Szkolenia na zamówienie

Centrum Edukacji Ekspert realizuje szkolenia na indywidualne zlecenie firm. 

Zaletą tego rodzaju szkoleń proponowanych przez CEE jest:

  • indywidualnie opracowany program, dostosowany do potrzeb klienta
  • realizacja kursu w preferowanym przez klienta programie komputerowym np. Excel
  • opracowanie na zyczenie klienta pre i post testu w celu zbadania poziomu przyrostu wiedzy i wyrównia luk kompetencyjnych w wiedzy z danego obszaru
  •  na życzenie klienta po zrealizowaniu usługi szkoleniowej,przygotujemy ewaluację szkolenia adekwatną do tematyki szkolenia
  • przygotowanie autorskich materiałów szkoleniowych, często w oparciu o dane firmy zamawiającej
  • dostosowanie czasu i miejsca szkolenia do wymagań klienta

Realizujemy również inne niż wymienione kursy zgodnie z zapotrzebowaniem klienta.

Kontakt:

Centrum Edukacji Ekspert
ul. Grażyny 15, lok 107
02-548 Warszawa
tel: 22 831-08-30
e-mail: poczta@cee.com.pl

Centrum Edukacji Ekspert