Doradca podatkowy - informacje o egzaminie

Egzamin na Doradcę Podatkowego składa się z dwóch oddzielnych egzaminów.

Część pierwsza - pisemna:

  • obejmuje odpowiedzi na 100 pytań testowych
  • napisanie projektu pisma (wystąpienia) w imieniu klienta do organu podatkowego lub sądu.

Warunkiem przystąpienia do drugiej części egzaminu jest zdanie części pierwszej - pisemnej

Część druga - ustna:
obejmuje odpowiedź przed komisją na wylosowany zestaw 10 pytań

Wszystkie pytania testowe, pisma procesowe i pytania otwarte do egzaminu są opublikowane na stronie Ministerstwa Finansów w zakładce Działalność, egzaminy zawodowe.

Warunkiem przystąpienia do egzaminu państwowego jest wyższe wykształcenie i złożenie w MF odpowiednich dokumentów.

Wszelkie informacje dotyczące egzaminów na doradcę podatkowego są dostępne na stronie Ministerstwa Finansów oraz pod numerem telefonu do Komisji Egzaminacyjnej ds. Doradztwa Podatkowego: tel. (+48 22) 694 52 49, fax (+48 22) 694 51 95, e-mail: komisja.doradztwo@mofnet.gov.pl.

Opinie uczestników naszych kursów sugerują omówienie w pierwszej kolejności zagadnień dotyczących egzaminu pisemnego, który stanowi wstęp do dalszej, trudniejszej ustnej części egzaminu.

Dlatego kurs przygotowujący do egzaminu na doradcę podatkowego został podzielony na dwa etapy:

  • przygotowanie do części pisemnej egzaminu – omówienie pytań testowych oraz kazusów
  • przygotowanie do części ustnej egzaminu.
Kontakt:

Centrum Edukacji Ekspert
ul. Grażyny 15, lok 107
02-548 Warszawa
tel: 22 831-08-30
e-mail: poczta@cee.com.pl

Centrum Edukacji Ekspert