Zmiany w podatku dochodowym od osób prawnych w 2019 r

Zmiany w podatku dochodowym od osób prawnych w 2019 r

Liczba godzin:
7 godz. lekcyjnych zajęć
Rodzaj szkolenia:
  • szkolenie w sali
  • szkolenie online
Cena:

Termin:

do uzgodnienia

Liczba godzin:

7 godzin lekcyjnych

Wykładowca:

Biegły rewident i doradca podatkowy.Wykładowca z zakresu rachunkowości, podatków i rewizji finansowej.
Autorka licznych publikacjim.in. „Podatki w rachunkowości” „Rachunkowość Finansowa dla Zaawansowanych” , „Wycena i ujawnianie zapasów według regulacji ustawy o rachunkowości oraz MSSF”.

Cena:

do uzgodnienia

Program:

  1. Uwagi ogólne, wpływ zmian w Ordynacji podatkowej na ustawę o podatku dochodowym od osób prawnych.
  2. Moment powstania przychodu należnego.
  3. Zmiany związane z dostosowaniem ustawy do przepisów kodeksu spółek handlowych.
  4. Amortyzacja podatkowa.
  5. Uproszczenie wpłaty zaliczek na podatek.
  6. Podatek pobierany u źródła.
  7. Omówienie problemów poruszanych przez uczestników spotkania.
  8. Konsultacje z wykładowcą.

Opinie uczestników

50000+
godzin zajęć
18000+
wystawionych zaświadczeń
20 lat
doświadczenia

Copyright © 2024 Centrum Edukacji Ekspert CEE. Wszelkie prawa zastrzeżone

Kurs księgowości, Szkolenia podatkowe