Regulamin newslettera

Regulamin newslettera

1. Newsletter jest bezpłatną usługą, polegającą na informowaniu Użytkowników o promocjach, konkursach, wydarzeniach, najnowszej ofercie szkoleń, poprzez okresowe wysyłanie treści drogą elektroniczną w postaci listu elektronicznego.

2. Pozostawienie adresu e-mail przez Użytkownika stanowi wyrażenie zgody​  na otrzymywanie bezpłatnego newslettera.

3. Na mocy przepisów wynikających  z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej zwane: „RODO”) informujemy, że:

a) Administratorem Twoich danych zgodnie z art. 4 pkt. 7 RODO będzie  Centrum Edukacji Ekspert Andrzej Rzucidło, z siedzibą w Warszawie, adres: 02-548  Warszawa, ul. Grażyny 15 lok. 107, tel.: 22 831 08 30,  e-mail: poczta@cee.com.pl.
b) Twoje dane będą przetwarzane w celu:  marketingu i promocji produktów i usług własnych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) oraz f) „RODO”),
c) Odbiorcami Twoich danych osobowych w związku z realizacją celów wskazanych w punkcie 2 mogą być:

i. osoby upoważnione przez Administratora – pracownicy oraz współpracownicy
ii. podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych (podmioty przetwarzające) na podstawie zawartych umów
iii. Centrum Edukacji Ekspert Elżbieta Rzucidło, z siedzibą w Warszawie, adres: 02-548  Warszawa, ul. Grażyny 15 lok. 107.

d) Przysługują Ci następujące prawa:

i. prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 „RODO”,
ii. prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 „RODO”,
iii. prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 „RODO”,
iv. prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 „RODO”,
v. prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 „RODO”.

e) Przysługuje Ci prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wydanej uprzednio zgody na przetwarzanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) „RODO”.

f). Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – o ile uznasz, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się z naruszeniem przepisów „RODO”.
Wyrażenie przez Ciebie  zgody na otrzymywanie newslettera jest dobrowolne, uzyskanie zgody umożliwi Administratorowi na przesyłanie Ci informacji o aktualnych ofertach kursów, szkoleniach powtarzających , bezpłatnych zajęciach pilotażowych oraz aktualizacji materiałów szkoleniowych  i promocjach dotyczących  usług Centrum Edukacji Ekspert.

Wyrażenie przez Ciebie  zgody na otrzymywanie newslettera jest dobrowolne, uzyskanie zgody umożliwi Administratorowi na przesyłanie Ci informacji o aktualnych ofertach kursów, szkoleniach powtarzających , bezpłatnych zajęciach pilotażowych oraz aktualizacji materiałów szkoleniowych  i promocjach dotyczących  usług Centrum Edukacji Ekspert.

4. Centrum Edukacji Ekspert nie przekazuje powierzonych mu adresów poczty elektronicznej osobom trzecim.

5. Użytkownik w każdym momencie ma prawo zrezygnować z usługi newslettera. Subskrypcję można anulować, klikając na link “wypisz się” znajdujący się w stopce Newslettera.

6. Usunięcie konta pocztowego Użytkownika z bazy adresowej następuje natychmiastowo i sygnalizowane jest komunikatem potwierdzającym operację.

7. Centrum Edukacji Ekspert zastrzega sobie prawo do:

a) wysyłania za pośrednictwem newslettera reklam oraz informacji handlowych na konto e-mail Użytkownika,

b) zmian w regulaminie bez konieczności informowania użytkowników

c) całkowitego zaprzestania świadczenia usługi w ramach newslettera po uprzednim powiadomieniu jego użytkowników, bez podania przyczyny.

d) usunięcia konta, którego użytkownik naruszył niniejszy Regulamin lub obowiązujące prawo, albo też podejmuje działania ingerujące w korzystanie z usługi przez innych użytkowników.

50000+
godzin zajęć
18000+
wystawionych zaświadczeń
20 lat
doświadczenia

Copyright © 2024 Centrum Edukacji Ekspert CEE. Wszelkie prawa zastrzeżone

Kurs księgowości, Szkolenia podatkowe