Szkolenia dla biegłych rewidentów i dla firm audytorskich

Szkolenia dla biegłych rewidentów i dla firm audytorskich

Szkolenia wewnętrzne dla firm audytorskich

Różnice między MSR i PSR

Szkolenie dla firm audytorskich

Termin: do uzgodnienia

  • szkolenie - Różnice między MSR i PSR
  • szkolenie online - Różnice między MSR i PSR

Rola kontroli wewnętrznej w procesie badania

Szkolenie dla firm audytorskich i biegłych rewidentów

Termin: do uzgodnienia

  • szkolenie - Rola kontroli wewnętrznej w procesie badania
  • szkolenie online - Rola kontroli wewnętrznej w procesie badania

MSB 300 – planowanie badania i MSB 315 – szacowanie ryzyka, etyka

Szkolenie dla firm audytorskich i biegłych rewidentów

Termin: do ustalenia

  • szkolenie - MSB 300 – planowanie badania i MSB 315 – szacowanie ryzyka, etyka
  • szkolenie online - MSB 300 – planowanie badania i MSB 315 – szacowanie ryzyka, etyka

Zapasy i wybrane zagadnienia KSB

szkolenie dla firm audytorskich i biegłych rewidentów

Termin: do ustalenia

  • szkolenie - Zapasy i wybrane zagadnienia KSB
  • szkolenie online - Zapasy i wybrane zagadnienia KSB

Szkolenia obligatoryjne dla biegłych rewidentów

Szkolenia obligatoryjne dla biegłych rewidentów w 2023 r. odbędą się w od czerwca do grudnia 2023 r. Tematy szkoleń zostaną opublikowane wkrótce. 

Organizatorem szkoleń obligatoryjnych dla biegłych rewidentów jest Ecovis Poland Audit, Tax & Accounting Sp. z o.o. Centrum Edukacji Ekspert zapewnia wsparcie techniczne. 

Ecovis Poland to doświadczony organizator szkoleń dla biegłych rewidentów oraz niezawodny partner dostarczający kompleksowe rozwiązania z zakresu audytu, księgowości, doradztwa podatkowego oraz kadr i płac. Działa w Polsce od 1995 roku. W 1996 roku uzyskał uprawnienia do badania sprawozdań finansowych nadane przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów (nr 1253). Zespół liczy ponad 100 specjalistów, w tym: biegli rewidenci, doradcy podatkowi i prawni, oraz wykwalifikowana specjaliści w zakresie księgowości, finansów i kadr. Swoje działania opiera na sprawdzonych procedurach potwierdzonych certyfikatem ISO 9001:2015. Laureat programów Solidna Firma, Etyczna Firma, Gazele Biznesu. Obecnie Firma znajduje się w pierwszej 30 najlepszych polskich firm audytorskich oraz podatkowych w Polsce.

Szkolenia obligatoryjne dla biegłych rewidentów – podstawa prawna

Obowiązek podnoszenia kwalifikacji zawodowych np. poprzez obligatoryjne szkolenia dla biegłych rewidentów wynika z ustawy z dnia 2 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich i nadzorze publicznym.  Obligatoryjne doskonalenie zawodowe (ODZ) ma na celu podnoszenie wiedzy lub doskonalenie umiejętności, które są związane z wykonywaniem zawodu biegłego rewidenta, szczególnie w zakresie rewizji finansowej czy rachunkowości.

Cel i forma obligatoryjnego doskonalenia zawodowego

Celem obligatoryjnego doskonalenia zawodowego jest doskonalenie kompetencji zawodowych biegłych rewidentów niezbędnych do świadczenia wysokiej jakości usług klientom oraz pracodawcom. Stały rozwój i doskonalenie biegłego rewidenta przekłada się na wzrost zaufania publicznego do zawodu.

Obligatoryjne doskonalenie zawodowe obejmuje:

  • szkolenia obligatoryjne dla biegłych rewidentów oraz
  • samokształcenie.

Szkolenia mogą być przeprowadzane przez Polską Izbę Biegłych Rewidentów lub uprawnione jednostki zakwalifikowane przez PIBR.

Szkolenia obligatoryjne powinny zagwarantować biegłym rewidentom utrzymanie umiejętności i kompetencji, które nabyli podczas postępowania kwalifikacyjnego na biegłego, a także umożliwić im rozwijanie nowych umiejętności potrzebnych do wykonywania  zawodu na skutek ciągłych zmian, które zachodzą w otoczeniu biznesowym i prawnym.

Szkolenia obligatoryjne dla biegłych rewidentów online

Szkolenia obligatoryjne dla biegłych rewidentów w 2022 r. można odbywać w formie zdalnej – transmisji online. Szkolenia w formie transmisji online cieszą się w ostatnim czasie bardzo dużym zainteresowaniem wśród uczestników. Dzięki wyspecjalizowanej platformie szkoleniowej szkolenia obligatoryjne dla biegłych transmitowane online w niczym nie ujmują tym które prowadzone są stacjonarnie.

Aby zapewnić dobrą jakość przekazu, szkolenia obligatoryjne w Centrum Edukacji Ekspert prowadzone są w oparciu o wirtualną tablicę, która umożliwia rozpisywanie zadań tak jak na tradycyjnej tablicy. Uczestnicy kontaktują się z prowadzącym głosowo oraz za pomocą czatu. Logowanie na szkolenie odbywa się poprzez link wysłany w zaproszeniu. Wszystkie wątpliwości techniczne dotyczące połączenia rozwiązuje moderator, który jest obecny podczas całego szkolenia.

Sprawdź jak wyglądają nasze szkolenia online.

50000+
godzin zajęć
18000+
wystawionych zaświadczeń
20 lat
doświadczenia

Copyright © 2023 Centrum Edukacji Ekspert CEE. Wszelkie prawa zastrzeżone

Kurs księgowości, Szkolenia podatkowe