Szkolenia obligatoryjne dla biegłych rewidentów i dla firm audytorskich

Szkolenia obligatoryjne dla biegłych rewidentów i dla firm audytorskich

Nowe terminy pojawią się w 2024 r.

Centrum Edukacji Ekspert współpracuje z  Ecovis Poland Audit, Tax & Accounting Sp. z o.o, który jest organizatorem szkoleń obligatoryjnych dla biegłych rewidentów.  Zgłoszenie na szkolenie następuje poprzez przekierowanie na stronę Ecovis Poland. 

 

Ecovis Poland to doświadczony organizator szkoleń dla biegłych rewidentów oraz niezawodny partner dostarczający kompleksowe rozwiązania z zakresu audytu, księgowości, doradztwa podatkowego oraz kadr i płac. Działa w Polsce od 1995 roku. W 1996 roku uzyskał uprawnienia do badania sprawozdań finansowych nadane przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów (nr 1253). Zespół liczy ponad 100 specjalistów, w tym: biegli rewidenci, doradcy podatkowi i prawni, oraz wykwalifikowana specjaliści w zakresie księgowości, finansów i kadr. Swoje działania opiera na sprawdzonych procedurach potwierdzonych certyfikatem ISO 9001:2015. Laureat programów Solidna Firma, Etyczna Firma, Gazele Biznesu. Obecnie Firma znajduje się w pierwszej 30 najlepszych polskich firm audytorskich oraz podatkowych w Polsce.

Szkolenia obligatoryjne dla biegłych rewidentów – podstawa prawna

Obowiązek podnoszenia kwalifikacji zawodowych np. poprzez obligatoryjne szkolenia dla biegłych rewidentów wynika z ustawy z dnia 2 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich i nadzorze publicznym.  Obligatoryjne doskonalenie zawodowe (ODZ) ma na celu podnoszenie wiedzy lub doskonalenie umiejętności, które są związane z wykonywaniem zawodu biegłego rewidenta, szczególnie w zakresie rewizji finansowej czy rachunkowości.

Cel i forma obligatoryjnego doskonalenia zawodowego

Celem obligatoryjnego doskonalenia zawodowego jest doskonalenie kompetencji zawodowych biegłych rewidentów niezbędnych do świadczenia wysokiej jakości usług klientom oraz pracodawcom. Stały rozwój i doskonalenie biegłego rewidenta przekłada się na wzrost zaufania publicznego do zawodu.

Obligatoryjne doskonalenie zawodowe obejmuje:

  • szkolenia obligatoryjne dla biegłych rewidentów oraz
  • samokształcenie.

Szkolenia mogą być przeprowadzane przez Polską Izbę Biegłych Rewidentów lub uprawnione jednostki zakwalifikowane przez PIBR.

Szkolenia obligatoryjne powinny zagwarantować biegłym rewidentom utrzymanie umiejętności i kompetencji, które nabyli podczas postępowania kwalifikacyjnego na biegłego, a także umożliwić im rozwijanie nowych umiejętności potrzebnych do wykonywania  zawodu na skutek ciągłych zmian, które zachodzą w otoczeniu biznesowym i prawnym.

Szkolenia obligatoryjne dla biegłych rewidentów online

Szkolenia obligatoryjne dla biegłych rewidentów w 2022 r. można odbywać w formie zdalnej – transmisji online. Szkolenia w formie transmisji online cieszą się w ostatnim czasie bardzo dużym zainteresowaniem wśród uczestników. Dzięki wyspecjalizowanej platformie szkoleniowej szkolenia obligatoryjne dla biegłych transmitowane online w niczym nie ujmują tym które prowadzone są stacjonarnie.

Aby zapewnić dobrą jakość przekazu, szkolenia obligatoryjne w Centrum Edukacji Ekspert prowadzone są w oparciu o wirtualną tablicę, która umożliwia rozpisywanie zadań tak jak na tradycyjnej tablicy. Uczestnicy kontaktują się z prowadzącym głosowo oraz za pomocą czatu. Logowanie na szkolenie odbywa się poprzez link wysłany w zaproszeniu. Wszystkie wątpliwości techniczne dotyczące połączenia rozwiązuje moderator, który jest obecny podczas całego szkolenia.

Sprawdź jak wyglądają nasze szkolenia online.

50000+
godzin zajęć
18000+
wystawionych zaświadczeń
20 lat
doświadczenia

Copyright © 2024 Centrum Edukacji Ekspert CEE. Wszelkie prawa zastrzeżone

Kurs księgowości, Szkolenia podatkowe