Program szkolenia: Prawo podatkowe cz.I

Program kursu: PRAWO PODATKOWE (część I)

1. Zagadnienia ogólne.
2. Materialne prawo podatkowe.
3. Formalne prawo podatkowe.
4. Szczegółowe prawo podatkowe:
• Podatek od towarów i usług,
• Podatek akcyzowy,
• Opłata skarbowa, podatek od czynności cywilnoprawnych,
• Podatek od gier.
5. Prawo celne.
6. Prawo karne skarbowe.


Szczegółowy program zajęć: