Ocena wiarygodności kontrahenta na podstawie analizy sprawozdań finansowych

Ocena wiarygodności kontrahenta na podstawie analizy sprawozdań finansowych

Liczba godzin:
godz. lekcyjnych zajęć
Rodzaj szkolenia:
 • szkolenie w sali
 • szkolenie online
Cena:

Termin:

do uzgodnienia

Liczba godzin:

14 godzin lekcyjnych

Wykładowca:

Doktor nauk ekonomicznych, Szkoła Główna Handlowa. Wykładowca przedmiotów: podstawy finansów,
analiza finansowa, finanse przedsiębiorstw, wycena przedsiębiorstw. Dyrektor Instytutu Finansów i
Rachunkowości w Wyższej Szkole Zarządzania w Warszawie (The Polish Open University) oraz wykładowca przedmiotów: zarządzanie finansami, finanse i wycena przedsiębiorstw, rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza. Aktualnie niezależny trener-konsultant zajmujący się szkoleniami i doradztwem gospodarczym w zakresie finansów i wyceny przedsiębiorstw od 1990 roku. Zajmuje się problematyką szeroko rozumianych finansów przedsiębiorstw.

Cena:

do uzgodnienia

1. Cel przedsiębiorstwa i formy działalności gospodarczej

2. Sprawozdania finansowe i statystyczne sporządzane przez przedsiębiorstwa, w zależności od formy prawnej działalności (jakich informacji można żądać od przedsiębiorstw)

3. Wpływ stosowanych metod i zasad rachunkowości na zawartość informacyjną sprawozdań finansowych (co naprawdę mówią a czego nie mówią sprawozdania finansowe)

 • Metody stosowane w rachunkowości
 • Zasady stosowane w prowadzeniu rachunkowościElementy sprawozdania finansowego
 • Podmioty zobowiązane do badania i ogłaszania sprawozdań finansowych

4. Ogólna analiza sprawozdań finansowych

 • Ogólna analiza bilansu
 • Ogólna analiza rachunku zysków i strat
 • Analiza rachunku przepływów pieniężnych (cash flow)
 • Prosty przykład ilustrujący zasady sporządzania sprawozdania z przepływów pieniężnych
 • Noty objaśniające do sprawozdań finansowych

5. Analiza wskaźnikowa i jej ograniczenia

 • Zasady interpretacji wskaźników
 • Źródła informacji umożliwiające tworzenie bazy danych do porównań wskaźników
 • Analiza struktury bilansu
 • Analiza rentowności
 • Analiza płynności
 • Analiza efektywności
 • Analiza poziomu zadłużenia

6. Mechanizm dźwigni operacyjnej i finansowej

 • Model progu rentowności jako ilustracja mechanizmu dźwigni operacyjnej
 • Dźwignia finansowa

7. Analiza metodą Du Ponta

8. Czynniki ograniczające wiarygodność klasycznej analizy wskaźnikowej

9. Analiza z wykorzystaniem wskaźników rynku kapitałowego

10. Całościowa ocena kondycji przedsiębiorstwa na przykładzie spółki giełdowej

Opinie uczestników

50000+
godzin zajęć
18000+
wystawionych zaświadczeń
20 lat
doświadczenia

Copyright © 2024 Centrum Edukacji Ekspert CEE. Wszelkie prawa zastrzeżone

Kurs księgowości, Szkolenia podatkowe