Proces badania sprawozdań finansowych w aspekcie najczęściej występujących nieprawidłowości

Proces badania sprawozdań finansowych w aspekcie najczęściej występujących nieprawidłowości

Liczba godzin:
8 godz. lekcyjnych zajęć
Prowadzący:
Dr nauk ekon. Biegły Rewident Dorota Mikulska
Rodzaj szkolenia:
  • szkolenie online
Cena:
  • szkolenie online: 400 ,- PLN + 23% VAT
Termin:
27/09/2023

Proces badania sprawozdań finansowych w aspekcie najczęściej występujących nieprawidłowości

Cel zajęć

  • Przypomnienie i usystematyzowanie wiedzy dotyczącej realizacji procesu badania sprawozdań finansowych zgodnie z Krajowymi Standardami Badania (KSB).
  • Utrwalenie wymogów dotyczących realizacji poszczególnych etapów badania zgodnie z KSB.
  • Przedstawienie i omówienie najczęściej występujących nieprawidłowości dotyczących realizacji usługi badania sprawozdań finansowych, w tym nieprawidłowości związanych z akceptacją zlecenia badania, przeprowadzaniem procedur szacowania ryzyka i procedur reakcji na ryzyko, gromadzeniem dowodów badania, komunikacją z jednostką, kontrolą jakości zlecenia badania i sporządzaniem sprawozdania z badania.
  • Zwiększenie umiejętności prawidłowej realizacji usługi badania sprawozdań finansowych zgodnie z wymogami UoBR, KSKJ i KSB, w tym umiejętności prawidłowego dokumentowania wykonanych procedur, gromadzenia dowodów badania oraz formułowania wniosków.

Szkolenie obejmuje 8 godzin obligatoryjnego doskonalenia zawodowego dla biegłych rewidentów w 2023 r. z bloku rewizja finansowa.

Realizowane jest w ramach naszej oferty – Szkolenia obligatoryjne dla biegłych rewidentów.

Termin zajęć

27 września 2023 r. w godz. 9:00-16:15. 

Płatności

Koszt szkolenia:  400 zł + 23% VAT

Forma zajęć

Szkolenie odbędzie się w formie webinaru czyli transmisji online w czasie rzeczywistym.  Jest to forma prowadzenia zajęć, dzięki której na żywo, na jednym ekranie wyświetlany jest wykładowca prowadzący zajęcia, prezentacja oraz czat. Dzięki interaktywnej tablicy, można na żywo obserwować proces rozwiązywania zadań, tak jak na sali wykładowej. W trakcie szkolenia, uczestnicy swoje pytania kierują do wykładowcy werbalnie lub wykorzystują do tego celu czat. Szkolenie prowadzone będzie poprzez platformę do obsługi szkoleń online.

Wykładowca

Dr nauk ekon. Biegły Rewident Dorota Mikulska – ekonomista, biegły rewident, członek Regionalnej Rady RO PIBR w Lublinie, wieloletni wykładowca uczelni wyższych, biegły sądowy, autor licznych publikacji z zakresu rachunkowości i rewizji finansowej, ekspert wydawnictwa Wolters Kluwer SA. Posiada bogate doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych oraz prowadzeniu szkoleń, w tym obligatoryjnych dla biegłych rewidentów. Prowadzi własną kancelarię audytorską

Zapewniamy

• komplet profesjonalnie przygotowanych materiałów szkoleniowych,
• sprawdzian nabytych umiejętności.

Informacje

Centrum Edukacji Ekspert współpracuje z Ecovis Poland w zakresie organizacji szkoleń dla biegłych rewidentów.
Zgłoszenie na szkolenie następuje poprzez przekierowanie na stronę Ecovis Poland. 

Program szkolenia obligatoryjnego dla biegłych rewidentów

Wprowadzenie
• Cel szkolenia.
• Istota i cele badania sprawozdań finansowych – UoBR, KSB 200.
• Proces badania według KSB.
• Zakres akt badania i dokumentacji badania.

Akceptacja zlecenia badania
• Przegląd wymogów – UoBR, KSKJ, Kodeks etyki, KSB 210.
• Najczęściej występujące nieprawidłowości w zakresie akceptacji zlecenia
   badania – analiza przypadków.

Planowanie badania i procedury szacowania ryzyka
• Przegląd wymogów – KSB 300, KSB 315(Z), KSB 320, KSB 240, KSB 250(Z), KSB 402.
• Najczęściej występujące nieprawidłowości w zakresie planowania badania
   i przeprowadzania procedur szacowania ryzyka– analiza przypadków.

Reakcja na ryzyko (dalsze procedury badania) i gromadzenie
dowodów badania
• Przegląd wymogów – KSB 330, KSB 230, KSB 500, KSB 501, KSB 505, KSB 510, KSB 520,
   KSB 530, KSB 540, KSB 550, KSB 560, KSB 570(Z), KSB 600, KSB 610(Z), KSB 620.
• Najczęściej występujące nieprawidłowości w zakresie przeprowadzania dalszych
   procedur badania i gromadzenia dowodów badania – analiza przypadków.

Procedury końcowe badania i komunikacja z jednostką
• Przegląd wymogów – KSB 450 i inne, KSB 580, KSB 260(Z), KSB 265.
• Najczęściej występujące nieprawidłowości w zakresie procedur końcowych badania,
   w tym oceny zniekształceń, oraz komunikacji z jednostką – analiza przypadków. 

Sporządzanie sprawozdania z badania
• Przegląd wymogów – UoBR, KSB 700(Z), KSB 701, KSB 705(Z), KSB 706(Z), KSB 710,
   KSB 720(Z).
• Najczęściej występujące nieprawidłowości w zakresie formułowania opinii
   i sporządzania sprawozdania z badania – analiza przypadków.

Kontrola jakości dokumentacji badania i archiwizacja akt badania
• Przegląd wymogów – KSB 220, UoBR, KSKJ.
• Najczęściej występujące nieprawidłowości w zakresie kontroli jakości dokumentacji badania i archiwizacji         akt badania – analiza przypadków.

Sprawdzian wiadomości
• Test wyboru i/lub zadania sytuacyjne.

 

Opinie uczestników

50000+
godzin zajęć
18000+
wystawionych zaświadczeń
20 lat
doświadczenia

Copyright © 2024 Centrum Edukacji Ekspert CEE. Wszelkie prawa zastrzeżone

Kurs księgowości, Szkolenia podatkowe