Zarządzanie wartością firmy

Zarządzanie wartością firmy

Liczba godzin:
14 godz. lekcyjnych zajęć
Rodzaj szkolenia:
 • szkolenie w sali
 • szkolenie online
Cena:

Termin:

do uzgodnienia

Liczba godzin:

14 godzin lekcyjnych

Wykładowca:

Doktor nauk ekonomicznych, Szkoła Główna Handlowa. Wykładowca przedmiotów: podstawy finansów,
analiza finansowa, finanse przedsiębiorstw, wycena przedsiębiorstw. Dyrektor Instytutu Finansów i
Rachunkowości w Wyższej Szkole Zarządzania w Warszawie (The Polish Open University) oraz wykładowca
przedmiotów: zarządzanie finansami, finanse i wycena przedsiębiorstw, rachunek kosztów i rachunkowość
zarządcza. Aktualnie niezależny trener-konsultant zajmujący się szkoleniami i doradztwem gospodarczym w
zakresie finansów i wyceny przedsiębiorstw od 1990 roku. Zajmuje się problematyką szeroko rozumianych
finansów przedsiębiorstw.

Cena:

do uzgodnienia

Program:

 1. Cel działalności przedsiębiorstwa
  1. Wartość przedsiębiorstwa jako syntetyczny miernik realizacji celu finansowego
  2. Utrzymanie płynności jako operacyjny cel funkcjonowania przedsiębiorstwa
  3. Rola zarządzającego finansami w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa
 2. Podejmowanie decyzji finansowych
  1. Wartość pieniądza w czasie
  2. Dyskontowanie strumieni przepływów pieniężnych
  3. Ryzyko w decyzjach finansowych
  4. Ekonomiczna wartość dodana
  5. Wartość dodana dla akcjonariuszy
 3. Koszt i struktura kapitału
  1. Źródła finansowania działalności przedsiębiorstwa
  2. Określanie kosztu kapitału przedsiębiorstwa
  3. Mechanizm korzyści podatkowej
  4. Model progu rentowności i jego zastosowanie do podejmowania decyzji
  5. Dźwignia finansowa i operacyjna
  6. Optymalna struktura kapitałowa przedsiębiorstwa
 4. Sygnały wysyłane przedsiębiorstwu przez rynek kapitałowy
  1. Funkcje rynku kapitałowego
  2. Przyczyny fluktuacji kursów papierów wartościowych, wycena papierów wartościowych
  3. Analiza wskaźników rynku kapitałowego
 5. Problemy z analizą sprawozdań finansowych
  1. Czego nie mówią sprawozdania finansowe
  2. Ogólna ocena sprawozdań finansowych
  3. Analiza rachunku przepływów środków pieniężnych i wnioski
  4. Zasady interpretacji wskaźników i ograniczenia klasycznej analizy wskaźnikowej
  5. Ocena wiarygodności kontrahenta
 6. Wycena przedsiębiorstw
  1. Przesłanki wyceny przedsiębiorstw
  2. Metody wyceny przedsiębiorstw
  3. Kryteria doboru metod wyceny przedsiębiorstw

Opinie uczestników

50000+
godzin zajęć
18000+
wystawionych zaświadczeń
20 lat
doświadczenia

Copyright © 2024 Centrum Edukacji Ekspert CEE. Wszelkie prawa zastrzeżone

Kurs księgowości, Szkolenia podatkowe