Program szkolenia: Zmiany w podatkach od 2019r. - CIT, PIT i Ordynacja podatkowa - warsztaty praktyczne.

Program szkolenia:

I. Zmiany w ustawie Ordynacja Podatkowa

1. Unikanie opodatkowania – nowe zasady.
2. Cofnięcie skutków unikania opodatkowania – nowa instytucja prawna.
3. Dodatkowe zobowiązanie podatkowe – nowa instytucja prawna
- zasady ustalania,
- przedawnienie.
4. Schematy podatkowe – nowe obowiązki w zakresie raportowania o schematach podatkowych wdrażanych u podatnika.
5. Przedsiębiorstwo w spadku 
– następstwo podatkowe,
- wejście w postępowanie toczone wobec zmarłego.
6. Inne zmiany:
- zmiana zakresu interpretacji podatkowych,
- płatnik jako podmiot powiązany z podatnikiem – modyfikacja odpowiedzialności płatnika,
-  skrócenie terminu zwrotu nadpłaty przy e-zeznaniach.

II.  Najważniejsze zmiany w zakresie podatku CIT i PIT  od 1 stycznia 2019 r.

1. Ceny transferowe i dokumentacja podatkowa.
2. Opodatkowanie niezrealizowanych zysków kapitałowych (Exit Tax).
3. Niższe stawki CIT (mali podatnicy, dochody z kwalifikowanych praw własności intelektualnej).
4. Opodatkowanie u źródła.
5. Użytkowanie samochodów firmowych.
6. Amortyzacja samochodów.
7. Rozliczanie pakietów wierzytelności.
8. Finansowanie działalności ze środków własnych lub od wspólników.
9. Konwersja długu na kapitał.
10. Opodatkowanie obrotu kryptowalutami.