Regulamin newslettera

1.     Newsletter jest bezpłatną usługą, polegającą na informowaniu Użytkowników o promocjach, 
        konkursach, wydarzeniach, najnowszej ofercie szkoleń, poprzez okresowe wysyłanie treści 
        drogą elektroniczną w postaci listu  elektronicznego.
2.     Zarejestrowanie się w Bazie przez Użytkownika stanowi wyrażenie przez Użytkownika zgodę
​  na otrzymywanie bezpłatnego newslettera.

3.Na mocy przepisów wynikających  z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i

 Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej zwane: „RODO”) informujemy, że:

a. Administratorem Twoich danych zgodnie z art. 4 pkt. 7 RODO będzie  Centrum Edukacji Ekspert Andrzej Rzucidło  , z siedzibą w Warszawie, adres: 02-548  Warszawa, ul. Grażyny 15 lok., tel.: 22 831 08 30  e-mail: poczta@cee.com.pl

2. Twoje dane będą przetwarzane w celu:

a)​  marketingu i promocji produktów i usług własnych  (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) oraz f) „RODO”),​

3. Odbiorcami Twoich danych osobowych w związku z realizacją celów wskazanych w punkcie 2 mogą być:

a) osoby upoważnione przez Administratora – pracownicy oraz współpracownicy

b) podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych (podmioty przetwarzające) na podstawie zawartych umów

c) Centrum Edukacji Ekspert Elżbieta Rzucidło  , z siedzibą w Warszawie, adres: 02-548  Warszawa, ul. Grażyny 15

4. Przysługują Ci następujące prawa:

a) prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 „RODO”,

b) prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 „RODO”,

c) prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 „RODO”,

d )prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 „RODO”,

e) prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 „RODO”.

5. Przysługuje Ci prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wydanej uprzednio zgody na przetwarzanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) „RODO”.

6. Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – o ile uznasz, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się z naruszeniem przepisów „RODO”.

Wyrażenie przez Ciebie  zgody na otrzymywanie newslettera jest dobrowolne, uzyskanie zgody umożliwi Administratorowi na przesyłanie Ci informacji o aktualnych ofertach kursów, szkoleniach powtarzających , bezpłatnych zajęciach pilotażowych oraz aktualizacji materiałów szkoleniowych  i promocjach dotyczących  usług Centrum Edukacji Ekspert.

7.     Centrum Edukacji Ekspert nie przekazuje powierzonych mu adresów poczty elektronicznej osobom trzecim.
8.     Użytkownik w każdym momencie ma prawo zrezygnować z usługi newslettera. Subskrypcję 
        można anulować, klikając na link "wypisz się" znajdujący się na dole strony inetrnetowej.
9.     Usunięcie konta pocztowego Użytkownika z bazy adresowej następuje natychmiastowo i 
        sygnalizowane jest komunikatem potwierdzającym operację.
10.     Centrum Edukacji Ekspert zastrzega sobie prawo do:
        a. wysyłania za pośrednictwem newslettera reklam oraz informacji handlowych na konto 
            e-mail Użytkownika,
        b. zmian w regulaminie bez konieczności informowania użytkowników
        c. całkowitego zaprzestania świadczenia usługi w ramach newslettera po uprzednim 
            powiadomieniu jego użytkowników, bez podania przyczyny.
        d. usunięcia konta, którego użytkownik naruszył niniejszy Regulamin lub obowiązujące 
            prawo, albo też podejmuje działania ingerujące w korzystanie z usługi przez innych 
            użytkowników.

 

 

Kontakt:

Centrum Edukacji Ekspert
ul. Grażyny 15, lok 107
02-548 Warszawa
tel: 22 831-08-30
e-mail: poczta@cee.com.pl

Centrum Edukacji Ekspert