Egzamin na doradcę podatkowego

Egzamin na doradcę podatkowego

Egzamin na Doradcę Podatkowego składa się z dwóch oddzielnych egzaminów.

Część pierwsza – pisemna:

  • obejmuje odpowiedzi na 100 pytań testowych
  • napisanie projektu pisma (wystąpienia) w imieniu klienta do organu podatkowego lub sądu.

Warunkiem przystąpienia do drugiej części egzaminu jest zdanie części pierwszej – pisemnej

Część druga – ustna:
obejmuje odpowiedź przed komisją na wylosowany zestaw 10 pytań

Wszystkie pytania testowe, pisma procesowe i pytania otwarte do egzaminu są opublikowane na stronie Ministerstwa Finansów w zakładce: Co robimy – egzamin na doradcę podatkowego.

Warunkiem przystąpienia do egzaminu państwowego jest wyższe wykształcenie i złożenie w MF odpowiednich dokumentów.

Wszelkie informacje dotyczące egzaminów na doradcę podatkowego są dostępne na stronie Ministerstwa Finansów oraz pod numerem telefonu do Komisji Egzaminacyjnej ds. Doradztwa Podatkowego: tel. (+48 22) 694 52 49, e-mail: komisja.doradztwo@mofnet.gov.pl.

Opinie uczestników naszych kursów sugerują omówienie w pierwszej kolejności zagadnień dotyczących egzaminu pisemnego, który stanowi wstęp do dalszej, trudniejszej ustnej części egzaminu.

Dlatego kurs przygotowujący na egzamin na doradcę podatkowego został podzielony na dwa etapy:

50000+
godzin zajęć
18000+
wystawionych zaświadczeń
20 lat
doświadczenia

Copyright © 2024 Centrum Edukacji Ekspert CEE. Wszelkie prawa zastrzeżone

Kurs księgowości, Szkolenia podatkowe