Zmiany regulacji w zakresie rewizji finansowej

Zmiany regulacji w zakresie rewizji finansowej

Liczba godzin:
8 godz. lekcyjnych zajęć
Prowadzący:
Dr nauk ekon. Dorota Mikulska
Rodzaj szkolenia:
 • szkolenie online
Cena:
 • szkolenie online: 340 ,- PLN + 23% VAT
 • szkolenie stacjonarne: 340 ,- PLN + 23% VAT
Termin:
23/10/2020

Zmiany regulacji w zakresie rewizji finansowej i ich wpływ na czynności rewizji oraz firmy audytorskie

Cel zajęć

 • Zapewnienie bieżącej znajomości przepisów prawa obejmującego funkcjonowanie biegłych rewidentów i firm audytorskich,
 • Omówienie teoretycznych i praktycznych aspektów zmian w zakresie:
  o Krajowych Standardów Wykonywania Zawodu (KSWZ),
  o zmian w ustawie o biegłych rewidentach oraz innych ustaw mających wpływ na wykonywanie czynności rewizji,
 • Przedstawienie zmian w otoczeniu gospodarczym oraz prawnym dotyczącym działalności firm audytorskich.

Szkolenie obejmuje 8 godzin obligatoryjnego doskonalenia zawodowego dla biegłych rewidentów w 2020 r. z bloku rachunkowość.

Szkolenie jest realizowane w ramach naszej oferty na Szkolenia obligatoryjne dla biegłych rewidentów.

Termin zajęć

23 października 2020 r. w godz. 9:00-16:15

Płatności

Koszt szkolenia: 340 zł + 23% VAT (418,20 PLN brutto)

Forma zajęć:

Szkolenie odbędzie się w formie transmisji online w czasie rzeczywistym – jest to nowatorska forma prowadzenia zajęć dzięki której na żywo, na jednym ekranie wyświetlany jest wykładowca prowadzący zajęcia, prezentacja oraz czat. Dzięki interaktywnej tablicy można na żywo obserwować proces rozwiązywania zadań, tak jak na sali wykładowej. Szkolenie prowadzone będzie poprzez platformę do obsługi szkoleń online.

Wykładowca:

Dr nauk ekon. Biegły Rewident Dorota Mikulska – ekonomista, biegły rewident, członek Regionalnej Rady RO PIBR w Lublinie, wieloletni wykładowca uczelni wyższych, biegły sądowy, autor licznych publikacji z zakresu rachunkowości i rewizji finansowej, ekspert wydawnictwa Wolters Kluwer SA. Posiada bogate doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych oraz prowadzeniu szkoleń, w tym obligatoryjnych dla biegłych rewidentów. Prowadzi własną kancelarię audytorską.

Zapewniamy:

 • komplet profesjonalnie przygotowanych materiałów szkoleniowych,
 • sprawdzian nabytych umiejętności.

Informacje

Prosimy o podanie w formularzu zgłoszeniowym, w rubryce komentarz, numeru biegłego rewidenta

Dokonując zgłoszenia na szkolenie wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Firmę Ecovis System Rewident Sp. z o.o., w zakresie niezbędnym do zgłoszenia Państwa uczestnictwa w szkoleniu do PIBR. 

Program szkolenia obligatoryjnego na biegłego rewidenta:

1. Wprowadzenie
• Zarys sytuacji krajowej i międzynarodowej w zakresie zawodu.
• Zestawienie obowiązujących przepisów prawa i ich zmiany.

2. Zmiany podstawowych aktów prawnych oraz ich wpływ na wykonywanie czynności rewizji
• Ustawa o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym – problemy ze stosowaniem zapisów w praktyce.
• Zmiany w innych aktach prawnych mających wpływ na biegłych rewidentów.
• Stanowiska, komunikaty i postanowienia praktyczny wpływ na wykonywanie czynności rewizji, wydanie opinii i prowadzenie firmy audytorskiej
• Wpływ zmian na dokumentację w firmie audytorskiej
• Przykłady i zadania sytuacyjne.

3. Krajowe Standardy Wykonywania Zawodu (KSWZ)
• Zakres obowiązujących KSWZ, w tym inne usługi.
• Zmiany wprowadzone i planowane do wprowadzenia w zakresie KSWZ.
• Szczególne problemy wynikające z wdrożenia KSWZ w brzmieniu MSB.
• Przykłady oraz zadania sytuacyjne.

4. Zasady wewnętrznej kontroli jakości
• Obowiązujące zasady wewnętrznej kontroli jakości oraz zmiany w tym zakresie.
• Funkcjonowanie w praktyce zasad wewnętrznej kontroli jakości – jak poprawić jakość wdrożenia?
• Przykłady i zadania sytuacyjne.

5. Etyka
• Zasady etyki zawodowej; kodeks etyki IFAC i jego zmiany.
• Dokumentacja w firmie audytorskiej
• Dylematy etyczne w świetle działań biegłego rewidenta.

6. Sprawdzian wiadomości
• Test wyboru i/lub zadania sytuacyjne.

Opinie uczestników

50000+
godzin zajęć
18000+
wystawionych zaświadczeń
20 lat
doświadczenia

Copyright © 2024 Centrum Edukacji Ekspert CEE. Wszelkie prawa zastrzeżone

Kurs księgowości, Szkolenia podatkowe