Szkolenia dla firm na zamówienie

Szkolenia dla firm na zamówienie

Centrum Edukacji Ekspert realizuje szkolenia na indywidualne zlecenie firm.

Zaletą tego rodzaju szkoleń proponowanych przez CEE jest:

  • indywidualnie opracowany program, dostosowany do potrzeb klienta
  • przygotowanie autorskich materiałów szkoleniowych, często w oparciu o dane firmy zamawiającej
  • opracowanie na życzenie, pre i post testu w celu zbadania poziomu przyrostu wiedzy i wyrównania luk kompetencyjnych w wiedzy z danego obszaru
  • na życzenie klienta po zrealizowaniu usługi szkoleniowej, przygotujemy ewaluację szkolenia adekwatną do tematyki szkolenia
  • dostosowanie czasu i miejsca szkolenia do indywidualnych wymagań 

Realizujemy również inne niż wymienione kursy zgodnie z zapotrzebowaniem klienta.

50000+
godzin zajęć
18000+
wystawionych zaświadczeń
20 lat
doświadczenia

Copyright © 2024 Centrum Edukacji Ekspert CEE. Wszelkie prawa zastrzeżone

Kurs księgowości, Szkolenia podatkowe