Zarządzanie wartością i adekwatnością kapitałową

Zarządzanie wartością i adekwatnością kapitałową

Liczba godzin:
14 godz. lekcyjnych zajęć
Rodzaj szkolenia:
 • szkolenie w sali
 • szkolenie online
Cena:

Oferta kierowana jest:

do pracowników banków, analityków finansowych, pracowników biur maklerskich a także do pozostałych osób zainteresowanych pozyskaniem wiedzy z zakresu analizy prawnej i rachunkowej papierów wartościowych i praw pochodnych.

Termin:

do uzgodnienia

Liczba godzin:

14 godzin lekcyjnych

Wykładowca:

Specjalista rynku pieniężnego i kapitałowego, licencjonowany makler papierów wartościowych, wykładowca z wieloletnim doświadczeniem, wyróżniony tytułem “Trenera roku” przez Warszawski Instytut Bankowości.

Cena:

do uzgodnienia

Program:

1. Analiza prawno-bilansowa papierów dłużnych

 • Obligacje w nowej ustawie o obligacjach.
 • Obligacje przychodowe, municypalne
 • Obligacje będące w publicznym i niepublicznym obrocie (dematerializacja obrotu i papieru)
 • Obligacje zmienne
 • Obligacje dyskontowe z punktu widzenia emitenta i nabywcy.
 • Obligacje z premią z punktu widzenia emitenta i nabywcy.
 • Obligacje skarbowe i NBP jako ex lege dopuszczone do publicznego obrotu.
 • Obligacje w świetle znowelizowanej ustawy o rachunkowości i MSR
 • Opodatkowanie obrotu obligacjami.

2. Analiza prawno-bilansowa weksli.

3. Analiza prawno-bilansowa czeków.

4. Inne papiery dłużne

 • Commercial papers
 • Analiza pozycji prawnej emitentów i nabywców.
 • Dematerializacja obrotu, depozytu.
 • Bony skarbowe
 • Natura prawna obrotu wtórnego.
 • System depozytu CRBS.
 • Przenoszenie praw.
 • Bony NBP.
 • Natura prawna obrotu.
 • System depozytu.
 • Przenoszenie praw.
 • Bankowe papiery wartościowe.
 • Listy zastawne.

5. Analiza prawno-bilansowa udziałowych papierów wartościowych i innych udziałowych praw majątkowych.

 • Akcje
 • Akcja jako składnik finansowego majątku trwałego.
 • Akcja jako składnik finansowego majątku obrotowego.
 • Prawa majątkowe wynikające z akcji (prawo poboru, prawo do dywidendy)
 • Emisje publiczne i niepubliczne.
 • PDA – prawo do akcji.
 • Certyfikaty inwestycyjne jako papiery wartościowe w publicznym obrocie
 • Analiza z punktu widzenia emitenta i nabywcy.
 • Prywatna emisja certyfikatów inwestycyjnych – prezentacja nowego rozwiązania w projekcie zmian do ustawy o funduszach inwestycyjnych.
 • Jednostki uczestnictwa jako prawa niezbywalne (extracomercium)

6. Analiza prawno-bilansowa praw pochodnych (derywatów)

 • Transakcje terminowe
 • Kontrakty futures
 • Opcje
 • PDR – Polskie Kwity Depozytowe
 • ADR – Amerykańskie Kwity Depozytowe
 • GDR – Globalne Kwity Depozytowe

Opinie uczestników

50000+
godzin zajęć
18000+
wystawionych zaświadczeń
20 lat
doświadczenia

Copyright © 2024 Centrum Edukacji Ekspert CEE. Wszelkie prawa zastrzeżone

Kurs księgowości, Szkolenia podatkowe