Szkolenia księgowość

Międzynarodowe Standardy Rachunkowości i Sprawozdawczości Finansowej (MSR, MSSF)

Wybierz ten moduł który Ciebie interesuje – 8 rozdzielnych modułów lub skorzystaj z rabatu i zapisz się na całość.

Termin: 12/10/2023 - 07/12/2023

 • szkolenie online - Międzynarodowe Standardy Rachunkowości i Sprawozdawczości Finansowej (MSR, MSSF)

Rozliczanie umów deweloperskich – ujęcie księgowe i podatkowe

Regulacje rachunkowe i podatkowe dla branży deweloperskiej.

Termin: 26/10/2023

 • szkolenie - Rozliczanie umów deweloperskich – ujęcie księgowe i podatkowe
 • szkolenie online - Rozliczanie umów deweloperskich – ujęcie księgowe i podatkowe

Podatek odroczony-wartość księgowa i podatkowa aktywów oraz pasywów

Szkolenie podatek odroczony

Termin: 26/10/2023 - 27/10/2023

Termin: 18/01/2024 - 19/01/2024

 • szkolenie - Podatek odroczony-wartość księgowa i podatkowa aktywów oraz pasywów
 • szkolenie online - Podatek odroczony-wartość księgowa i podatkowa aktywów oraz pasywów

Rachunek przepływów pieniężnych (Cash Flow) wg ustawy i MSSF

Szkolenie z rachunkowości

Termin: 16/11/2023 - 17/11/2023

 • szkolenie - Rachunek przepływów pieniężnych (Cash Flow) wg ustawy i MSSF
 • szkolenie online - Rachunek przepływów pieniężnych (Cash Flow) wg ustawy i MSSF

Krajowe Standardy Rachunkowości

Kursy księgowości – Krajowe Standardy Rachunkowości

Termin: 08/11/2023 - 31/01/2024

 • szkolenie online - Krajowe Standardy Rachunkowości

Bilans 2023 – Bilansowe i podatkowe zamknięcie roku

Zamkniecie roku 2022

Termin: 07/12/2023 - 08/12/2023

 • szkolenie online - Bilans 2023 – Bilansowe i podatkowe zamknięcie roku

MSR 16- Środki trwałe, KIMSF 1, MSR 20 i MSR 23

Międzynarodowe Standardy Rachunkowości

Termin: 12/10/2023

 • szkolenie online - MSR 16- Środki trwałe, KIMSF 1, MSR 20 i MSR 23

MSR 40 – klasyfikacja nieruchomości, MSR 38 – ujmowanie aktywów niematerialnych

Międzynarodowe Standardy Rachunkowości

Termin: 19/10/2023

 • szkolenie online - MSR 40 – klasyfikacja nieruchomości, MSR 38 – ujmowanie aktywów niematerialnych

MSSF 16 – Kwalifikacja umów leasingowych

Międzynarodowe Standardy Rachunkowości

Termin: 26/10/2023

 • szkolenie online - MSSF 16 – Kwalifikacja umów leasingowych

MSR 12 – Zasady ustalania podatku odroczonego

Międzynarodowe Standardy Rachunkowości

Termin: 09/11/2023

 • szkolenie online - MSR 12 – Zasady ustalania podatku odroczonego

MSR 21- Różnice kursowe, MSSF 15 – przychody

Międzynarodowe Standardy Rachunkowości

Termin: 16/11/2023

 • szkolenie online - MSR 21- Różnice kursowe, MSSF 15 – przychody

MSR 36 – Utrata wartości aktywów 

Międzynarodowe Standardy Rachunkowości

Termin: 23/11/2023

 • szkolenie online - MSR 36 – Utrata wartości aktywów 

MSR 2 – Zapasy

Międzynarodowe Standardy Rachunkowości

Termin: 30/11/2023

 • szkolenie online - MSR 2 – Zapasy

Przychody w rachunkowości i podatkach

Szkolenie z rachunkowości

Termin: wrzesień 2023

 • szkolenie - Przychody w rachunkowości i podatkach
 • szkolenie online - Przychody w rachunkowości i podatkach

Środki trwałe w prawie podatkowym i bilansowym

Kurs dla księgowych

 

Termin: wrzesień 2023

 • szkolenie - Środki trwałe w prawie podatkowym i bilansowym
 • szkolenie online - Środki trwałe w prawie podatkowym i bilansowym

Zapasy w rachunkowości i podatkach dochodowych

Szkolenia z rachunkowości

Termin: październik 2023

 • szkolenie - Zapasy w rachunkowości i podatkach dochodowych
 • szkolenie online - Zapasy w rachunkowości i podatkach dochodowych

Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe wg KSR 6, stanowisko KSR w sprawie rozrachunków

Kursy księgowości – Krajowe Standardy Rachunkowości

Termin: 08/11/2023

 • szkolenie online - Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe wg KSR 6, stanowisko KSR w sprawie rozrachunków

Podatek odroczony wg KSR 2

Kursy księgowości – Krajowe Standardy Rachunkowości

Termin: 29/11/2023

 • szkolenie online - Podatek odroczony wg KSR 2

Sprawozdanie z działalności wg KSR 9, zdarzenie po dniu bilansowym KSR 7

Kursy księgowości – Krajowe Standardy Rachunkowości

Termin: 10/01/2024

 • szkolenie online - Sprawozdanie z działalności wg KSR 9, zdarzenie po dniu bilansowym KSR 7

Nowy KSR 15 – przychody ze sprzedaży, kontrakty długoterminowe wg KSR 3

Kursy księgowości – Krajowe Standardy Rachunkowości

Termin: 17/01/2024

 • szkolenie - Nowy KSR 15 – przychody ze sprzedaży, kontrakty długoterminowe wg KSR 3
 • szkolenie online - Nowy KSR 15 – przychody ze sprzedaży, kontrakty długoterminowe wg KSR 3

Nowy KSR 13 Koszt wytworzenia, umowy deweloperskie KSR 8

Kursy księgowości – Krajowe Standardy Rachunkowości

Termin: 24/01/2024

 • szkolenie online - Nowy KSR 13 Koszt wytworzenia, umowy deweloperskie KSR 8

Środki trwałe wg KSR 11, leasing wg KSR 5

Kursy księgowości – Krajowe Standardy Rachunkowości

Termin: 31/01/2024

 • szkolenie online - Środki trwałe wg KSR 11, leasing wg KSR 5

Środki trwałe i ich amortyzacja – wprowadź zmiany

środki trwałe i ich amortyzacja

Termin: 16/01/2024

 • szkolenie - Środki trwałe i ich amortyzacja – wprowadź zmiany
 • szkolenie online - Środki trwałe i ich amortyzacja – wprowadź zmiany

Kontrakty długoterminowe – aspekty bilansowe i podatkowe

kontrakty długoterminowe szkolenie

Termin: listopad 2023

 • szkolenie - Kontrakty długoterminowe – aspekty bilansowe i podatkowe
 • szkolenie online - Kontrakty długoterminowe – aspekty bilansowe i podatkowe

Prawo dla głównego księgowego i kierownika biura rachunkowego

Szkolenie dla głównych księgowych

Termin: 03/12/2023

 • szkolenie - Prawo dla głównego księgowego i kierownika biura rachunkowego
 • szkolenie online - Prawo dla głównego księgowego i kierownika biura rachunkowego
50000+
godzin zajęć
18000+
wystawionych zaświadczeń
20 lat
doświadczenia

Copyright © 2023 Centrum Edukacji Ekspert CEE. Wszelkie prawa zastrzeżone

Kurs księgowości, Szkolenia podatkowe