Informacje o szkoleniu: Zmiany w podatkach od 2019r. - CIT, PIT i Ordynacja podatkowa - warsztaty praktyczne.

2019 r. przyniósł szereg rewolucyjnych zmian w podatkach dochodowych. Podatek od wyprowadzki z Polski, nowa 9% stawka CIT dla małych przedsiębiorców, zmiany w podatku u źródła i nowe reguły dotyczące opodatkowania firmowych aut - to tylko niektóre z planowanych zmian. Celem szkolenia jest przygotowanie się do nowości w podatkach. Zmiany będą omawiane w formie studium przypadku.

Zajęcia odbywać się będą w godz. 9.00-15.45

Cena szkolenia

400 zł + 23% VAT za dzień szkolenia - szkolenie na sali szkoleniowej.
424 zł + 23% VAT za dzień szkolenia - szkolenie Online na żywo.

Wykładowcy:
dr hab. Marcin Jamroży, prof. SGH – doradca podatkowy i radca prawny, partner w Rödl & Partner, członek Zarządu Polskiego Oddziału Międzynarodowego Stowarzyszenia Podatkowego IFA, członek Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego; doktor nauk ekonomicznych (Uniwersytet Europejski Viadrina), doktor nauk prawnych (UAM w Poznaniu), doktor habilitowany nauk ekonomicznych (SGH). Doświadczony wykładowca; autor i współautor kilkudziesięciu publikacji, w tym książkowych m.in.: „Spółka osobowa prawa handlowego. Aspekty prawno-podatkowe, optymalizacja podatkowa” (Wolters Kluwer, 2012) Dokumentacja podatkowa cen transferowych (ODDK, 2017), "Komentarz do umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania z Niemcami (CH.Beck), „Optymalizacja opodatkowania dochodów przedsiębiorców” (Wolters Kluwer, 2013).

Stella Brzeszczyńska – doradca podatkowy. Ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Podatkowe Studia Podyplomowe na SGH. Doświadczenie zawodowe zdobywała w Ministerstwie Finansów oraz w spółkach doradztwa podatkowego, obecnie prowadzi własną kancelarię. Jest autorką wielu publikacji prasowych oraz książek z zakresu prawa podatkowego. Jest członkiem kolegium redakcyjnego Monitora Podatkowego. Stale współpracuje z Nieruchomościami C.H.Beck oraz z Administratorem. Od wielu lat prowadzi wykłady z prawa podatkowego dla biegłych rewidentów, księgowych, doradców podatkowych w Centrum Edukacji Ekspert. Współpracuje również jako wykładowca ze Szkołą Główną Handlową.

Uczestnikom zapewniamy:

Firma Centrum Edukacji Ekspert wpisana jest do Ewidencji Szkół i Placówek Niepublicznych pod nr 783K. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, po zakończeniu nauki uczestnicy otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu wg wzoru z załącznika Nr 5 do Rozporządzenia.