Szkolenia obligatoryjne dla biegłych rewidentów

Szkolenia obligatoryjne dla biegłych rewidentów

Aktualizacja krajowego i międzynarodowego prawa bilansowego

Szkolenia obligatoryjne dla biegłych rewidentów 2020

Termin: 22/10/2020

  • szkolenie online - Aktualizacja krajowego i międzynarodowego prawa bilansowego

Zmiany regulacji w zakresie rewizji finansowej

Szkolenia obligatoryjne dla biegłych rewidentów 2020.

Termin: 23/10/2020

  • szkolenie online - Zmiany regulacji w zakresie rewizji finansowej

Wykorzystanie procedur analitycznych w badaniu sprawozdań finansowych

Szkolenia obligatoryjne dla biegłych rewidentów 2020

Termin: 09/11/2020 - 10/11/2020

  • szkolenie online - Wykorzystanie procedur analitycznych w badaniu sprawozdań finansowych

Wpływ ryzyka zniekształcenia sprawozdania finansowego drogą oszustwa

Szkolenia obligatoryjne dla biegłego rewidenta 2020

Termin: 11/12/2020

  • szkolenie online - Wpływ ryzyka zniekształcenia sprawozdania finansowego drogą oszustwa

Instrumenty finansowe w polskich i międzynarodowych standardach rachunkowości

Szkolenia obligatoryjne dla biegłych rewidentów 2020

Termin: 16/11/2020 - 17/11/2020

  • szkolenie online - Instrumenty finansowe w polskich i międzynarodowych standardach rachunkowości

Szkolenia obligatoryjne dla biegłych rewidentów prowadzimy we współpracy z Ecovis System Rewident Sp. z o.o.

Ecovis System Rewident Sp. z o.o. to doświadczony organizator szkoleń dla biegłych rewidentów oraz niezawodny partner dostarczający kompleksowe rozwiązania z zakresu audytu, księgowości, doradztwa podatkowego oraz kadr i płac. Działa w Polsce od 1995 roku. W 1996 roku uzyskał uprawnienia do badania sprawozdań finansowych nadane przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów (nr 1253). Zespół liczy ponad 100 specjalistów, w tym: biegli rewidenci, doradcy podatkowi i prawni, oraz wykwalifikowana specjaliści w zakresie księgowości, finansów i kadr. Swoje działania opiera na sprawdzonych procedurach potwierdzonych certyfikatem ISO 9001:2015. Laureat programów Solidna Firma 2019, Etyczna Firma 2018, Gazele Biznesu 2019. Obecnie Firma zajmuje 28 miejsce w rankingu najlepszych polskich firm audytorskich organizowanym przez „Rzeczpospolitą” oraz 28 pozycję w rankingu firm doradztwa podatkowego w Polsce, organizowanym przez Gazetę Prawną.

Ecovis

 

Szkolenia obligatoryjne dla biegłych rewidentów – podstawa prawna

Obowiązek podnoszenia kwalifikacji zawodowych np. poprzez obligatoryjne szkolenia dla biegłych rewidentów wynika z ustawy z dnia 2 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich i nadzorze publicznym.  Obligatoryjne doskonalenie zawodowe (ODZ) ma na celu ma na celu podnoszenie wiedzy lub doskonalenie umiejętności, które są związane z wykonywaniem zawodu biegłego rewidenta, szczególnie w zakresie rewizji finansowej czy rachunkowości.

Cel i forma obligatoryjnego doskonalenia zawodowego

Celem obligatoryjnego doskonalenia zawodowego jest doskonalenie kompetencji zawodowych biegłych rewidentów niezbędnych do świadczenia wysokiej jakości usług klientom oraz pracodawcom. Stały rozwój i doskonalenie biegłego rewidenta przekłada się na zaufania publicznego do zawodu.

Obligatoryjne doskonalenie zawodowe obejmuje:

  • szkolenia obligatoryjne dla biegłych rewidentów oraz
  • samokształcenie.

Szkolenia mogą być przeprowadzane przez uprawnione jednostki zakwalifikowane przez PIBR lub przez Polską Izbę Biegłych Rewidentów.

Szkolenia obligatoryjne powinny zagwarantować biegłym rewidentom utrzymanie umiejętności i kompetencji, które nabyli podczas postępowania kwalifikacyjnego na biegłego, a także umożliwić im rozwijanie nowych umiejętności potrzebnych do wykonywania  zawodu na skutek ciągłych zmian, które zachodzą w otoczeniu biznesowym i prawnym.

Szkolenia obligatoryjne dla biegłych rewidentów online

Szkolenia obligatoryjne dla biegłych rewidentów w 2020 r. można odbywać formie zdalnej – transmisji online. Szkolenia w formie transmisji online cieszą się w ostatnim czasie bardzo dużym zainteresowaniem wśród uczestników. Dzięki wyspecjalizowanej platformie szkoleniowej szkolenia obligatoryjne dla biegłych transmitowane online w niczym nie ujmują tym które prowadzone są stacjonarnie.

Aby zapewnić dobrą jakość przekazu, szkolenia obligatoryjne w Centrum Edukacji Ekspert prowadzone są w oparciu o wirtualną tablicę, która umożliwia rozpisywanie zadań tak jak na tradycyjnej tablicy. Uczestnicy kontaktują się z prowadzącym za pomocą czatu. Logowanie na szkolenie odbywa się poprzez link wysłany w zaproszeniu. Wszystkie wątpliwości techniczne dotyczące połączenia rozwiązuje moderator, który jest obecny podczas całego szkolenia.

Sprawdź jak wyglądają nasze szkolenia online.

50000+
godzin zajęć
18000+
wystawionych zaświadczeń
20 lat
doświadczenia

Copyright © 2020 Centrum Edukacji Ekspert CEE. Wszelkie prawa zastrzeżone

Kurs księgowości, Szkolenia podatkowe

realizacja: estinet.pl