Szkolenia księgowość

Międzynarodowe Standardy Rachunkowości i Sprawozdawczości Finansowej

Międzynarodowe Standardy Rachunkowości

Termin: 17/03/2020 - 30/06/2020

 • szkolenie online - Międzynarodowe Standardy Rachunkowości i Sprawozdawczości Finansowej

Bilans 2019 – zamknięcie roku

Bilansowe i podatkowe zamknięcie roku

Termin: 06/03/2020

 • szkolenie - Bilans 2019 – zamknięcie roku
 • szkolenie online - Bilans 2019 – zamknięcie roku

Przychody wg MSSF 15

Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej

Termin: 17/03/2020

 • szkolenie online - Przychody wg MSSF 15

Zapasy wg MSR 2

Międzynarodowe Standardy Rachunkowoćci

Termin: 24/03/2020

 • szkolenie online - Zapasy wg MSR 2

Różnice kursowe wg MSR 21

Międzynarodowe Standardy Rachunkowości

Termin: 31/03/2020

 • szkolenie online - Różnice kursowe wg MSR 21

Zasady wyceny bilansowej środków trwałych wg MSR 16

Międzynarodowe Standardy Rachunkowości

Termin: 07/04/2020

 • szkolenie online - Zasady wyceny bilansowej środków trwałych wg MSR 16

Wycena początkowa środków trwałych wg MSR 16, KIMSF 1, MSR 20 i MSR 23

Międzynarodowe Standardy Rachunkowości

Termin: 15/04/2020

 • szkolenie online - Wycena początkowa środków trwałych wg MSR 16, KIMSF 1, MSR 20 i MSR 23

Klasyfikacja nieruchomości wg MSR 40

Międzynarodowe Standardy Rachunkowości

Termin: 21/04/2020

 • szkolenie online - Klasyfikacja nieruchomości wg MSR 40

Klasyfikacja umów leasingowych u finansującego wg MSSF 16

Międzynarodowe Standardy Rachunkowości

Termin: 28/04/2020

 • szkolenie online - Klasyfikacja umów leasingowych u finansującego wg MSSF 16

Umowy leasingowe u korzystającego wg MSSF 16

Międzynarodowe Standardy Rachunkowości

Termin: 05/05/2020

 • szkolenie online - Umowy leasingowe u korzystającego wg MSSF 16

Kryteria ujmowania aktywów niematerialnych wg MSR 38

Międzynarodowe Standardy Rachunkowości

Termin: 12/05/2020

 • szkolenie online - Kryteria ujmowania aktywów niematerialnych wg MSR 38

Zasady ustalania podatku odroczonego wg MSR 12

Międzynarodowe Standardy Rachunkowości

Termin: 26/05/2020

 • szkolenie online - Zasady ustalania podatku odroczonego wg MSR 12

Ustalanie wartości podatkowej pasywów wg MSR 12

Międzynarodowe Standardy Rachunkowości

Termin: 02/06/2020

 • szkolenie online - Ustalanie wartości podatkowej pasywów wg MSR 12

Klasyfikacja i wycena instrumentów finansowych wg MSSF 9

Międzynarodowe Standardy Rachunkowości

Termin: 09/06/2020

 • szkolenie online - Klasyfikacja i wycena instrumentów finansowych wg MSSF 9

Utrata wartości aktywów wg MSR 36 , odpisy indywidualne

Międzynarodowe Standardy Rachunkowości

Termin: 23/06/2020

 • szkolenie online - Utrata wartości aktywów wg MSR 36 , odpisy indywidualne

Utrata wartości aktywów wg MSR 36, odpisy w ramach OWE

Międzynarodowe Standardy Rachunkowości

Termin: 30/06/2020

 • szkolenie online - Utrata wartości aktywów wg MSR 36, odpisy w ramach OWE

Krajowe Standardy Rachunkowości

Kursy księgowości – Krajowe Standardy Rachunkowości

Termin: 01/10/2019 - 28/01/2020

 • szkolenie online - Krajowe Standardy Rachunkowości

Akademia KSR: Polityka rachunkowości i jej zmiany. Zdarzenia po dniu bilansowym – KSR 7: NAGRANIE

Kursy księgowości – Krajowe Standardy Rachunkowości

Termin: 01/10/2019

 • szkolenie online - Akademia KSR: Polityka rachunkowości i jej zmiany. Zdarzenia po dniu bilansowym – KSR 7: NAGRANIE

Akademia KSR: Środki trwałe wg KSR 11: NAGRANIE

Kursy księgowości – Krajowe Standardy Rachunkowości

Termin: 08/10/2019

 • szkolenie online - Akademia KSR: Środki trwałe wg KSR 11: NAGRANIE

Akademia KSR: Nowe stanowisko KSR w sprawie rozrachunków: NAGRANIE

Kursy księgowości – Krajowe Standardy Rachunkowości

Termin: 22/10/2019

 • szkolenie online - Akademia KSR: Nowe stanowisko KSR w sprawie rozrachunków: NAGRANIE

Akademia KSR: Nowy KSR 13 Koszt wytworzenia – jak go ustalać – NAGRANIE

Kursy księgowości – Krajowe Standardy Rachunkowości

Termin: 05/11/2019

 • szkolenie online - Akademia KSR: Nowy KSR 13 Koszt wytworzenia – jak go ustalać – NAGRANIE

Akademia KSR: Inwentaryzacja zapasów wg stanowiska KSR – NAGRANIE

Kursy księgowości – Krajowe standardy Rachunkowości

Termin: 29/10/2019

 • szkolenie online - Akademia KSR: Inwentaryzacja zapasów wg stanowiska KSR – NAGRANIE

Akademia KSR: Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe wg KSR 6 – NAGRANIE

Kursy księgowości – Krajowe Standardy Rachunkowości

Termin: 19/11/2019

 • szkolenie online - Akademia KSR: Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe wg KSR 6 – NAGRANIE

Akademia KSR: Podatek odroczony wg KSR 2 – NAGRANIE

Kursy księgowości – Krajowe Standardy Rachunkowości

Termin: 27/11/2019

 • szkolenie online - Akademia KSR: Podatek odroczony wg KSR 2 – NAGRANIE

Akademia KSR: Jak sporządzić rachunek przepływów pieniężnych wg KSR 1 – NAGRANIE

Kursy księgowości – Krajowe Standardy Rachunkowości

Termin: 03/12/2019

 • szkolenie online - Akademia KSR: Jak sporządzić rachunek przepływów pieniężnych wg KSR 1 – NAGRANIE

Akademia KSR: Jak sporządzić sprawozdanie z działalności wg KSR 9 – NAGRANIE

Kursy księgowości – Krajowe Standardy Rachunkowości

Termin: 10/12/2019

 • szkolenie online - Akademia KSR: Jak sporządzić sprawozdanie z działalności wg KSR 9 – NAGRANIE

Akademia KSR: Prezentacja danych w spółdzielniach – stanowisko KSR – NAGRANIE

Kursy księgowości – Krajowe Standardy Rachunkowości

Termin: 17/12/2019

 • szkolenie online - Akademia KSR: Prezentacja danych w spółdzielniach – stanowisko KSR – NAGRANIE

Akademia KSR: Utrata wartości wg KSR 4 – NAGRANIE

Kursy księgowości – Krajowe Standardy Rachunkowości

Termin: 07/01/2020

 • szkolenie online - Akademia KSR: Utrata wartości wg KSR 4 – NAGRANIE

Akademia KSR: Leasing wg KSR 5 – NAGRANIE

Kursy księgowości – Krajowe Standardy Rachunkowości

Termin: 14/01/2020

 • szkolenie online - Akademia KSR: Leasing wg KSR 5 – NAGRANIE

Akademia KSR: Kontrakty długoterminowe wg KSR 3 – NAGRANIE

Kursy księgowości – Krajowe Standardy Rachunkowości

Termin: 21/01/2020

 • szkolenie online - Akademia KSR: Kontrakty długoterminowe wg KSR 3 – NAGRANIE

Akademia KSR: Umowy deweloperskie wg KSR 8 – NAGRANIE

Kursy księgowości – Krajowe Standardy Rachunkowości

Termin: 28/01/2020

 • szkolenie online - Akademia KSR: Umowy deweloperskie wg KSR 8 – NAGRANIE

Międzynarodowe standardy rachunkowości

Szkolenie z rachunkowości

Termin: 13-14/06/2020 r.

 • szkolenie - Międzynarodowe standardy rachunkowości

Przychody w rachunkowości i podatkach

Szkolenie z rachunkowości

Termin: 10-11/12/2019

 • szkolenie - Przychody w rachunkowości i podatkach

Kontrakty długoterminowe-aspekty bilansowe i podatkowe

Szkolenie z rachunkowości

Termin: 05-06/12/2019

 • szkolenie - Kontrakty długoterminowe-aspekty bilansowe i podatkowe

Odpowiedzialność głównego księgowego w firmie – prawa i obowiązki

Szkolenie dla głównych księgowych

Termin: 04/12/2019

 • szkolenie - Odpowiedzialność głównego księgowego w firmie – prawa i obowiązki

Środki trwałe w prawie podatkowym i bilansowym

Kurs dla księgowych

 

Termin: 20/12/2019

 • szkolenie - Środki trwałe w prawie podatkowym i bilansowym

Zapasy w rachunkowości i podatkach dochodowych

Szkolenia z rachunkowości

Termin: 02-03/12/2019

 • szkolenie - Zapasy w rachunkowości i podatkach dochodowych
50000+
godzin zajęć
18000+
wystawionych zaświadczeń
20 lat
doświadczenia

Copyright © 2020 Centrum Edukacji Ekspert CEE. Wszelkie prawa zastrzeżone

Kurs księgowości, Szkolenia podatkowe

realizacja: estinet.pl