Zapasy w rachunkowości i podatkach dochodowych

Zapasy w rachunkowości i podatkach dochodowych

Liczba godzin:
14 godz. lekcyjnych zajęć
Rodzaj szkolenia:
 • szkolenie w sali
 • szkolenie online
Cena:
 • szkolenie stacjonarne: 1000 ,- PLN + 23% VAT
Termin:
maj 2024

Adresaci szkolenia “Zapasy w rachunkowości i podatkach dochodowych”:

oferta skierowana jest do osób, zajmujących się księgowością, które chcą uporządkować swoją wiedzę, oraz zapoznać się ze zmianami wprowadzonymi przez ustawę o rachunkowości i odnieść się do regulacji wynikających z MSR i MSSF. Prezentowane zagadnienia przedstawiane będą w ujęciu księgowym i podatkowym.

CEE Zapasy w rachunkowości i podatkach dochodowych

Celem szkolenia jest:

omówienie i przedstawienie schematów księgowań zdarzeń gospodarczych w przedsiębiorstwie produkcyjnym, handlowym i usługowym- oraz zdobycie wiedzy i umiejętności, która pozwoli skutecznie i profesjonalnie kontrolować prawidłowość zapisów księgowych w firmie.

Koszt szkolenia:

1000 zł + 23% VAT.

Terminy zajęć:

maj 2024 r.

Zajęcia będą się odbywać w godzinach:

09:00-15:00

Miejsce szkolenia:

Warszawa, ul. Grażyny 15

Zapewniamy uczestnikom:

 • wszystkie niezbędne do nauki materiały: akty prawne i materiały autorskie przygotowane przez wykładowców
 • serwis kawowy
Szkolenie “Zapasy w rachunkowości i podatkach dochodowych” jest realizowane w ramach naszej oferty na szkolenia księgowość.

Kurs jest realizowany w siedzibie Centrum Edukacji Ekspert ul. Grażyny 15, lok 107, piętro I, 02-548 Warszawa.

Program szkolenia:

Dzień 1

Bilansowe ujęcie zapasów

 1. Definicje i zasady wyceny początkowej rzeczowego majątku obrotowego zgodnie z ustawą o rachunkowości– ceny zakupu i nabycia ewidencyjne, koszty zakupu i ich rozliczanie
 2. Ewidencja zapasów i zasady inwentaryzacji rzeczowego majątku obrotowego
 3. Wycena rozchodu zapasów w trakcje roku obrotowego
 4. Koszt wytworzenia produktów i produkcji w toku – uwzględnienie nowelizacji ustawy o rachunkowości
  • Kalkulacje kosztu wytworzenia
  • Możliwości i konsekwencje stosowania uproszczeń
  • Wykorzystanie rachunku ABC
 5. Utrata wartości zapasów według KSR 4
 6. Zmiany odnoszące się do rzeczowego majątku obrotowego

Dzień 2

Podatkowe zasady gospodarki zapasami

 1. Koszty bezpośrednie i pośrednie a zapasy
 2. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów w gospodarce magazynowej
 3. Koszty związane z wyrobami akcyzowymi
 4. Rzeczowy majątek obrotowy a podatek VAT – wybrane problemy

Opinie uczestników

50000+
godzin zajęć
18000+
wystawionych zaświadczeń
20 lat
doświadczenia

Copyright © 2024 Centrum Edukacji Ekspert CEE. Wszelkie prawa zastrzeżone

Kurs księgowości, Szkolenia podatkowe