Zmiany w podatku VAT w 2019/ 2020 r.

Zmiany w podatku VAT w 2019/ 2020 r.

Liczba godzin:
7 godz. lekcyjnych
Prowadzący:
Magdalena Jaworska
Rodzaj szkolenia:
  • szkolenie w sali
  • szkolenie online
Cena:
  • szkolenie stacjonarne: 460 ,- PLN + 23% VAT
  • szkolenie online: 460 ,- PLN + 23% VAT
Termin:
28/08/2019

Celem szkolenia

jest omówienie zmian w ustawie VAT zarówno ostatnio wprowadzonych, jak i planowanych w 2019 i 2020 r.  Przedstawione zostaną m.in. zmiany w zakresie wydawania bonów, voucherów i kart podarunkowych, które obowiązują od 1 stycznia 2019r, zmiany w zakresie kas fiskalnych czy stosowania ulgi na złe długi. Ponadto zaprezentowane będą inne planowane i wprowadzone zmiany do ustawy VAT. Omówione będą również bieżące problemy związane z rozliczaniem podatku.

Termin zajęć:

28 sierpnia 2019 r. w godzinach: 09:00-15:00.

Cena szkolenia: 460 zł + 23% VAT

Cena promocyjna: 440 zł +23% VAT przy zgłoszeniu do dnia 15 siernia 2019 r.

Miejsce szkolenia:

Warszawa, ul. Grażyny 15

Wykładowca:

Magdalena Jaworska: doradca podatkowy, specjalista w zakresie podatku VAT,  wykładowca i manager zespołu VAT w polskiej firmie doradztwa podatkowego.
Pani Magdalena specjalizuje się w doradztwie podatkowym w zakresie podatku od towarów i usług  na rzecz polskich i zagranicznych spółek z różnych branż (m.in. produkcyjnej, FMCG, retail, branży nieruchomościowej, finansowej).
Pracując w działach doradztwa podatkowego od 2005 roku m.in. w KPMG i Deloitte uczestniczyła w wielu kompleksowych projektach obejmujących przegląd rozliczeń podatkowych spółek z różnych branż oraz koordynowała na ich rzecz bieżące doradztwo podatkowe (VAT, CIT, PIT, podatki międzynarodowe, odpowiedzialność karna skarbowa).

Uczestnikom zapewniamy:

  • autorskie materiały szkoleniowe, akty prawne.
  • serwis kawowy,
  • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

Uczestnicy szkoleń Online otrzymają materiały do zajęć pocztą elektroniczną.

Program szkolenia “Zmiany w podatku VAT w 2019/ 2020 r.”

1.  Opodatkowanie bonów

• rodzaje bonów i sposób rozróżnienia,
• które bony podlegają VAT,
• rozliczenie związane z kartami rabatowymi i voucherami,
• transfer bonów a obowiązek podatkowy i miejsce opodatkowania,
• praktyczne problemy związane z opodatkowaniem bonów.

2.  Zamiany w zakresie kas fiskalnych

• zmiany w zakresie zwolnień z obowiązku ewidencjonowania,
• kasy rejestrujące on – line – dla kogo i od kiedy,
• nowe sankcje za naruszenie niektórych obowiązków zwianych z używaniem kas fiskalnych,
• ulgi na nabycie kas fiskalnych,

• pozostałe nowe regulacje w zakresie sposobu ewidencji i dokumentowania na kasach.

3.  Biała lista podatników

• zakres informacji przechowywanych w rejestrze podatników,
• nowe sankcje w zakresie braku płatności za pośrednictwem odpowiedniego rachunku

4.  Obowiązkowy split payment

• zakres transakcji objętych mechanizmem podzielonej płatności,
• nowe wymogi dla podmiotów zobowiązanych do stosowania split paymentu (wartość transakcji, waluta transakcji, sposób fakturowania, kwestie techniczne),
• nowe sankcje związane ze split payment,
• split payment a podatki dochodowe.

5. Zmiany w zakresie odwrotnego obciążenia i solidarnej odpowiedzialności

6. Nowe zasady opodatkowania transakcji w obrocie transgranicznym

• nowe zasady opodatkowania łańcuchowych transakcji transgranicznych,
• nowe wymogi dla magazynów call-off stock,
• nowe zasady dokumentowania transakcji w obrocie transgranicznym,
• weryfikacja kontrahentów zagranicznych a warunek stosowania stawki 0%.

7.  Pozostałe wprowadzane i planowane zmiany w rozliczeniach VAT

• zmiany w zakresie zwrotu VAT,
• zasady stosowania ulgi na złe długi,
• powiązania pomiędzy podatnikami VAT,
• fakturowanie elektroniczne,
• zarząd sukcesyjny,
• zmiany w zakresie JPK,
• pierwsze zasiedlenie budynków i budowli.

8. Omówienie pytań uczestników zgłaszanych w trakcie szkolenia oraz bieżące problemy podatkowe w VAT

Opinie uczestników

50000+
godzin zajęć
18000+
wystawionych zaświadczeń
20 lat
doświadczenia

Copyright © 2019 Centrum Edukacji Ekspert CEE. Wszelkie prawa zastrzeżone

Kursy księgowości, Szkolenia podatkowe

realizacja: estinet.pl