Materiały

Uczestnicy kursów w CEE otrzymują materiały dydaktyczne w skład których wchodzą materiały autorskie przygotowane przez wykładowców,

oraz niezbędne do zajęć ustawy oraz przepisy wykonawcze. Dobór i zakres materiałów dostosowany jest do potrzeb poszczególnych zajęć.

W przypadku zajęć on-line, może zdarzyć się sytuacja, że materiały dodatkowe zostaną przekazane uczestnikom w formie elektronicznej.

Kontakt:

Centrum Edukacji Ekspert
ul. Grażyny 15, lok 107
02-548 Warszawa
tel: 22 831-08-30
e-mail: poczta@cee.com.pl

Centrum Edukacji Ekspert