Zarządzanie kapitałem obrotowym

Zarządzanie kapitałem obrotowym

Liczba godzin:
14 godz. lekcyjnych zajęć
Rodzaj szkolenia:
 • szkolenie w sali
 • szkolenie online
Cena:

Liczba godzin:

14 godzin lekcyjnych

Wykładowca:

Doktor nauk ekonomicznych, Szkoła Główna Handlowa. Wykładowca przedmiotów: podstawy finansów,
analiza finansowa, finanse przedsiębiorstw, wycena przedsiębiorstw. Dyrektor Instytutu Finansów i
Rachunkowości w Wyższej Szkole Zarządzania w Warszawie (The Polish Open University) oraz wykładowca
przedmiotów: zarządzanie finansami, finanse i wycena przedsiębiorstw, rachunek kosztów i rachunkowość
zarządcza. Aktualnie niezależny trener-konsultant zajmujący się szkoleniami i doradztwem gospodarczym w
zakresie finansów i wyceny przedsiębiorstw od 1990 roku. Zajmuje się problematyką szeroko rozumianych
finansów przedsiębiorstw.

Cena:

do uzgodnienia

Program:

 1. Pojęcie kapitału obrotowego
 2. Strategie finansowania kapitału obrotowego
 3. Cykl kapitału obrotowego (cykl operacyjny)
 4. Zarządzanie zapasami w przedsiębiorstwie – aspekty finansowe
 5. Zarządzanie należnościami
  • Systemy kontroli należności
  • Windykacja
  • Faktoring
  • Zabezpieczanie należności
  • Rynek wierzytelności
 6. Zarządzanie środkami pieniężnymi
  • Modele teoretyczne
  • Aspekty praktyczne
 7. Zarządzanie zobowiązaniami – koszt kredytu kupieckiego
 8. Zarządzanie krótkoterminowymi papierami wartościowymi
  • Bony skarbowe
  • Papiery komercyjne
  • Rynek pierwotny i wtórny
  • Rating
 9. Zarządzanie płynnością
  • Istota zarządzania płynnością
  • Możliwości praktyczne w zakresie zarządzania płynnością
 10. Zarządzanie płynnością – studium przypadku
 11. Przewidywanie bankructwa przedsiębiorstwa przy pomocy modelu Altmana

Opinie uczestników

50000+
godzin zajęć
18000+
wystawionych zaświadczeń
20 lat
doświadczenia

Copyright © 2024 Centrum Edukacji Ekspert CEE. Wszelkie prawa zastrzeżone

Kurs księgowości, Szkolenia podatkowe