Zapasy i wybrane zagadnienia KSB

Zapasy i wybrane zagadnienia KSB

Liczba godzin:
8 godz. lekcyjnych zajęć
Prowadzący:
biegły rewident
Rodzaj szkolenia:
  • szkolenie w sali
  • szkolenie online
Cena:
Termin:
do ustalenia

Celem szkolenia jest:

Celem szkoleń jest przedstawienie ryzyk, procedur, przykładowych testów związanych z kontrolą zapasów oraz omówienie wybranych zagadnień KSB.

Kurs online na żywo

Poza tradycyjną formą stacjonarną, kurs prowadzony będzie również online w czasie rzeczywistym 

Prowadzący:

Biegły rewident – dyrektor ds. kontroli jakości w departamencie audytu w firmach audytorskich wcześniej manager i dyrektor w działach audytu firm audytorskich. Wspiera zarząd w kierowaniu działem audytu – nadzoruje realizowane projekty, prowadzi kontrolę jakości wykonywanych projektów, konsultacje merytoryczne z zakresu rachunkowości, sprawozdawczości, standardów rewizji, kodeksu etyki.
Prowadzi szkolenia wewnętrzne dla pracowników i współpracowników z zakresu rewizji finansowej, organizacji pracy w dziale audytu. Kontroluje, nadzoruje i monitoruje wewnętrzny system kontroli jakości. Bierze udział w tworzeniu i projektowaniu procedur i procesów obowiązujących w firmie audytorskiej.
Bada sprawozdania finansowe, dokonuje przeglądów pakietów konsolidacyjnych, prowadzi doradztwo z zakresu rachunkowości, doradztwo biznesowe w zakresie rachunkowości dla klientów przy nietypowych transakcjach gospodarczych. Powyższe usługi świadczyła na rzecz klientów z branż produkcyjnej, deweloperskiej, handlowej, energetycznej, fundacji, a także „dużej” spółki miejskiej.

Koszt i termin szkolenia:

do ustalenia

Zapewniamy uczestnikom:

  • wszystkie niezbędne do nauki materiały: akty prawne i materiały autorskie przygotowane przez wykładowców
  • serwis kawowy w przypadku szkoleń stacjonarnych
Szkolenie “Zapasy i wybrane zagadnienia KSB” jest realizowane w ramach naszej oferty na szkolenia dla biegłych rewidentów.

Kurs jest realizowany w siedzibie Centrum Edukacji Ekspert ul. Grażyny 15, lok 107, piętro I, 02-548 Warszawa.

Program Kursu

Zapasy

1. Rozpoznanie kontroli w procesie gospodarki magazynowej.
2. przykłady testów kontroli dla klientów (proszę o przykładowe opisy procesów od Państwa klientów).
3. Identyfikacja ryzyk specyficznych dla obszaru zapasów.
4. Procedury wiarygodności w odpowiedzi na ryzyka na poziomie stwierdzeń w odniesieniu do obszaru zapasów.
5. Udział audytorów w inwentaryzacji zapasów – wymagane procedury.

Wybrane zagadnienia KSB

1. Procedury analityczne KSB 520.
2. Badanie szacunków KSB 540.
3. Potwierdzenia zewnętrzne KSB 505.
4. Kontynuacja działalności KSB 570.

Opinie uczestników

50000+
godzin zajęć
18000+
wystawionych zaświadczeń
20 lat
doświadczenia

Copyright © 2024 Centrum Edukacji Ekspert CEE. Wszelkie prawa zastrzeżone

Kurs księgowości, Szkolenia podatkowe