Wykładowcy

Nasze szkolenia prowadzone są przez znakomitą kadrę naukową. Współpracujemy z cenionymi, tytułowanymi pracownikami naukowo-dydaktycznymi wiodących uczelni wyższych, m.in. SGH, Uniwersytetu Warszawskiego, Politechniki Warszawskiej.

Zatrudniamy również specjalistów-praktyków w zakresie wykładanych zagadnień- biegłych rewidentów, doradców podatkowych, prokuratorów, radców prawnych, dyrektorów firm oraz specjalistów reprezentujących organy administracji państwowej, banki i ubezpieczycieli.

Nasi specjaliści są autorami licznych publikacji książkowych oraz artykułów w prasie branżowej jak również twórcami projektów ustaw oraz przepisów.

Kontakt:

Centrum Edukacji Ekspert
ul. Grażyny 15, lok 107
02-548 Warszawa
tel: 22 831-08-30
e-mail: poczta@cee.com.pl

Centrum Edukacji Ekspert