Zmiany w kodeksie pracy

Zmiany w kodeksie pracy

Liczba godzin:
7 godz. lekcyjnych zajęć
Rodzaj szkolenia:
 • szkolenie w sali
 • szkolenie online
Cena:

Termin:

do uzgodnienia

Liczba godzin:

7 godzin lekcyjnych

Wykładowca:

Zajęcia prowadzi biegły rewident, główny księgowy, doświadczony dydaktyk od lat współpracujący z Centrum
Edukacji Ekspert. Począwszy od 1996r. uczestniczy  przy badaniu sprawozdań finansowych najpierw jako
asystent a  potem  jako biegły rewident. W centrum Edukacji Ekspert prowadzi zajęcia z zakresu
rachunkowości i podatków na kursach dla kandydatów na biegłych rewidentów, na usługowe prowadzenie
ksiąg rachunkowych i dla kandydatów na doradców podatkowych.

 

Cena:

do uzgodnienia

Program:

Zmiany w Kodeksie Pracy

1. Stosunek pracy

 • zakaz zastępowania umów o pracę umowami cywilnoprawnymi,
 • zawieszanie przepisów prawa pracy,
 • umowa na czas określony i na zastępstwo,
 • związkowa konsultacja wypowiedzenia umowy o pracę,

2. Czas pracy

 • wydłużenie podstawowego okresu rozliczeniowego,
 • przerywany czas pracy,
 • przerwa na lunch,
 • roczny limit godzin nadliczbowych,
 • dodatek za godziny nadliczbowe,
 • czas wolny za pracę nadliczbową,
 • ryczałt za pracę w nocy,

3. Urlopy wypoczynkowe

 • zasady udzielania urlopu proporcjonalnego,
 • plan urlopów,
 • urlop w okresie wypowiedzenia,
 • urlop na żądanie pracownika,
 • udzielanie urlopu w nietypowych rozkładach czasu pracy,

4. Inne

 • wynagrodzenie za czas choroby,
 • zwolnienie na poszukiwanie pracy,
 • regulaminy pracy i wynagradzania,
 • delegacje służbowe,
 • zatrudnianie pracowników delegowanych do pracy w państwach UE,

Zmiany w ustawie o tzw. zwolnieniach grupowych

 • zakres stosowania ustawy,
 • definicja grupowego zwolnienia,
 • konsultacja zamiaru dokonania grupowego zwolnienia,
 • zasady obliczania odprawy,

Zmiany w ustawie o związkach zawodowych

 • uprawniona zakładowa organizacja związkowa,
 • uzgadnianie aktów wewnątrzzakładowych,
 • ochrona stosunku pracy działaczy związkowych

Opinie uczestników

50000+
godzin zajęć
18000+
wystawionych zaświadczeń
20 lat
doświadczenia

Copyright © 2024 Centrum Edukacji Ekspert CEE. Wszelkie prawa zastrzeżone

Kurs księgowości, Szkolenia podatkowe