Zamknięcie roku w organizacjach pozarządowych

Zamknięcie roku w organizacjach pozarządowych

Liczba godzin:
7 godz. lekcyjnych zajęć
Prowadzący:
dr Katarzyna Trzpioła
Rodzaj szkolenia:
 • szkolenie w sali
 • szkolenie online
Cena:
 • szkolenie online: 390 ,- PLN + 23% VAT
 • szkolenie stacjonarne: 390 ,- PLN + 23% VAT
 • informacja o dofinansowaniu szkolenia Ten kurs może być dofinansowany – sprawdź
Termin:
21/01/2022

Cel zajęć

Celem szkolenia jest omówienie najistotniejszych aspektów zamknięcia roku w organizacjach  pozarządowych w tym fundacjach, organizacjach pożytku publicznego; wskazanie błędów popełnianych w sprawozdaniach i sposobów ich uniknięcia. Omówione zostaną  zasady składania sprawozdań za 2021 rok oraz zasady wyceny za ten rok.

Szkolenie zamknięcie roku w organizacjach  pozarządowych kierujemy do osób prowadzących lub zamierzających prowadzić księgowość w organizacjach pozarządowych, pracowników działów księgowości takich organizacji. 

Termin zajęć

21 stycznia 2022 r.  w godz. 9:00 – 15:00.

Płatności

Koszt szkolenia: 390 zł + 23% VAT.

Formy zajęć

Szkolenie zamknięcie roku w organizacjach pozarządowych będzie przeprowadzone w siedzibie firmy w Warszawie na ul. Grażyny 15.
Kurs będzie  transmitowany online w czasie rzeczywistym – jest to  forma prowadzenia zajęć dzięki której na żywo, na jednym ekranie wyświetlany jest wykładowca prowadzący zajęcia, prezentacja oraz czat. Dzięki interaktywnej tablicy można na żywo obserwować proces rozwiązywania zadań, tak jak na sali wykładowej. Komunikacja między wykładowcą a słuchaczami odbywa się werbalnie lub za pomocą czatu. Szkolenie prowadzone będzie poprzez platformę do obsługi szkoleń online.

Wykładowca

Dr Katarzyna Trzpioła – doktor nauk ekonomicznych na Wydziale Zarządzania UW. Członek Komitetu Standardów Rachunkowości przy Ministerstwie Finansów. Pracownik Uniwersytetu Warszawskiego Katedry Finansów i Rachunkowości  – ceniony dydaktyk z wieloletnią praktyką. Współpracownik biegłego rewidenta. W dorobku  publikacje z zakresu rachunkowości finansowej i zarządczej, w tym m.in. książki „MSR 10 Zdarzenia po dniu bilansowym”. Posiada bogate doświadczenie dydaktyczne i trenerskie w zakresu rachunkowości, MSSF i prawa podatkowego. Wykładowca na kursach i szkoleniach dla kandydatów na biegłych rewidentów oraz na szkoleniach otwartych i zamkniętych realizowanych na zlecenia firm.

Zapewniamy

 • komplet materiałów niezbędnych do nauki,
 • akty prawne,
 • szkolenie w formie transmisji online na żywo z możliwością zadawania pytań.

Program  szkolenia:

 1. Sprawozdanie finansowe organizacji pozarządowej wg załącznika nr 1 czy nr 6 ustawy o rachunkowości
 • kto decyduje o wyborze formy sprawozdania?
 • wady i zalety ww. rozwiązań.
 1. Forma sprawozdania finansowego organizacji pozarządowej
 • czy organizacje pozarządowe obowiązuje sprawozdanie elektroniczne?
 • zasady sporządzania i składania e -sprawozdań za 2021 r., po zmianach przepisów, (kto stosuje formę elektroniczną a kto nie, co można złożyć skanem a co w pliku podpisanym e-podpisem).
 1. Składanie sprawozdań:
 • kiedy KRS a kiedy Szef KAS
 • znaczenie prowadzenia działalności gospodarczej.
 • Czy cudzoziemiec może podpisać sprawozdanie finansowe?

     4. Zamknięcie roku w dobie COVID 19 w tym propozycje KSR w zakresie uproszczeń możliwych do stosowania w zakresie inwentaryzacji

 • Ujmowanie form wsparcia w zakresie tarcz antykryzysowych ( w szczególności zwolnienie z opłacania składek, subwencja z PFR, dofinansowanie z Urzędu Pracy itp.) i prezentacja ich skutków w sprawozdaniu finansowym
 • Ujawnieni w zakresie kontynuacji działalności ( lub jej braku)

     5. Nowości i zmiany w Krajowych Standardach Rachunkowości i stanowiskach wydanych przez Komitet Standardów Rachunkowości ich wpływ na sprawozdanie za 2021 r.

 • Inne zmiany w ustawie o rachunkowości w latach 2020 i ich wpływ na sprawozdanie finansowe za rok 2021.

     6. Omówienie przychodów i kosztów prezentowanych wg struktury załącznika nr 6.

 • Zasady ujmowania i prezentowania przychodów związanych z działalnością statutową
  i gospodarczą
 • Zasady ujmowania i prezentowania kosztów związanych z działalnością statutową
  i gospodarczą

      7. Zasady wyceny za 2021r.

 • najważniejsze uproszczenia, które organizacja może stosować, analiza konsekwencji.

      8. Badanie OPP wg najnowszych zmian.

      9. Sprawozdanie merytoryczne – zasady jego przygotowywania i składania.

Opinie uczestników

50000+
godzin zajęć
18000+
wystawionych zaświadczeń
20 lat
doświadczenia

Copyright © 2024 Centrum Edukacji Ekspert CEE. Wszelkie prawa zastrzeżone

Kurs księgowości, Szkolenia podatkowe