Podatki

powrót

Rewolucyjne zmiany w podatkach od 2019r. - CIT, PIT i Ordynacja podatkowa

Termin:5.12.2018r.
Liczba godzin:8 godz. lekcyjnych
Prowadzący:dr hab. Marcin Jamroży, prof. SGH, Milena Kaniewska-Środecka
Cena:400 + 23% VAT, - PLN
onlinesala

2019 r. przyniesie szereg rewolucyjnych zmian w podatkach dochodowych. Podatek od wyprowadzki z Polski, nowa 9% stawka CIT dla małych przedsiębiorców, zmiany w podatku u źródła i nowe reguły dotyczące opodatkowania firmowych aut - to tylko niektóre z planowanych zmian. Celem szkolenia jest przygotowanie się do nowości w podatkach.

Termin zajęć:
5.12.2018r.

Zajęcia odbywać się będą w godz. 9.00-15.45

Koszt szkolenia: 440 zł + 23% VAT

Promocja: Przy zgłoszeniu do 31.10.1018r. koszt szkolenia 400 zł + VAT.

400 zł + VAT w przypadku uczestnictwa również w szkoleniu: Zmiany w podatku VAT – obowiązujące i planowane w 2019r., praktyka organów podatkowych w czasach walki z nadużyciami w VAT.

10% rabat przy zgłoszeniu min. 2 osób z firmy.

W przypadku szkoleń Online do ceny należy doliczyć 24 zł+VAT.

Wykładowcy:
dr hab. Marcin Jamroży, prof. SGH – doradca podatkowy i radca prawny, partner w Rödl & Partner, członek Zarządu Polskiego Oddziału Międzynarodowego Stowarzyszenia Podatkowego IFA, członek Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego; doktor nauk ekonomicznych (Uniwersytet Europejski Viadrina), doktor nauk prawnych (UAM w Poznaniu), doktor habilitowany nauk ekonomicznych (SGH). Doświadczony wykładowca; autor i współautor kilkudziesięciu publikacji, w tym książkowych m.in.: „Spółka osobowa prawa handlowego. Aspekty prawno-podatkowe, optymalizacja podatkowa” (Wolters Kluwer, 2012) Dokumentacja podatkowa cen transferowych (ODDK, 2017), „Komentarz do umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania z Niemcami (CH.Beck), „Optymalizacja opodatkowania dochodów przedsiębiorców” (Wolters Kluwer, 2013).
Milena Kaniewska-Środecka: Doradca podatkowy z kilkunastoletnim doświadczeniem w zakresie kompleksowego doradztwa podatkowego. Partner i doradca menedżerów i zespołów podatkowych dużych podatników. Swój warsztat wypracowała w największych międzynarodowych spółkach doradztwa podatkowego i doskonali swoje kompetencje poprzez aktywny udział w praktycznym rozwiązywaniu codziennych wyzwań stojących przed zespołami podatkowymi w biznesie. Doświadczony trener podatkowy i prelegent. Autorka licznych publikacji podatkowych, w tym m.in. książki wydanej przez wydawnictwo C.H. Beck „Zarządzanie ryzykiem cen transferowych” oraz współautorka Komentarza CIT (C.H. Beck).

Uczestnikom zapewniamy:

 •  materiały autorskie przygotowane przez wykładowców
 •  serwis kawowy
 •  zaświadczenie o ukończeniu kursu.

Firma Centrum Edukacji Ekspert wpisana jest do Ewidencji Szkół i Placówek Niepublicznych pod nr 783K. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, po zakończeniu nauki uczestnicy otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu wg wzoru z załącznika Nr 5 do Rozporządzenia.

Program szkolenia:

I. Zmiany w zakresie podatku CIT od 1 stycznia 2019 r.

1. Ceny transferowe i dokumentacja podatkowa.
2. Opodatkowanie niezrealizowanych zysków kapitałowych (Exit Tax).
3. Niższe stawki CIT (mali podatnicy, dochody z kwalifikowanych praw własności intelektualnej).
4. Opodatkowanie u źródła.
5. Użytkowanie samochodów firmowych.
6. Amortyzacja samochodów.
7. Rozliczanie pakietów wierzytelności.
8. Finansowanie działalności ze środków własnych lub od wspólników.
9. Konwersja długu na kapitał.
10. Opodatkowanie obrotu kryptowalutami.
11. Sankcje za unikanie opodatkowania i zmiany w klauzuli generalnej.
12. Raportowanie schematów optymalizacyjnych.
13. Pozostałe zmiany.

II. Zmiany w podatku PIT
1. Exit tax.
2. Wspólne rozliczenie małżonków.
3. Nieruchomości nabyte w spadku i rolne.
4. Ulga mieszkaniowa.
5. Składki nieobowiązkowe.
6. Najem.
7. Inne zmiany.

III. Zmiany w zakresie Ordynacji podatkowej
1. Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania.
2. Dodatkowe zobowiązanie podatkowe.
3. Płatnik.
4. Przedawnienie.
5. Raportowanie schematów podatkowych.
6. Inne zmiany.
7. Zmiany od 2020 r.

*pola wymagane

*
*
*
*
*
*
*
*
i
 *
*
*

Uwaga

 • Po przesłaniu formularza zgłoszeniowego prosimy oczekiwać na zaproszenie wzięcia udziału w kursie.
 • Rezygnację należy składać w formie pisemnej (faksem lub mailem) nie później niż na 7 dni przed rozpoczęciem zajęć. Po upływie tego terminu zobowiązani są Państwo do uiszczenia płatności za udział w kursie /szkoleniu w wysokości 100%. Nieobecność na zajęciach nie zwalnia z konieczności dokonania opłaty.

* Dane niezbędne do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Edukacji Ekspert zgodnie z ustawą z dn. 29.08. 1997r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883). Wiem, że mam pełne prawo do wglądu i zmiany swoich danych, jak też ich usunięcia z bazy.Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji o szkoleniach drogą elektroniczną od Centrum Edukacji Ekspert (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. DZ.U. nr 144 poz. 1204 “O oświadczeniu usług drogą elektroniczną”). W każdym momencie przysługuje mi prawo do odwołania powyższej zgody.
Centrum Edukacji Ekspert Andrzej Rzucidło działa w oparciu o Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18.08.2017 (Dz. U.2017 poz. 1632) w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych i na podst. Prawa Oświatowego (Dz. U. 2017 poz. 59)Podanie dane osobowe są niezbędne do zawarcia i realizacji Umowy - tj. udziału w szkoleniu/kursie. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości zawarcia i realizacji umowy – zamówienia.Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej zwane: „RODO”) informujemy, że:1.Administratorem podanych danych zgodnie z art. 4 pkt. 7 RODO będzie, Centrum Edukacji Ekspert Andrzej Rzucidło z siedzibą w Warszawie przy ul. Grażyny 15 kod pocztowy 02-548 piętro I, el.: 22 831 08 30 , 22 621 18 36 e-mail: poczta@cee.com.pl2. Twoje dane będą przetwarzane w celu:
 • wykonania zawartej umowy tj. uczestnictwa w szkoleniu/kursie (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b „RODO”),
 • wypełnienia prawnie ciążących obowiązków na Administratorze danych w związku z koniecznością przechowywania dowodów księgowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. „RODO” w związku z przepisami podatkowymi),
 • w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f „RODO”),
 • marketingu i promocji produktów i usług własnych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) oraz f) „RODO”),
 • wewnętrznych celów administracyjnych – prowadzenia statystyk, raportowania, badania satysfakcji Klientów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) „RODO”).
3. Odbiorcami Twoich danych osobowych w związku z realizacją usługi mogą być:
 • osoby upoważnione przez Administratora – pracownicy oraz współpracownicy Centrum Edukacji Ekspert Andrzej Rzucidło
 • odbiorcy danych tacy jak: kurierzy, Poczta Polska, banki, kancelarie prawne,
4. Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora:
 • w związku z realizacją zawartej umowy,( kursu, szkolenia ) do czasu jej zakończenia, po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń,
 • w związku z marketingiem produktów i usług oferowanych przez Administratora, do czasu wycofania zgody na takie przetwarzanie.
5. Przysługują Tobie następujące prawa:
 • prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 „RODO”,
 • prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 „RODO”,
 • prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 „RODO”,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 „RODO”,
 • prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 „RODO”.
Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję postanowienia Regulaminu **Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji szkolenia.*Oświadczam, że jestem upoważniony do zaciągnięcia zobowiązania do zapłaty powyższej należności za szkolenie w imieniu Płatnika (nabywcy wskazanego w podanych przeze mnie danych do faktury )Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Edukacji Ekspert Andrzej Rzucidło z siedzibą w Warszawie przy ul. Grażyny 15 kod pocztowy 02-548, w celach marketingowych.Wiem, że zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych przysługuje mi prawo wglądu do swoich danych osobowych, prawo poprawiania danych oraz ich usunięcia.
Kontakt:

Centrum Edukacji Ekspert
ul. Grażyny 15, lok 107
02-548 Warszawa
tel: 22 831-08-30
e-mail: poczta@cee.com.pl

Centrum Edukacji Ekspert