Program szkolenia: Zmiany w prawie bilansowym na 2019 r.

Program szkolenia Zmiany w prawie bilansowym na 2019 r.

1. Nowelizacja ustawy o rachunkowości na 2019 r.

2. Aktualizacje Krajowych Standardów Rachunkowości i nowe standardy/stanowiska przyjęte w 2019 r.
3. Zmiany w przepisach o KRS a sprawozdanie finansowe - zasady sporządzania i składania e -sprawozdań za 2018 r po zmianach przepisów

4. Zmiany w podatkach a ewidencja księgowa – na co zwrócić szczególnie uwagę ( m.in. źródła przychodów podatkowych a księgi rachunkowe, odroczony podatek w podziale na źródła).