Zasiłki w 2023 r.– Obowiązki płatnika składek

Zasiłki w 2023 r.– Obowiązki płatnika składek

Liczba godzin:
7 godz. lekcyjnych zajęć
Prowadzący:
Andrzej Radzisław
Rodzaj szkolenia:
 • szkolenie w sali
 • szkolenie online
Cena:
 • szkolenie stacjonarne: 550 ,- PLN + 23% VAT
 • szkolenie online: 550 ,- PLN + 23% VAT
 • informacja o dofinansowaniu szkolenia Ten kurs może być dofinansowany – sprawdź
Termin:
marzec 2023 r.

Cel szkolenia:

Szkolenie ma na celu przygotowanie specjalistów z działów kadr i płac do ustalania: prawa do świadczeń – świadczenia chorobowe, prawa do zasiłku macierzyńskiego, zasiłku opiekuńczego oraz podstawy wymiaru świadczeń.   

zasiłki

Termin zajęć

marzec 2023 r.  w godzinach 9:00 -15:00

Płatności

Koszt szkolenia: 550 zł + VAT

Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych. 
Uczestników, których dot. zwolnienie z VAT prosimy o wypełnienie oświadczenia.

Kurs online na żywo

Poza tradycyjną formą stacjonarną, kurs prowadzony będzie również online w czasie rzeczywistym – jest to forma prowadzenia zajęć dzięki której na żywo, na jednym ekranie wyświetlany jest wykładowca prowadzący zajęcia, prezentacja oraz czat. Dzięki interaktywnej tablicy można na żywo obserwować proces rozwiązywania zadań, tak jak na sali wykładowej i na bieżąco komunikować się z wykładowcą za pomocą mikrofonu lub czatu. Szkolenie prowadzone będzie poprzez platformę do obsługi szkoleń online.

Wykładowca

Andrzej Radzisław – jest radcą prawnym i ekspertem z 20-letnim doświadczeniem w zakresie spraw dot. ubezpieczeń społecznych oraz ponad 15-letnim stażem pracy w Centrali ZUS w Departamencie Ubezpieczeń i Składek.  Pracując w ZUS brał udział w opiniowaniu aktów prawnych związanych z ubezpieczeniami oraz analizował wydawane przez ZUS interpretacje w zakresie ich zgodności z przepisami, kontrolował jednostki terenowe ZUS.

Prowadził wykłady z prawa ubezpieczeń społecznych w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu na studiach dla kierowników jednostek terenowych ZUS oraz dla aplikantów w ramach szkoleń organizowanych przez Okręgową Izbę Radców prawnych w Warszawie. Wykładowca na studiach podyplomowych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Trener z 20 letnim doświadczeniem w przeprowadzaniu szkoleń dla służb kadrowo płacowych, w tym również dla pracowników Oddziałów ZUS. Prowadzi zajęcia w ujęciu interdyscyplinarnym, co oznacza, że zagadnienia ujmowane są kompleksowo w aspekcie prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, cywilnego  i podatkowego.

Zapewniamy:

 • wszystkie niezbędne do nauki materiały: akty prawne i materiały autorskie przygotowane przez wykładowców
 • serwis kawowy, w przypadku uczestnictwa w sali szkoleniowej.

Program szkolenia

Ustalanie prawa do świadczeń, w związku z COVID-19:

 • dodatkowy zasiłek opiekuńczy,
 • świadczenia dla osób poddanych obowiązkowej kwarantannie,
 • zasiłek chorobowy dla personelu medycznego,

Przeliczenie podstawy wymiaru świadczeń z tytułu choroby i macierzyństwa, gdy zmieniono wymiar czasu pracy na podstawie ustawy o COVID-19 

Wynagrodzenie chorobowe, zasiłek chorobowy i świadczenie rehabilitacyjne:

 1. Okresy wypłaty, okres wyczekiwania na prawo do zasiłku.
 2. Przypadki, w których świadczenia chorobowe nie przysługują.
 3. Kontrola orzekania i kontrola wykorzystywania zwolnień lekarskich.
 4. Wysokość świadczeń chorobowych.
 5. Okres zasiłkowy i zasady jego liczenia.
 6. Zasady ubiegania się i przyznawania świadczenia rehabilitacyjnego, okres przez który świadczenie przysługuje, wysokość świadczenia, podstawa wymiaru świadczenia, zasady jej waloryzacji.
 7. Dokumentowania uprawnień do świadczeń chorobowych, e-ZLA, wydruku e-ZLA, formularza e-ZLA.
 8. Przekazywanie e-ZLA do pracodawcy na profil płatnika składek.
 9. Obowiązki płatników nie posiadających profilu płatnika składek.
 10. dokumenty do wypłaty zasiłku chorobowego przez pracodawcę:
 • posiadającego profil płatnika
 • nieposiadającego profilu płatnika
 1. Dokumenty do wypłaty zasiłku chorobowego przez ZUS w przypadku:
 •  pierwszego zwolnienia,
 •  kolejnych zwolnień,
 1. przekazywanie wypłaty zasiłku do ZUS, gdy płatnik:
 • posiada profil płatnika
 • nie posiada profilu płatnika składek
 1. obsługa zaświadczenia lekarskiego po stwierdzeniu błędu w e-ZLA
 2. zwolnienie wystawione za okres wsteczny

Zasiłek macierzyński:

 1. Za okres urlopu “podstawowego” z tytułu urodzenia dziecka oraz z tytułu przyjęcia dziecka na wychowanie.
 2. Za okres urlopu rodzicielskiego:
 • wydłużenie urlopu rodzicielskiego w razie podjęcia pracy u swojego pracodawcy – sposoby obliczania okresu wydłużenia urlopu,
 • możliwość skracania urlopu rodzicielskiego i dzielenia się tym urlopem z drugim z rodziców,
 • przypadki, w których matka dziecka może przerwać pobieranie zasiłku macierzyńskiego
 • zasiłek dla ojca w razie śmierci ubezpieczonej/nieubezpieczonej matki dziecka lub porzucenia przez nią dziecka,
 • zasiłek dla ojca, gdy matka dziecka ubezpieczona/nieubezpieczona jest niezdolna do samodzielnej egzystencji
 • wysokość zasiłku macierzyńskiego,
 • zasiłek macierzyński za okres, gdy dziecko lub matka jest w szpitalu.
 • zasiłek dla ojca dziecka, gdy nieubezpieczona matka dziecka podejmie pracę
 • podwyższenie zasiłku macierzyńskiego do kwoty świadczenia rodzicielskiego,
 1. Zasiłek za okres urlopu ojcowskiego.

Zasiłki opiekuńcze

 1. Zasiłek opiekuńczy na ogólnych zasadach.
 2. Prawo/brak prawa, okres wypłaty, wysokość.
 3. Dokumentowanie prawa do zasiłku opiekuńczego.
 4. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy:
 • Ustalanie prawa i okoliczności uprawniające do dodatkowego zasiłku opiekuńczego,
 • Zasady i tryb przyznawania dodatkowego zasiłku opiekuńczego.

Zasady ustalania podstawy wymiaru świadczeń

 1. Zasady ustalania podstawy wymiaru zasiłków (składniki wynagrodzenia stanowiące podstawę wymiaru zasiłków).
 2. Przychody uwzględniane w podstawie wymiaru zasiłków (premie miesięczne, kwartalne, „13”, nagrody uznaniowe).
 3. Zmiana etatu, a podstawa wymiaru zasiłku.
 4. Podstawa wymiaru zasiłku chorobowego gdy niezdolność do pracy powstała w pierwszym miesiącu zatrudnienia.
 5. Podstawa wymiaru zasiłku chorobowego po długiej nieobecności w pracy (powrót z urlopu wychowawczego i choroba od 1 dnia po powrocie).
 6. Składniki przysługujące do określonego terminu, zmiana przepisów płacowych, a podstawa wymiaru zasiłków – analiza przypadków.
 7. Podstawa wymiaru zasiłku po podwyżce/obniżeniu wynagrodzenia.
 8. Kiedy składniki wynagrodzenia przyjmowane do podstawy wymiaru zasiłków należy uzupełnić.

Odpowiedzi na pytania

Opinie uczestników

50000+
godzin zajęć
18000+
wystawionych zaświadczeń
20 lat
doświadczenia

Copyright © 2023 Centrum Edukacji Ekspert CEE. Wszelkie prawa zastrzeżone

Kurs księgowości, Szkolenia podatkowe