Szkolenia księgowość

Kontrakty długoterminowe – aspekty bilansowe i podatkowe

kontrakty długoterminowe szkolenie

Termin: 26/01/2023 - 27/01/2023

 • szkolenie - Kontrakty długoterminowe – aspekty bilansowe i podatkowe
 • szkolenie online - Kontrakty długoterminowe – aspekty bilansowe i podatkowe

Środki trwałe i ich amortyzacja – wprowadź zmiany w 2023 r.

środki trwałe i ich amortyzacja

Termin: 06/03/2023

 • szkolenie - Środki trwałe i ich amortyzacja – wprowadź zmiany w 2023 r.
 • szkolenie online - Środki trwałe i ich amortyzacja – wprowadź zmiany w 2023 r.

Podatek odroczony-wartość księgowa i podatkowa aktywów oraz pasywów

Szkolenie podatek odroczony

Termin: 08/02/2023 - 09/02/2023

 • szkolenie - Podatek odroczony-wartość księgowa i podatkowa aktywów oraz pasywów
 • szkolenie online - Podatek odroczony-wartość księgowa i podatkowa aktywów oraz pasywów

Nowy KSR 15 – przychody ze sprzedaży

Nowy KSR 15 w praktycznym ujęciu

Termin: 01/03/2023

 • szkolenie - Nowy KSR 15 – przychody ze sprzedaży
 • szkolenie online - Nowy KSR 15 – przychody ze sprzedaży

Rachunek przepływów pieniężnych (Cash Flow) wg ustawy i MSSF

Szkolenie z rachunkowości

Termin: 07/03/2023 - 08/03/2023

 • szkolenie - Rachunek przepływów pieniężnych (Cash Flow) wg ustawy i MSSF
 • szkolenie online - Rachunek przepływów pieniężnych (Cash Flow) wg ustawy i MSSF

Rozliczanie umów deweloperskich – ujęcie księgowe i podatkowe

Regulacje rachunkowe i podatkowe dla branży deweloperskiej.

Termin: 15/03/2023

 • szkolenie - Rozliczanie umów deweloperskich – ujęcie księgowe i podatkowe
 • szkolenie online - Rozliczanie umów deweloperskich – ujęcie księgowe i podatkowe

Międzynarodowe Standardy Rachunkowości i Sprawozdawczości Finansowej (MSR, MSSF)

Wybierz ten moduł który Ciebie interesuje – 8 rozdzielnych modułów lub skorzystaj z rabatu i zapisz się na całość.

Termin: 13/04/2023

 • szkolenie online - Międzynarodowe Standardy Rachunkowości i Sprawozdawczości Finansowej (MSR, MSSF)

MSR 16- Środki trwałe, KIMSF 1, MSR 20 i MSR 23

Międzynarodowe Standardy Rachunkowości

Termin: 13/04/2023

 • szkolenie online - MSR 16- Środki trwałe, KIMSF 1, MSR 20 i MSR 23

MSR 12 – Zasady ustalania podatku odroczonego

Międzynarodowe Standardy Rachunkowości

Termin: 11/05/2023

 • szkolenie online - MSR 12 – Zasady ustalania podatku odroczonego

MSSF 16 – Kwalifikacja umów leasingowych

Międzynarodowe Standardy Rachunkowości

Termin: 18/05/2023

 • szkolenie online - MSSF 16 – Kwalifikacja umów leasingowych

MSR 21- Różnice kursowe, MSSF 15 – przychody

Międzynarodowe Standardy Rachunkowości

Termin: 25/05/2023

 • szkolenie online - MSR 21- Różnice kursowe, MSSF 15 – przychody

MSR 36 – Utrata wartości aktywów 

Międzynarodowe Standardy Rachunkowości

Termin: 01/06/2022

 • szkolenie online - MSR 36 – Utrata wartości aktywów 

MSR 2 – Zapasy

Międzynarodowe Standardy Rachunkowości

Termin: 15/06/2023

 • szkolenie online - MSR 2 – Zapasy

Prawo dla głównego księgowego i kierownika biura rachunkowego

Szkolenie dla głównych księgowych

Termin: 23/04/2023

 • szkolenie - Prawo dla głównego księgowego i kierownika biura rachunkowego
 • szkolenie online - Prawo dla głównego księgowego i kierownika biura rachunkowego

Krajowe Standardy Rachunkowości

Kursy księgowości – Krajowe Standardy Rachunkowości

Termin: 12/09/2023 - 25/10/2023

 • szkolenie online - Krajowe Standardy Rachunkowości

Zapasy w rachunkowości i podatkach dochodowych

Szkolenia z rachunkowości

Termin: luty 2023

 • szkolenie - Zapasy w rachunkowości i podatkach dochodowych
 • szkolenie online - Zapasy w rachunkowości i podatkach dochodowych

Przychody w rachunkowości i podatkach

Szkolenie z rachunkowości

Termin: luty 2023

 • szkolenie - Przychody w rachunkowości i podatkach
 • szkolenie online - Przychody w rachunkowości i podatkach

Środki trwałe w prawie podatkowym i bilansowym

Kurs dla księgowych

 

Termin: marzec 2023

 • szkolenie - Środki trwałe w prawie podatkowym i bilansowym
 • szkolenie online - Środki trwałe w prawie podatkowym i bilansowym
50000+
godzin zajęć
18000+
wystawionych zaświadczeń
20 lat
doświadczenia

Copyright © 2023 Centrum Edukacji Ekspert CEE. Wszelkie prawa zastrzeżone

Kurs księgowości, Szkolenia podatkowe