PIBR w semestrze pierwszym najważniejsze jest zdanie obu egzaminów w tej sesji. Kwestię tę rozstrzyga rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie postępowania kwalifikacyjnego na biegłych rewidentów w par. 9 punkt 2: “Zaliczenie egzaminów z wiedzy z sesji I jest warunkiem przystąpienia do egzaminów z wiedzy z sesji II”. Stąd tak ważne jest bardzo dobre opanowanie zakresu wiedzy i umiejętności przedstawione w szczegółowym programie PIBR. Mimo że do egzaminu można przystępować w każdym z trzech podanych terminów, warto rozpocząć zdawanie od pierwszego zaproponowanego przez Komisję terminu. Taka zasada pozwoli skorzystać z kolejnej szansy na zdawanie w przypadku np. zdarzenia losowego które  nie pozwoli stawić się na egzaminie.

Pierwszy egzamin który można zdawać wyznaczony jest już na 29 sierpnia z przedmiotu Teoria i zasady rachunkowości.

W dniu 23 sierpnia CEE organizuje krótkie zajęcia powtórzeniowe tuż  przed egzaminem, które mają na celu zebranie posiadanej  wiedzy, wydobycie tych elementów, które wymagają jeszcze uzupełnienia i doszlifowania.

Opinie uczestników

50000+
godzin zajęć
18000+
wystawionych zaświadczeń
20 lat
doświadczenia

Copyright © 2024 Centrum Edukacji Ekspert CEE. Wszelkie prawa zastrzeżone

Kurs księgowości, Szkolenia podatkowe