Certyfikat jakości usług

Certyfikat jakości usług

Certyfikat Usług Szkoleniowo-Rozwojowych SUS 2.0.

Z dumą informujemy, że firma Centrum Edukacji Ekspert pomyślnie zakończyła audyt jakości w ramach standardu certyfikacji Usług Szkoleniowo-Rozwojowych SUS 2.0.

Standard określa wymagania wobec firm świadczących usługi szkoleniowo – rozwojowe w zakresie przygotowania, realizacji i oceny usług, zarządzania firmą i kompetencji kadry dydaktycznej. Standard jest certyfikowany, a jego przyznanie poprzedza pozytywnie zakończony audyt wykonany przez niezależną organizację certyfikującą DEKRA.

Certyfikat uprawnia do świadczenia usług dofinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego za pośrednictwem Bazy Usług Rozwojowych (BUR) prowadzonej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP).

Dofinansowanie naszych szkoleń z BUR obejmuje m.in. szkolenia dla kandydatów na biegłych rewidentów, profesjonalne kursy zawodowe z rachunkowości, szkolenia ze zmian w podatkach.

Z radością przyjmujemy kolejne potwierdzenie najwyższej jakości prowadzonych przez nas szkoleń.

Standard usług szkoleniowo-rozwojowych

Wpis do Ewidencji Szkół i Placówek Niepublicznych

Centrum Edukacji Ekspert jest wpisane do Ewidencji Szkół i Placówek Niepublicznych m. st. Warszawa pod nr 242/K/01.

Rejestr Instytucji Szkoleniowych

Widniejemy w Rejestrze Instytucji Szkoleniowych pod numerem 2.14/00091/2019.

LAUREAT w zestawieniu „Orły Kształcenia”

Otrzymaliśmy tytuł LAUREATA w zestawieniu „Orły Kształcenia” w latach 2019, 2020, 2021, 2022.

Konkurs opiera się na badaniu niezależnych opinii oraz recenzji klientów.

50000+
godzin zajęć
18000+
wystawionych zaświadczeń
20 lat
doświadczenia

Copyright © 2024 Centrum Edukacji Ekspert CEE. Wszelkie prawa zastrzeżone

Kurs księgowości, Szkolenia podatkowe