Program szkolenia: Prawo cywilne, prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Program kursu: PRAWO – PRAWO CYWILNE, PRAWO PRACY I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH, PRAWO SPÓŁEK, PRAWO O POSTĘPOWANIU UPADŁOŚCIOWYM I NAPRAWCZYM, PRAWO REGULUJĄCE DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

1. Podstawy prawa
2. Prawo cywilne
3. Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych
4. Prawo spółek
5. Prawo upadłościowe i prawo restrukturyzacyjne
6. Prawo regulujące działalność gospodarczą

Szczegółowy program zajęć: